fredag, oktober 31, 2014

Telenor

Telenor het engang televerket, tidligere telegrafverket. Idag heter selskapet strengt tatt Telenor Group, og har kommet langt siden 1855. Telenor er et aksjeselskap, og selv om staten ennå eier 54% av hele sulamitten, som omfatter en hel rekke selskaper i inn- og utland, er det mer enn nok til private investorer. Selskapet er nemlig verdt om lag 140 milliarder kroner.

Og politikere er overrasket over at kommunikasjonssikkerheten i kongeriket ikke er bedre.

Som vanlig rører de rundt i snøfokket på vidda, snøblinde og i sin egen illusjon.

Telenor skal tjene penger, ikke gi Norge sikkerhet innen telekommunikasjon.

Riktignok opererer de under lisens, og med enkelte krav, men først og fremst skal de tjene penger. I fall de ikke skal det, må største eier, Norge AS, kreve andre boller. Gjerne med rosiner i, men kort og greit andre boller.

At norsk infrastruktur henger og blør er ikke Telenors feil. Faktisk er telenettet i Norge meget bra. Bortsett fra at det rent sikkerhetsmessig er sårbart for feil eller sabotasje som en glassvase i en glassbutikk med besøk av en flokk ville elefanter. Det er med andre ord ikke bare en, men flere elefanter i rommet.

Det er Staten Norge som må definere hvordan norsk infrastruktur skal være, og hvilket sikkerhetsnivå som skal etableres, ikke Telenor. Det nytter ikke å gjemme seg bak inkompetanse og skylde på andre. Det er Stortinget som har makta. I den grad de gidder å utøve den. Når de håper alle andre har kontroll og sover seg gjennom de kjedeligste debattene får vi dagens situasjon. Som er at Telenor gjør alt de kan. For å tjene penger. Og minst mulig som de ikke tjener penger på. Som å bygge et system med god redundans.

Dette er en nasjonal oppgave, ikke et internasjonalt børsnotert selskaps oppgave. Uavhengig av politikernes håp om at ting løser seg av seg selv.

Skal så Telenor tilføres mer ressurser for å løse denne oppgaven? Pokker heller - det skal de ikke. Det er jo en gavepakke til selskapets aksjonærer og ledelse. Den gjengen skal tjene penger på sin drift av selskapet, ikke ved å ha sugerør ned i skattebetalernes lommer for å betale sine utbytter og bonuser.

Så er løsningen å ha statsetater? Pokker heller - se på for eksempel Jernbaneverket. Det er ikke løsningen!

Løsningen er selvsagt at staten må definere sine krav, og lære seg å skrive handleliste. Så får private selskaper konkurrere om hvem som best kan gjøre jobben, og til hvilken pris. Hvordan "delprivatiserte" selskaper passer inn i dette scenarioet får være et politisk dilemma. Sannheten er ihvertfall at idag er alle private aksjonærer i Telenor sponset av dagens særbehandling av et selskap som politikere som skal skrive "handleliste" egentlig er inhabile i forhold til.

Som igjen er nok en problemstilling.

Hovedproblemet er dog at noen synes å tro at ting ordner seg av seg selv, og at Telenors ledelse er Norgespatrioter fremfor kapitalister, og at ressursene blir brukt for å kompensere for statens manglende krav.

Det er supernaivt. 

På den annen side er det jo mulig at Post- og Teletilsynet er inkompetente til å skrive handleliste og istedet har vidløftige og illusoriske mål. La oss kalle det ekomloven. Som de forvalter. Og som sier at teletjenestene i landet skal være "gode". Med sukkerstrø på. Eventuellt kan det også være at tilsynet er vingestekket nok til at deres kompetanse i praksis er innemurt bak veggene i Samferdselsdepartementet. Og at de ikke har myndighet til å definere "gode" fordi ingen politisk handlekraft eksisterer på området.

Da har vi jo i så fall forklaringen, men ikke løsningen.

i 2015 bytter Post- og teletilsynet navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Det høres kulere ut. Og da kan man håpe på at alt løser seg?

Det er supernaivt.

onsdag, oktober 29, 2014

Siv Jensen snubler

Spørsmålet er hvorfor hun snubler.

Til ABC nyheter strør Siv Jensen om seg med begreper hun muligens ikke skjønner i et forsøk på å underslå at regjeringen fører en politikk som favoriserer de rike og skaper større forskjeller.

 - Ulikhetene beveger seg ikke. Det har vi sjekket ved hjelp av den såkalte ginikoefissienten, sier Siv Jensen.

Ginikoeffisienten er kanskje noe vi vil høre mer om fremover. Tallmagi og ugjennomsiktige begreper liker politikere, fordi de da kan spille sitt sedvanlige spill omkring den generelle illusjonen. Illusjonen de vil folk skal tro på.

Ginikoeffisienten er rett og slett en måte å illustrere forskjeller på. I en beregning av ginikoeffesienten tas det utgangspunkt i at alle individene innenfor en populasjon har lik inntekt, for deretter å måle i hvilken grad en fordeling avviker fra dette. (Pedersen 2004). Matematisk beskrevet er ginikoeffisienten definert ved hjelp av Lorenzkurven, nærmere bestemt ved at størrelsen på gini er det dobbelte av området som befinner seg mellom den 45 graders diagonale linjen (a) og Lorenzkurven. Y-aksen viser til variasjonsbredden i gini (0 til1), mens x-aksen viser til andel i populasjon.


Still confused? Fortvil ikke. Man "konstruerer" et tall som indikerer innteksforskjeller i en gitt populasjon - eller område. Forandrer dette tallet seg over tid, forandrer altså inntektsforskjellene seg over samme tidsrom. Dette er alt du trenger å vite for å følge mitt videre resonnement.

Ginikoeffisienten er altså et tall man får fra en måling av inntektsforskjeller. For å vite om forskjellene øker, må man altså ha flere målinger over tid. Og skal man vite om en effekt - som for eksempel skattelettelser til de rikeste - gir en faktisk økning i forskjeller - må man nødvendigvis ha målinger før og etter effekten har hatt tid til å arbeide.

Siv Jensen bløffer derfor grovt når hun forsøker å late som om "vi" (Regjeringen/finansministeriet eller Frp) har sjekket at Ginikoeffisienten viser at "ulikhetene ikke beveger seg". Det kan ikke dette tallet si noe om, fordi målinger "etter" ikke ennå kan ha blitt foretatt. Med mindre Frp disponerer en tidsmaskin. Som jeg legger til grunn at er lite sannsynlig.

Alternativet er da at vår finansminister ikke skjønner begrepet, men har plukket det opp på et eller annet møte.

Eller at hun skjønner begrepet godt, men satser på at folk flest ikke skjønner bæret, og tror hun høres smart ut når hun bruker slike "smarte" ord.

Som så ofte før står valget altså mellom inkompetanse eller bevisst villedning.

Tatt i betraktning av at Frp's landbruksminister, Sylvi Listhaug nylig bløffet om antall tomme gårdsbruk for å få igjennom fjerning av konsesjonsloven, begynner dette å likne en trend.

Dog er disse eksemplene å regne som bagateller i forhold til hva Frp lovet i valgkampen. Mindre innvandring og gratis bomringer kan partiets velgere se langt etter. Igjen - valget står mellom inkompetanse eller bevisst villedning for å forklare forskjellen på uttalelser og virkeligheten.

Tilbake til økonomi.

Nesten verre enn alt dette tilsammen er fakta om utviklingen av inntektsforskjeller generellt og (i Norge) spesiellt. De fleste eksperter er enige om at tallene viser at inntektsforskjellene faktisk øker. Nok en gang er altså Frp godt i gang med å fornekte virkeligheten til fordel for det en må anta er en ideologisk forankret illusjon. Et eksempel på en slik mer virkelighetstro analyse er Civita's (liberal tankesmie på høyresiden) rapport om økonomisk ulikhet. Også OECD har påvist, og advart mot den økende forskjellen mellom rik og fattig. Fakta, som de fleste enes om - tydeligvis eksludert vår finansminister - er at det i den vestlige verden er slik at arbeidere får stadig mindre andel av "kaka", mens kapitaleiere får en stadig større bit.

Siv Jensen har altså uansett dobbelt feil.

tirsdag, oktober 21, 2014

Norge

Tja, hva kan man si. Ankommer Norge med Superspeed fra Danmark. Møtt med tollere. Som skaper endeløse køer før man "slipper ut på veiene". Blide tollere riktignok, men hvorfor sitter halve bilkøen (antar jeg - kanskje flere) med dårlig samvittighet? Og hvor sunt er det at et land som importerer arbeidskraft "globalt" samtidig må kvotere inn private kjøp av egne borgere?

Er friheten virkelig bare for de få?

Illusjonen mine venner - illusjonen. Skapt av illusjonens mestere.

Nå har jeg mitt på det tørre. Er man lenge nok i Danmark ler man til slutt av Nordmenns tørst etter å unnslippe skatter og avgifter. 

 - Du har valgt dette selv! Roper jeg nesten. Joda, mye er dyrt i Danmark også. Men man kan bo uten å selge sjela. Man kan spise uten å måtte spe på med Grandiosa i hverdagen. 

Så kommer fartskameraene. På rekke og rad. Og skiftende farts-soner. På europaveier som tidvis likner på krøtterstier. Vi skal spare oss til fant. Samfunnets verktøy er rene utgifter må vite. Men alt dette avspeiler egentlig den norske folkesjela. Det skal ikke være lett. Vi skal tuktes. Dyrt og Dårlig.

Verre er det med alle nestenulykkene. Minst åtte - ti fra Kristiansand til Stavanger. Idioter som MÅ forbi en - kanskje to biler. I håp om engang å nå frem i køen og endelig komme forbi vogntoget. Som forsåvidt faktisk holder fartsgrensen. Og som heller ikke er det siste vogntoget i kolonnen. 

Slikt skjer ikke i Danmark. Fordi de HAR infrastruktur. Er det vissheten om at man IKKE har flere kjørefelt og er tvunget inn i kolonne? Er det vikingblodet som gjør et opprør mot "samfunnet", som gjør at flere risikerer livet for å vinne noen minutter på veiene? Er det også årsaken til at man har "litt" for mye med seg fra ferga av og til? 

Vettkje eg vel. 

Men jeg vet at Norge ikke fortoner seg som verdens beste land annet enn fra innsiden. Håp kan det jo alikevel være. Vi har oppdaget at OL er styrt av et privateid pampevelde. Og vi har oppdaget at Frp ikke er sosiale. Selv om de egentlig fører reinspikka Arbeiderpartipolitikk på flere områder.

Imidlertid er den VIRKELIGE situasjonen i Norge idag slik at vi er (allerede) inne i en stor omstilling. Produksjonen vår vil i fremtiden IKKE stå i forhold til gjennomsnittlige lønninger, først og fremst fordi oljealderen er over, og vi har IKKE maktet å skape alternativer som kan opprettholde vår eksisterende levestandard.

Poenget er - hvem skal ta regningen? Foreløpig ser det ut til at man begynner med de økonomisk svakeste. Det er feigt. Og uærlig. Det løser heller ikke problemet. Snarere tvert imot kan det raskt skape enda flere problemer enn nødvendig.

Men ingen politiker tør å ta til orde for at vi behøver en omstilling av hele samfunnet - og det inkluderer IKKE lenger lønnsforhøyelser som får oss enda mer i utakt med resten av verden.

Sannheten er at til slutt må ALLE kutte. Men siden demokratiet egentlig er en populistisk basert illusjon, ender vi opp med at de gruppene med mest makt i samfunnet må kutte aller sist.

Hadde alle kuttet samtidig - og rettferdig - hadde også kostnadene sunket i samfunnet. Og effekten av kuttene hadde ikke hatt så mye å si for noen gruppers faktiske levestandard.

Men dette er umulig, fordi pengesystemet krever evig inflasjon - og derfor kan ikke situasjonen rettes opp. Det er det heller ingen som forteller deg. Og jeg har heller egentlig ikke illusjoner om at de fleste på Stortinget har vett nok til å skjønne dette heller. 

I så fall hadde de jo vært dønn uærlige med det norske folk. Og det er de vel ikke? Nei, la oss gå for inkompetanse. Det er lettere slik.

Og evig vekst? Krever evig folkevekst også. Trodde du vi kunne stoppe innvandring?

Smoke and mirrors ... Thats how it is done.

Og snart kommer TISA og TTIP. Mens vi sover.

Whatever is about to follow, whatever this grand trick is, is really going to amaze. Look closely, because the closer you think you are, the less you'll actually see.

Occultus EGO

onsdag, oktober 01, 2014

IOK avslørt

IOK er grundig avslørt.

Slike utidige krav som de denne gang fremsetter har eksistert lenge, men har vokst seg større og større for hvert OL, ettersom pampene har fått det som de ville. I virkeligheten er dette et sirkus skapt for at noen få skal leve i luksus og sus og dus på andres bekostning, idretten er et skalkeskjul for denne private bedriften.

Og oppskriften på illusjonen har vært enkel. Den samme gamle Old World Order rutine. Makteliten isolerer seg fra folket, og lever av andres arbeid.

Forskjellen nå er at vi i Norge faktisk får høre om hva galskapen egentlig går ut på denne gang. Og da reagerer vi selvsagt som vi gjør. Dette går ikke an.

Behøver vi infrastruktur - har vi penger til å bygge dette utenom OL.

Behøver vi en folkefest - kan vi arrangere den selv utenom IOK's kontroll.

Nå er lakmustesten om demokratiet vårt er gjennomkorrupt om dette blir arrangert mot flertallets vilje. I så fall anbefaler jeg alle til å stemme blankt i all fremtid inntil dette politiker-regimet faller og folket igjen kan få innflytelse.

Bare det at mange politikere mener at folket ikke vet sitt eget beste i denne (og andre saker) er direkte udemokratisk, og et hån mot hele Norges befolkning.