onsdag, oktober 29, 2014

Siv Jensen snubler

Spørsmålet er hvorfor hun snubler.

Til ABC nyheter strør Siv Jensen om seg med begreper hun muligens ikke skjønner i et forsøk på å underslå at regjeringen fører en politikk som favoriserer de rike og skaper større forskjeller.

 - Ulikhetene beveger seg ikke. Det har vi sjekket ved hjelp av den såkalte ginikoefissienten, sier Siv Jensen.

Ginikoeffisienten er kanskje noe vi vil høre mer om fremover. Tallmagi og ugjennomsiktige begreper liker politikere, fordi de da kan spille sitt sedvanlige spill omkring den generelle illusjonen. Illusjonen de vil folk skal tro på.

Ginikoeffisienten er rett og slett en måte å illustrere forskjeller på. I en beregning av ginikoeffesienten tas det utgangspunkt i at alle individene innenfor en populasjon har lik inntekt, for deretter å måle i hvilken grad en fordeling avviker fra dette. (Pedersen 2004). Matematisk beskrevet er ginikoeffisienten definert ved hjelp av Lorenzkurven, nærmere bestemt ved at størrelsen på gini er det dobbelte av området som befinner seg mellom den 45 graders diagonale linjen (a) og Lorenzkurven. Y-aksen viser til variasjonsbredden i gini (0 til1), mens x-aksen viser til andel i populasjon.


Still confused? Fortvil ikke. Man "konstruerer" et tall som indikerer innteksforskjeller i en gitt populasjon - eller område. Forandrer dette tallet seg over tid, forandrer altså inntektsforskjellene seg over samme tidsrom. Dette er alt du trenger å vite for å følge mitt videre resonnement.

Ginikoeffisienten er altså et tall man får fra en måling av inntektsforskjeller. For å vite om forskjellene øker, må man altså ha flere målinger over tid. Og skal man vite om en effekt - som for eksempel skattelettelser til de rikeste - gir en faktisk økning i forskjeller - må man nødvendigvis ha målinger før og etter effekten har hatt tid til å arbeide.

Siv Jensen bløffer derfor grovt når hun forsøker å late som om "vi" (Regjeringen/finansministeriet eller Frp) har sjekket at Ginikoeffisienten viser at "ulikhetene ikke beveger seg". Det kan ikke dette tallet si noe om, fordi målinger "etter" ikke ennå kan ha blitt foretatt. Med mindre Frp disponerer en tidsmaskin. Som jeg legger til grunn at er lite sannsynlig.

Alternativet er da at vår finansminister ikke skjønner begrepet, men har plukket det opp på et eller annet møte.

Eller at hun skjønner begrepet godt, men satser på at folk flest ikke skjønner bæret, og tror hun høres smart ut når hun bruker slike "smarte" ord.

Som så ofte før står valget altså mellom inkompetanse eller bevisst villedning.

Tatt i betraktning av at Frp's landbruksminister, Sylvi Listhaug nylig bløffet om antall tomme gårdsbruk for å få igjennom fjerning av konsesjonsloven, begynner dette å likne en trend.

Dog er disse eksemplene å regne som bagateller i forhold til hva Frp lovet i valgkampen. Mindre innvandring og gratis bomringer kan partiets velgere se langt etter. Igjen - valget står mellom inkompetanse eller bevisst villedning for å forklare forskjellen på uttalelser og virkeligheten.

Tilbake til økonomi.

Nesten verre enn alt dette tilsammen er fakta om utviklingen av inntektsforskjeller generellt og (i Norge) spesiellt. De fleste eksperter er enige om at tallene viser at inntektsforskjellene faktisk øker. Nok en gang er altså Frp godt i gang med å fornekte virkeligheten til fordel for det en må anta er en ideologisk forankret illusjon. Et eksempel på en slik mer virkelighetstro analyse er Civita's (liberal tankesmie på høyresiden) rapport om økonomisk ulikhet. Også OECD har påvist, og advart mot den økende forskjellen mellom rik og fattig. Fakta, som de fleste enes om - tydeligvis eksludert vår finansminister - er at det i den vestlige verden er slik at arbeidere får stadig mindre andel av "kaka", mens kapitaleiere får en stadig større bit.

Siv Jensen har altså uansett dobbelt feil.

Ingen kommentarer: