fredag, juli 30, 2010

Øremerkede skatter

Øremerkede skatter er en flott ide! La oss begynne med å øremerke de skatter og avgifter vi allerede betaler, så ser vi hva den store sekken av penger virkelig brukes til.

Dernest bør selvsagt alle områder som er overfinansiert få en liten innstramming. Vi vil da også få en oversikt over hva det koster å administrere Norge og kan sammenlikne dette per capita med andre land. Det vil da være mulig å se om vi bruker ressursene fornuftig. Mye tyder på at vi ikke gjør det all den tid det offentliges pengebehov alltid vokser.

Dernest - hvis det finnes gode argumenter for å øke skattene, kan vi tenke på det.

Sosialistene begynner imidlertid som alltid i feil ende! Det krever ikke så mye hjernevirksomhet eller innsats. Og så er de vel ikke egentlig interessert i å fortelle hvordan den store potten idag brukes. Hovedmålet er vel på sikt å ta seg betalt for alt to ganger.

Dessverre er det slik at når man bare har øye for inntekter, så kan utgiftene bringe selv den teoretisk sett sunneste økonomi i kne.

2 kommentarer:

Fred Rune Rahm sa...

Giske har vel tatt til orde for noe han i bunn og grunn ikke ønsker, for regjeringen ønsker neppe å vise hvordan våre skattepenger forvaltes. Med mindre, og jeg er paranoid, at dette kan brukes på noen nye skatter for å løfte skattenivået generelt. For når de nye skattene går til "gode formål" vil jo de som protesterer automatisk stemples.

Det er som når Oslo-sykehusene blir pålagt å holde budsjettene: Da vil de alltid legge ned kreftavdelingen for barn. Og så umenneskelige kan vi jo ikke være.

Helge Samuelsen sa...

Ja, her treffer du spikeren på hodet, hele opplegget er til for å stemple motstandere av høyere skatter som å være "mot skole" - "mot eldreomsorg", osv.

Problemstillingen er i virkeligheten en helt annen, det er den økonomiske politikken som utarmer investeringer - dvs pengene blir mindre verdt. Istedet for å snu denne utviklingen ønsker de altså å forverre den.