tirsdag, juli 27, 2010

Ran!

Regjeringen raner folk ved høylys dag. Legitimt. Siste tilskudd er ønsket om å konfiskere privat eiendom fra private barnehager.

Det skal ikke kunne tas ut overskudd ved avvikling av private barnehager. Man antar dette også gjelder overskudd skapt av ren verdistigning av byggmassen, uansett er dette et meget grovt ran av private midler.

Men ikke uventet fra en regjering som gjør det de kan for at statskapitalismen skal være mest mulig enerådende.

Private barnehager er utrolig bra. De skaper mangfold og gir alternativer. Selv har jeg både hatt mitt barn i og jobbet i en privat naturbarnehage. Både jeg og ungene stortrivdes. Hvis private barnehager leverer like godt tilbud - og det kan lett reguleres - og kostnadene for foreldrene ikke er vesentlig høyere enn for kommunale barnehager - er det vel neppe annet enn inneffektivitet i det offentliges tilbud som skaper grunnlaget for overskudd i private barnehager. En statlig analyse i 2007 fant at kostnadene i private barnehager i gjennomsnitt var 87% av kostnadene ved offentlige barnehager. Går dette på bekostning av kvalitet? Tydeligvis ikke, private barnehager scoret bedre enn offentlige på 29 av 30 punkter i en undersøkelse i 2009.

Litt om loven:

§ 14. Offentlig tilskudd til private barnehager

Godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd. Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om hva som menes med likeverdig behandling.

Private barnehager får altså teoretisk (men ikke alltid i praksis) samme tilskudd som kommunale barnehager. Dette er et tilskudd per barn, og et eventuellt overskudd i forhold til kommunale barnehager skyldes ikke at eierne stikker disse pengene i lommen, men at de eventuellt drifter mer effektivt enn kommunale barnehager.

Hvis offentlige barnehager IKKE hadde fått samme tilskudd hadde saken vært helt annerledes. Men det får de.

Den kommunistiske tankegang koblet med statlig turbokapitalisme er en farlig kombinasjon. Snart forsvinner alt mangfold og vi blir en monokultur som ikke evner å forstå eller gi rom for mangfold. Allerede stemples flere og flere normale mennesker som avvikere. Diagnoser florerer. Men jeg har nyheter til kontrollfrikene - det er både reelt og meningen at mennesker skal være ulike. Å ikke innse dette vil gi oss et dårlig samfunn der bare A4 sosialister trives.

Det er umenneskelig å innføre det absolutte sosiale og økonomiske diktatur.

7 kommentarer:

kurt sa...

Vel blåst! Kunne ikke være mer enig!

norskgoy sa...

Hva er egentlig problemet, anser man at det ikke finnes private barnehager (selv om ordet privat i denne sammenheng er en vits)som melker kommunen fordi de vet utmerket godt at det skal være "full barnehagedekning"?

Hva nå med Nøtteliten familiebarnehage i Haugesund f.eks, der eieren også bor i samme bolig der barnehagen er. Nå fikses selvsagt taket på kommunens regning. Eieren får altså verdistigning på sin private bolig ved hjelp av kommunen og skattebetalerens regning.


Men for all del. Regjeringen har forsåvidt lagt opp til dette selv, ved at de krevde full barnehagedekning. Og de som da har litt økonomisk sans ville jo selvsagt se at da ville staten kaste penger ut av vindu uten særlig spørsmål, for det er ingenting som er så kjipt som potensielle velgere som klager på ingen barnehageplass for sine knotter. Om man da har den nevnte økonomiske sans og er samtidig litt ryggløs så kan man få uante midler ut av kommunene.

Helge Samuelsen sa...

Kurt,

Fint :P

norskgoy,

Nei, eieren av Nøtteliten barnehage får vel ikke direkte tilskudd til å fikse taket? Dette er en problemstilling som ikke har noe med barnehager å gjøre. Du kan også trikse deg til slikt hvis du leier av deg selv for eksempel.

Dog har du jo rett i at behovet for private barnehager er større pga full barnehagedekning.

Men dette handler ikke om slikt, det handler vel mer om det er lov å drive næring innenfor lovens rammer uten å risikere at staten tar frem den gamle føydaltanken igjen og krever råderett over alt og alle. Det er ikke alle som eier en privat barnehage som er styrtrike kapitalister heller.

Dette handler vel om det fakum at private barnehager faktisk IKKE får mer i tilskudd enn offentlige barnehager, og da burde samfunnet være fornøyd med det, fordi samfunnet får samme vare tilbake i form av barnehageplasser enten det er slik eller slik. Dog innser jeg jo at missunnelsen er sterkere enn kjønnsdriften hos enkelte.

Bør for eksempel rørleggere som går i overskudd også betale dette inn til staten? Og er målet et illusorisk likhetssamfunn der alle har det like jævlig bortsett fra de som er litt likere enn andre?

Hva med dagligvarekjedene som håver inn milliarder til sine få eiere og har tilnærmet fullstendig oligarki? Nei - dette dreier seg ikke egenntlig om penger, det er en skinnmanøver. Dette dreier seg om et politisk spill der makten over barnas utvikling er det viktigste.

Enhver stats makt er selvforsterkende.

Norskgoy sa...

Eierens bolig er også eierens bosted. Kommunen plikter også å støtte drift og bygningsmasse. Så selvsagt får eieren penger av kommunen og melker kommunen godt.

Staten kjøper tjeneste av en privat tilbyder. Staten kan dermed som kunde sette krav til det den må betale ut. Rimelig selvsagt.

Men, dette er ikke privat i ordets forstand forsåvidt. Private bør drive etter private prinsipper uten statlig finansiering. Men kun av foreldrenes betaling. Og dette vil de bli mer av når enda flere statlige tjenester blir "privatisert" mens betalingen ikke blir.
Melk når man kan. Simens klarte det, hvorfor ikke en "stakkars" barnehageeier :)

Peace out

Helge Samuelsen sa...

Nåja, Peace out, norskgoy. Men vi er nok ikke helt enige her. Det kan selvsagt diskuteres om det i noen spesifikke tilfeller finnes rom for at eiere begunstiger seg urettmessig på noen områder - det blir en annen lovgivning og har lite med barnehager å gjøre i prinsippet.

Private bør drive etter private prinsipper sier du, men glemmer at staten har gitt seg selv monopol på å kreve inn skatt og fordele dette.

Så lenge det offentlige subsidierer sine egne ordninger med skattepenger må man enten oppgi tanken om at private skal konkurrere på disse områdene, eller la være å subsidiere noen. Det siste alternativet er det beste. La private og offentlige barnehager konkurrere på like vilkår, der foreldrene betaler alt.

Problemet med denne strategien er selvsagt at A) ingen har råd til å ha barn i barnehage og B) Offentlige barnehager blir utkonkurrert.

Jeg innrømmer at punkt B er irrelevant på grunn av punkt A)

:P

En grei middelvei er å la en del penger følge barna, og så la foreldrene velge de barnehager som finnes. Hvis de offentlige barnehagene er "best", som noen synes å tro på prinsipiellt grunnlag (jeg tror de er noenlunde like gode, men ønsker mangfold), så har det offentlige lite å frykte.

Husk imidlertid på at det offentlige ofte har små incentiver til å levere varer folk virkelig vil ha. Jeg ser ingen problemer med at noen private tjener penger på å levere varen med samme ressursbruk som det offentlige.

Placebo sa...

Helt enig med Helge her; slutt med subsidieringen.

En annen ting er selvsagt at ingen har råd til usubsidiert barnehage fordi oppimot 70% av verdiskapningen inndras i form av skatter og avgifter...

Jeg sier ikke at jeg er imot skatter og avgifter, men at disse er særdeles urettferdig og uøkonomisk utformet.

Skattesystemet er konstruert slik at man får en maksimert offentlig sektor, og derved en særdeles sikker maktbase for statskapitalistene og deres korporative "cronies".

Helge Samuelsen sa...

Placebo,

Du peker her på en viktig sak, nemlig at skattesystemet er tilpasset den politiske og økonomiske elite, ikke folket. Og ihvertfall ikke noe ønske om å oppnå mangfold eller frihet.

Og - til tross for all propaganda som går på det motsatte - mangfold og frihet er faktisk en forutsetning for at også svake grupper skal kunne trives i samfunnet. De taper faktisk mest på skjevfordelingen og blir i tillegg skyteskive fordi de blir sett på som "problem".

Skatter og avgifter må vi ha, men det som kommer helt klart frem i disse dager er at maktelitens grådighet ikke har grenser, og at større skatteinngang vil være ønsket uansett skattenivå.