torsdag, juli 22, 2010

Luft redder miljøet!


Luft redder miljøet, ifølge Statoil og Transportøkonomisk institutt. Riktig lufttrykk i dekkene fører til mindre forbruk av drivstoff.

Dette er forsåvidt velkjent. Mindre rullemotstand = mindre forbruk. Men konklusjonen til Statoil og TØI er rent pisspreik.

38 000 tonn årlig reduksjon av CO2 utslipp i Norge er som ingenting å regne. Totalen er 45 millioner tonn, og det er ekskludert luftfart og skipsfart. Vi snakker altså om en potensiell reduksjon av "justerte" innenlandske utslipp på 0,08% i en tid der de totale utslippene økte med om lag 10% siste ti år.

Å fremstille riktig lufttrykk i dekkene som ledd i kampen mot klimagassutslipp er både villedende og et blindspor i klimadebatten. Ikke uventet kanskje, med Statoil som premissleverandør for propagandaen.

Heller ikke biler med mindre CO2 utslipp er et ledd i klimakampen. Biler som har mindre CO2 utslipp enn andre per mil har det fordi de er mer effektive, det vil si at de bruker mer av energien til faktisk fremdrift istedet for å sløse energi på friksjon i motor, overføringer og luftmotstand. Alle bilmotorer slipper ut akkurat samme mengde CO2 per forbrent liter drivstoff. Dette er en fysisk realitet.

Derfor er utslipp av CO2 avhengig av mengde drivstoff forbrent totalt. At vi forbruker energien mer effektivt har liten eller ingen betydning for miljøet med mindre det betyr en faktisk reduksjon i forbruk av fossilenergi. Mindre forbruk per bil mer enn oppveies av en jevn økning av antallet biler i verden. Strategien med mindre utslipp per enhet funker med andre ord ikke.

Jeg har hørt argumentet at med mindre effektive biler ville vi sluppet ut mer CO2 enn vi faktisk gjør. Nei, det ville vi ikke, fordi utslippene er avhengige av verdensproduksjonen av olje. Uttak = forbruk. Det ville vært enda dyrere å bruke fossile drivstoff hvis bilene brukte mer, fordi da måtte forbruket styres mer av hvem som hadde råd til å betale. Men dyrere drivstoff er jo noe vi faktisk ønsker nettopp for å begrense bruk! Mer gjerrigere biler fungerer derfor bare slik at de marginalt mildner vår avhengighet av fossildrivstoff - mer gjerrige biler er med på å forlenge fossiløkonomiens æra! Incentivene for en overgang til andre drivstoff blir redusert.

I følge IEA vil utslippene av CO2 globalt øke fra 27 milliarder tonn i 2005 til 40 milliarder tonn i 2030, en økning på hele 55 prosent. I Norge har vi forpliktet oss til å redusere utslippene i 2012 til ikke mer enn 1% over 1990 nivå - det betyr at vi de to neste årene må kutte i utslippene med ca 9%.

Det lar seg ikke gjøre ved å følge med på dekktrykket! Det lar seg ikke gjøre uansett, burde jeg heller si. Det er komplett umulig. Det er løgn - direkte løgn - av en regjering som oser av tjære og er svart som natten, selv om de kaller seg rødgrønne. Dette er del av det store bedraget - ansvarlighetsillusjonen. Og dette bedraget er globalt. Per idag kjøper vi oss ut av dette regnestykket som ikke går opp ved å finansiere klimatiltak globalt. Også dette er uten effekt, da utslippene også globalt beviselig øker.

Jeg gjentar - bare en faktisk global reduksjon av bruk av fossilenergi kan redusere utslippene. Dette er en sannhet så selvsagt at ingen ser ut til å (ønske å) fatte den. Minst av alle propagandaministeriet Petrostaten Norge AS.

Kjør gjerne med riktig dekktrykk! Det sparer drivstoff, dekk- og vegslitasje. Det er et økonomisk spørsmål. Men ikke tro at det handler om å løse klimaproblemet. Der inngår det bare som mer pisspreik. Pisspreik for å opprettholde ansvarlighetsillusjonen.

Tillegg: Enda verre blir det av at det ikke bare handler om CO2. Klimagassene som må begrenses er de seks gassene som omfattes av Kyoto-protokollen: karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og de fluorholdige gasstypene HFK, PFK og svovelheksafluorid (SF6). CO2 står for hoveddelen av utslippene, med sine drøyt 80 prosent. Oljeindustrien står i tillegg for større utslipp av CO2 enn den totale samferdsel i Norge.

8 kommentarer:

Fred Rune Rahm sa...

Jeg er som vanlig enig med deg, men denne gangen argumenterer du litt forførerisk:

"Alle bilmotorer slipper ut akkurat samme mengde CO2 per forbrent liter drivstoff."

Helt riktig, men ikke samme mengde pr kjørte kilometer. Så om vi kjører like langt, blir utslippet mindre (om enn for ingenting å regne i det store regnskapet)

Nemo sa...

Ja, jeg er inne på det at det blir mindre utslipp per kjørte kilometer.

"Biler som har mindre CO2 utslipp enn andre per mil har det fordi de er mer effektive ..."

"Alle bilmotorer slipper ut akkurat samme mengde CO2 per forbrent liter drivstoff."

"Derfor er utslipp av CO2 avhengig av mengde drivstoff forbrent totalt."

"Mindre forbruk per bil mer enn oppveies av en jevn økning av antallet biler i verden."

Forbruk per enhet er derfor ikke relevant. "Red herring" er et begrep som passer bra.

Premisset er feil, fordi totalt antall kjørte kilometer IKKE går ned. Da forbrennes det IKKE mindre drivstoff. Og regnskapet for utslipp er BARE avhengig av mengde drivstoff forbrent, IKKE om vi bruker det effektivt eller ei. Det er hele poenget. Og med voksende økonomier i flere land er det da heller ikke mulig at totalt antall kjørte kilometer går ned. Og derfor er strategien med mer drivstoffgjerrige biler IKKE effektiv. Snarere tvert imot - det er en sovepute. Det er en del av ansvarlighetsillusjonen. Vi har ikke kontroll. Vi er ikke i nærheten av å ha kontroll - men det ser ut som om illusjonen om at vi faktisk gjør "noe" er populær.

Hadde strategien med gjerrige biler fungert, hadde vi hatt mindre forbruk = mindre utslipp på verdensbasis. Det har vi ikke.

Derfor er det snarere fokuset på nettopp denne type strategi: "mer effektivitet" som er forførisk og usant. Forbruk er uansett alltid lik utvinning, fordi det er mange potensielle forbrukere i markedet, og antallet vokser raskere enn innsparingene.

Fokuset på mer drivstoffgjerrige biler er derfor et rent blendverk. Det løser ikke problemet med CO2 utslipp i det hele tatt, selv om det er lett å innbille seg at en her har en faktisk effekt. Det er ikke tilfelle. I beste fall kan man si at denne fokusen har betydning for økonomi, både privat og nasjonalt.

Du sier "Så om vi kjører like langt, blir utslippet mindre (om enn for ingenting å regne i det store regnskapet)", men denne illusjonen er det jo nettopp som står i veien for faktisk handling. For premisset "om vi kjører like langt" er altså feil.

Fakta er jo at vi kjører LENGRE både nasjonalt og globalt. Poenget er at all utvunnet fossilenergi blir brukt opp fordi markedet er fleksibelt rent økonomisk og også voksende. Hadde hver bil brukt mer drivstoff, ville faktisk antall kilometer kjørt gått ned, men utslippene ville vært de samme!

Mer gjerrige biler fører altså til at vi kan kjøre mer. Dette fører til at energikrisen for fossile drivstoff blir utsatt, skaper illusjonen av handling, og fører til at fossiløkonomien kan fortsette noe lenger enn den ellers kunne.

Ingenting av dette hjelper en tøddel på faktiske globale klimautslipp. Men det er god hjelp for oljeselskapene.

Den eneste strategien som kan fungere er å fase ut bruken av fossilenergi. Det er vi ikke i nærheten av å gjøre. Og jeg tror heller ikke vi i fremtiden vil gjøre det. Det er for store penger på spill. Nettopp derfor er verdens "kamp" for å kutte i utslippene langt fra det som antydes i festtalene. Og de reelle kuttene vil med all sannsynlighet komme på grunn av svikt i forsyningen - vi går tom for fossilenergi lenge før vi frivillig kutter i forbruk.

Jorunn sa...

Jeg har lest en gang om biler som brukte komprimert luft som drivstoff. Er denne teknologien helt gitt opp nå?

Nemo sa...

Jorunn,

Nei, denne ideen er ikke død. Biler som går på trykkluft eksisterer. Problemet er rekkevidden som er liten, og jeg tror dette er et blindspor.

Hydrogen under trykk inneholder mye mer energi enn ren trykkluft, og vil derfor alltid være et bedre alternativ rent teknisk. Begge alternativene er imidlertid avhengig av en fornybar energikilde for å være miljøvennlige.

http://www.bellona.no/norwegian_import_area/transport/person/personbil/27691

Jorunn sa...

Kan biler som bruker komprimert luft gå så langt som 5 km? Da ville jo de fleste kunne bruke den til arbeid,til barn i barnehagen, til småærender osv. Den ville bli meget rimelig i drift selv med strøm fra fornybare kilder.
Fordelen med den sammenlignet med andre "grønne" biler er jo at den ikke er avhengig av spesielle og begrensede metaller.

Nemo sa...

150 kilometer, ikke 5 :)

Ja, dette er relativt bra, dessverre er ikke virkeligheten like rosenrød.

De fleste luft-biler har en topphastighet omkring 45 km/t. Kjører man fortere går rekkevidden drastisk ned. Bellona opererer her dessverre med en toppfart på 110 km/t som om det ikke gikk ut over maks rekkevidde. Det gjør det i virkelighetens verden. En 200 liters trykktank med luft inneholder ikke mer energi enn en liter bensin, så mirakler kan man ikke forvente, det er teknisk sett umulig.

Problemet er rett og slett at disse bilene opererer med svært små marginer, og har du passasjer eller varer i bilen, vil også rekkevidden drastisk reduseres. Kjører du i bakker og berg likeså. Kalde temperaturer er trykklufts verste fiende, fordi effekten reduseres betraktelig. I tillegg vil slike biler måtte ha ekstra varmeanlegg da "motoren" ikke produserer varme, men kulde.

Problemet er også at dette dreier seg om små biler som etter min mening aldri vil kunne erstatte biler av standard størrelse. Det er en grunn til at biler har utviklet seg slik de har gjort. Og det er en grunn til at el-biler ikke slår an selv om de er billige i drift. En hydrogenbil i full drift per husstand er faktisk også mer miljøvennlig enn en vanlig bil som brukes av og til pluss en luftdreven bil! Derfor er jeg av rent praktiske grunner mer opptatt av slike.

Bellonas utregning av energiutnyttelse er forresten helt på jordet, fordi de regner med energi allerede lagret i trykktankene for å beregne energiforbruk. Det tar ikke høyde for at å komprimere luft bruker relativt mye energi. Denne energien må komme et sted fra, og per idag har vi egentlig ikke et energioverskudd stort nok til at alle kunne kjøre på trykkluft. Det samme gjelder imidlertid også el og hydrogen.

MEN - når alt dette er sagt. Trykkluftdrevne biler ville nok kunne fungere for enkelte. Og de er betraktelig mer grønne enn elektriske biler.

PS, Hydrogenbiler kan bruke vanlige bensinmotorer, og behøver heller ikke dyre løsninger eller begrensede metaller.

kurt sa...

Ganske utrolig alt dette snakket om "miljøvern" basert på mindre justeringer av fossilenergibruk. helt klart at en ennå rett og slett har valgt å IKKE gjøre viktige og reelle forandringer.

Nemo sa...

Ja, strategien er klar. All olje og gass skal opp. Kull blir nok utvunnet så langt det går også.

Reformer må tvinges igjennom - som vanlig.