fredag, desember 19, 2014

Billigsalg!

Old World Order strammer grepet. Snart selges også Norge på billigsalg.

Den som kontrollerer kapitalen, kontrollerer til slutt verden. Inkludert deg.

Kapitalismen sikrer at driften av verden blir mest mulig effektiv. Right? Vel, det er illusjonen. I virkeligheten er Kapitalen sikret på alle bauger og kanter av sine systemer, med verdens befolkning som kombinert forsikring og gissler. 

Selv i et "rettferdig" system kan systemet sammenliknes med at du, uansett intelligens, evner eller gode ideer, får begynne midt i et spill med monopol, der én spiller allerede har sikret seg indrefileten. Rettferdig? Gode sjanser til å vinne? Selvsagt ikke.

Alle vet at Banken alltid vil vinne. Regelverket er laget slik. Og når man skjønner at spillet i tillegg er rigget, skjønner man hvordan det ligger an.

Denne regjeringen selger oss på billigsalg. Det er bare såvidt begynt. Naturressurser, energi, matproduksjon, egenart. Alternativet politisk sett er ikke stort bedre. Bilderbergere og skyggeregjeringer styrer, kontrollerer, konspirerer. Dette er den gamle orden, ikke den nye. Skyggemestrene er våre fiender, ikke de illuminerte. Våkn opp, Borger!

søndag, desember 14, 2014

Psychomennesket

Vi har kommet så langt, at vi må forske på om fisk fortsatt er sunt. Slik har mennesket forurenset sitt eget matfat. Og eneste mulighet til å fø en altfor høy befolkning i verden er å fortsette rovdriften på vårt eget eksistensgrunnlag.

Og med stadig økende mengde dioksiner, dioksinlignende PCB-er og kvikksølv i kroppen, er det lite som tyder på at vi kan bli smartere. Heller dummere.

Psychomennesket.

lørdag, desember 13, 2014

Stortinget avlyttet II

Avlyttingssaken i Oslo er den nest største skandale i Norge siden krigen. Den største skandalen er at PST ikke bryr seg før de blir sparket i rævva.

Stortinget avlyttet

Stortinget, statsministerboligen og regjeringskontorene avlyttes. Det kommer ikke som noen overraskelse for noen med sunn forståelse for den virkelige konspiratoriske verden. Dog kan det virke som utrolig av den naive og godtroende.

Mer (om ikke mye) overraskende, er det faktum at Norge ikke har kompetente sikkerhetstjenester til å kontrollere og sikre såpass sensitive mål. Med mindre de faktisk HAR visst om dette. Hvorfor må pressen finne ut og fortelle folket om denne skandalen?

Husk også at med moderne smarte telefoner, er det ikke bare samtaler og meldinger som bruker har gjennom telenettet som kan avlyttes. Telefonen kan styres utenfra uten eiers viten og fungerer som både mikrofon, og om ønskelig kamera og node for tilknytning til diverse trådløse nett.

Hvor mange usikrede telefoner er det til enhver tid tilstede i Storting og regjeringskontorene? Og forsåvidt andre sensitive steder? Og hvor sikre er de såkalt sikre telefonene? Forskjellige lands kryptering er kjent å ha blitt brutt opptil flere ganger i historien.

Verschärfte Vernehmung

Ondskapen har mange ansikter. Illusjonen lever.

Absolutt kontroll

"Q-Free is a leading global supplier of products and solutions within ITS (Intelligent Transport Systems) for Road User Charging and Advanced Transportation Management System." 

Q-Free har ved hjelp av midler fra Forskningsrådet og ved hjelp av ekspertise fra NTNU, SINTEF og Norsk regnesentral utviklet et system for avansert GPS til bruk i kjøretøyer. Formålet er å måle distanse kjørt. "Det nye systemet blir mer rettferdig, ved at det måler hvor mye vei du kjører på i løpet av året". Alle skal altså melkes mer. 

Og det blir nok akseptert etter at bompengeringer har terrorisert flere norske byområder. At alle betaler etter kjørelengde er selvsagt mer rettferdig.

Og dermed er scenariet komplett. En nesten uendelig mulighet til å beskatte bruk av infrastruktur, samtidig som alle kan overvåkes - etter behov. Og alt i navnet på "bedre" og "mer rettferdig". Spørsmålene stilles aldri. Den psykologiske dimensjon er så ypperlig forfinet og kontrollert at selv de involverte ikke skjønner hva som skjer.

P.S: Strømbruken skal også snart kontrolleres i real-time. Selvsagt fordi du skal ha mulighet til å "spare" strøm - mens prisene i virkeligheten skrus opp.

Det må bare bli slik. Som om det var en naturlov. Absolutt kontroll.

fredag, desember 12, 2014

Så avslørte NHO

det alle burde visst at de alltid har ment. "Deres" folk behøver ikke betale skatt.

Som selvsagt betyr at heller ingen andre bør betale skatt. For uten arbeidernes innsats hadde ingen av de rike egoistene hatt inntjening på noen av sine selskaper.

Alle rike er ikke slike egoister, bare så det er sagt. Dog bør alle skjønne hva NHO nå står for. Med slike mennesker som Kristin Skogen Lund ved roret avslører de at de er en kraft som må bekjempes av alle som har tanker for nasjonen og felleskapet.

De er Nosferatu, parasitter som lever av andres arbeid. Og med Høyrekreftene ved roret tør de nå også innrømme det. Så lenge det varer.

For alle som ikke skjønner problemet: I tanken om et demokratisk rettssamfunn står likebehandling sterkt. NHO har her avslørt seg som 100% egoister og absolutt ikke tilhengere av rettferdighet, men kun favorisering av sine egne - med andre ord et lett tilslørt føydalsamfunn.

Sild i tomat

Moderne boareal blir stadig mindre. I oljealderens glansdager klarte vi å føre en økonomisk politikk som fører til at nye generasjoner må bo på stadig mindre areal. Muligens folk kan tilvennes dette, slik noen påstår at pelsdyr kan tilvennes å stå i bur. Jeg har dog mine tvil.

onsdag, desember 10, 2014

Norsk Terrorisme

Hurtigbåtavgangen mellom Stavanger og Tau klokken 15.15 skal fjernes. Dette er en av distriktets mest benyttetde avganger. Pendlere blir nå tvunget over på ferge. 

Alt vel og bra? Fergen skal legges ned når Ryfast er ferdig. Tilfeldigvis er Ryfast-tunellene avhengige av stor (bil)trafikk når de står ferdige. Kanskje det finnes et håp om at dårlige bussavganger skal tvinge flere inn i bilen. Det tjener prosjektet mye på. 

Tilfeldigvis meldes det også nå om at pendlere gjennom Ryfast ikke blir innlemmet i timesregelen, slik at de blir nødt til å betale også gjennom jernteppet som nå senker seg rundt befolkningssentraene på Nord-jæren. Dermed blir det svindyrt å komme seg på jobb for Ryfylkinger. 

Det blir også svindyrt for alle andre, men spesiellt for de som trodde at de fikk et forbedret samferdseltilbud. 

Nå må folk våkne opp. Illusjonens mestere vil ha oss til å tro at dette handler om samferdsel. Det gjør ikke det. Det handler om at samferdselspolitikken i landet - og i StavangerSandnes spesiellt - ikke har vært styrt overhodet. Og om de ansvarlige mener noe annet, avslører de samtidig uendelig inkompetanse. 

Men mest av alt handler det om at det er en psy-op at dette handler om å bygge veier og å styrke samferdsel. Det gjør ikke det. Det handler om å gradvis øke det samlede skattetrykket uten at noen skjønner det. For økonomien er i total ubalanse, slik Kompromissløse meninger lenge har innsett. 

Resultatet er at skattene må økes. Og siden det er grenser for hvor mye en kan skattlegge ETT objekt, er det opportunt å skattlegge stadig flere objekter. Stadig høyere. Infrastruktur er blitt et av disse objektene.

Problemet er at stadig dyrere infrastruktur ødelegger i stadig større grad vår konkurranseevne. Det er som å pisse i buksa for å holde varmen og å skyte seg i kneskåla - samtidig. 

Slik er det selvsagt ikke - vil den "ansvarlige" hjernevaskede maktadelen si. Og de kan lett tro de har rett. Fordi det er rimelig å tro at illusjonen er så vellykket at de ser sine valg som eneste utvei. Og en del av en nødvendig utvikling. Slik så også middelalderens føydaladel sine handlinger mot folket. Det var for pokker nødvendig å skattlegge bøndene for å bygge herregårder og borger. Det var ingen alternativer, syntes de. Over sine bugnende middagsbord i tankefull diskurs. 

Hver tid har sine paradigmer, og vi er ikke kollektivt smartere enn at vi ikke kan se slikt før i ettertid - da det er opportunt å fremhevet eget regimes overlegenhet på bekostning av forrige. 

Nåja. En av konsekvensene av dette er at det ikke vil lønne seg å pendle fra Ryfylke til lavtlønnede jobber. NAV neste? I det hele tatt er det slik dette samfunnet er blitt. Konkurranseevnen er skutt i filler. Arbeidskraft er blitt så dyrt at store grupper stadig skyves utenfor arbeidslivet. Og illusjonen spinnes og spinnes slik at vi ikke skjønner noe. Det er vanskelig å feste blikket når en stadig snurres rundt. 

Og istedet for å bygge et godt samfunn som inkluderer alle, bygger vi jerntepper rundt omkring. I desperate forsøk på å skjerme oss selv fra oss selv. Og selv om vi ikke lenger har penger - her vi sitter på toppen av pengehaugen - til å bygge infrastruktur, leker vi at myndighetene i økonomiens kollaps må være provenynøytrale og at alt skal bli som før bare vi skattlegger alle mer. Slik at pengeverdien utvannes mer. 

Vi terroriserer oss selv. Så gradvis at vi sitter stille mens vannet sakte bringes opp til kokepunktet.

Les mer

Buksa nede

Pelsdyrnæringen er tatt med buksa nede. Igjen.

Opptak som er gjort av en dyreaktivist på sju av dem, er ikke representativt for en hel næring, framgår det av uttalelser Norges Pelsdyralslag.

Og med det beseglet de sin skjebne. Fordi det er umulig å argumentere for at slike stikkprøver IKKE avslører at virksomheten består i å seigpine dyr.

På den annen side er det nesten urimelig å tro at selv om forskriftene skulle bli fulgt, så ville dyrene hatt det bra. Men her brytes altså loven grovt av flere, og næringen selv har ikke annet å si enn at dette ikke er representativt. Dette er for dårlig. Hadde de hatt en grad av selvjustis hadde de ordnet opp med kraftig fordømmelse.

Men økonomi og godt dyrehold går ikke sammen, og det burde alle skjønne nå. Det samme gjelder forsåvidt flere bransjer. Industriellt dyrehold er styrt av en illusjon om at slik må det være basert på økonomi. Alt skal bli billigere, samtidig som alt faktisk blir dyrere - økonomien sett på som helhet. Hele samfunnet prioriterer feil.

Illusjonen lever i beste velgående. Og bare i eksempler der galskapen står klart frem mot bakgrunnen av desorienterende støy kan vi alle se den.

mandag, desember 01, 2014

God Jul! Og skatt med din glede!

Scheel-utvalget vil innhente 80 milliarder kroner i skattekutt ved å øke skatten på eiendom. 

Boligbrukere - både eiere og leietakere - skal betale for at selskapene skal få mindre skatt. Og det i en situasjon der det bevisst er ført en politikk som har skviset boligprisene opp på nivåer der befolkningen allerede blør. 

 La meg ta motargumentet med en gang - nei, det er bare idioter som tror at det betyr noe at boligprisene vil synke for folk flest, når de samme folkene skal betale mer for å få lov til å bo i samme bolig. Og forutsatt at økt skatt har en effekt, så kan effekten aldri bli mer enn skatten selv. Altså, folk strekker seg langt for å ha tak over hodet, og det interessante for folk er de totale kostnadene ved å bo, ikke boligprisen sett i et vacuum. Da effekten av høyere bokostnader neppe gir en 1-1 redukson i pris, ender nok de fleste opp med å betale MER enn før.

Forutsatt at ikke skattleggingen skviser et betydelig antall mennesker UT av boligmarkedet da. Og da vil vi for første gang på lenge få store mengder mennesker uten bopel i Norge. Kanskje vi kan satse på trailerparks o.l. 

Helt til dette også beskattes for å beholde provenyen .... Men først må det altså gjøres lovlig. For det er per idag ikke lov å bo utenfor den standard som samfunnet i sin godhet har satt opp, og samtidig tar bort fra de fattigste.

Boligprisene kan gå ned ved å innse at vi faktisk ikke har råd til å bygge så dyre boliger som vi gjør. Da må det bygges enklere, ikke dyrere. Regelverket må bli mindre stramt, ikke strammere. Og så må vi bygge mer. Husk at det er kommunene som har monopol på å legge tomter ut for salg! Markedet er ikke fritt, og justerer seg således IKKE selv.

At økonomer og politikere har panikk for at de har styrt landet inn i total økonomisk uføre, der driftsomkostningene for bedrifter rett og slett er for store, bør de løse på en annen måte enn ved å skyve omkostningene over på menigmann. For en slik "løsning" vil i lengden gjøre vondt verre. Driftsutgiftene til A/S Norge inkluderer også utgifter ved å bo og leve i dette landet. Det gjør seg gjeldene blant annet på lønns- og prisnivå.

Økte skatter gjør vondt verre. Å flytte skattene fra de rikeste til vanlige arbeidere legger i tillegg til en usosial dimensjon der vi nærmer oss føydalsamfunnet. Som kjent var det basert på at et mindretall levde av flertallets produksjon. Med statens voldsmonopol som garantist for status quo.

Men det er kanskje målet? Å overføre kostnadene på menigmann, mens de rike kan fortsette å ete kake?

tirsdag, november 25, 2014

Poseavgift

Det krangles om hvem som kom på poseavgiften.

Det sier litt om nivået på norsk politikk, og hvilke hestehandler om symbolpolitikk som skal til for å berge igjennom et statsbudsjett.

Poenget er at posene brukes i bosshåndtering.

Men vi kan jo kjøpe andre typer poser til dette.

Som selvsagt gir null miljøgevinst.

Men det var heller ikke poenget.

Man må dekke inn hull i budsjettet.

Så hva med:

vindusruteavgift

tannstikkeravgift

sokkeavgift

truseavgift

håndkleavgift

miksmasteravgift

gressplenavgift

tuntreavgift

sildeoljeavgift

bordbensavgift

mobildekselavgift

møkkagreipavgift

potetkakeavgift

dildoavgift

blokkfløyteavgift

mursteinsavgift

avgiftavgift

gaveavgift

leppepomadeavgift

juletreavgift

badeballavgift

teltpluggavgift

råteskadeavgift

barnålsavgift

strikkepinneavgift

und so weiter...

Politikerne kan holde på med sin liksomjobb i århundrer til beskatningen er lik 100%

Mens miljøet seiler sin egen sjø.

Illusjonen!

Vimpelcom - Telenor

Økokrim ønsker ikke å etterforske Telenor etter Vimpelcom skandalen.

Ville et annet selskap med så stor tilstedeværelse i Norge sluppet unna full granskning i en tilsvarende sak? At Vimpelcom eventuellt etterforskes i Nederland betyr vel ikke at Telenor skal beskyttes?

Er det gode kontakter i politikken og statsforvaltning som gir Telenor særfordeler? Som et eks statsteleselskap er de kanskje hevet over loven med alle de særfordeler det gir deres private investorer? Hvis vi forutsetter at Telenor muligens har brutt loven er det jo all grunn til å tro at bevis også skulle finnes i Norge, så økokrims vurdering ser ut til å forutsette at i vår ende er alt fryd og gammen og ingen bevisforspillelse er mulig eller nødvendig.

I så fall er det en grov sak i seg selv, og Norge har liten troverdighet som rettsstat.

Jeg tar forbehold om at tilsvarende saker normalt ikke etterforskes uansett - noe som etter min vurdering også gir Norge liten troverdighet som rettsstat.

Minner om at når Erik Skutle ble tatt for en mindre forseelse angående hasjbruk, så het det fra politiets side: «Når politiet får kjennskap til lovbrudd, plikter vi å undersøke det». I Vimpelcom-saken gjelder det grov økonomisk kriminalitet. Er politiets plikt til å etterforske politisk basert? Og jeg stiller igjen spørsmålet - er rettsapparatet basert på forskjellsbehandling? 

(Svaret er selvsagt JA - men ingen gevinst gis på så gode odds)

onsdag, november 12, 2014

Det konservative parti og fri konkurranse og sånt

Høyre, opprinnelig Det konservative parti,  fører "en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret". Men først og fremst synes Høyre at kapitalen skal eies av de få, og at kapitalen skal stå fritt til å kjøpe opp alt.

Absolutt alt. Også det som kan ses på som felles eiendom. 

Heri inbefattet infrastruktur og nasjonale ressurser.

At en slik definert privat eiendomsrett ofte vil bety at slike monopolressurser blir styrt av privat kapital totalt utenfor folkestyrets kontroll er for høyresiden uten betydning. Det er prinsippet som gjelder - penger kan kjøpe alt. Og skal få lov til det.

Dette er ingen naturlov. Det er ideologi. Og det er jo fair nok.

Noen av Kompromissløse meningers lesere (alle fem?) lurer sikkert på hvorfor en libertarianer kritiserer høyresiden. Svaret er at det er fordi det er forskjell på å barbere seg og å skjære av seg hodet. Det kapitalistiske system står ikke for frihet. Det ligger bare ideologi i å tro det.

Statens oppgave bør være å fungere som folkestyrets "agent" i forvaltningen av naturressurser og å sikre infrastruktur.

Salg av nøkkelbedrifter, slik for eksempel Statoil, Statsskog eller Telenor, og en etterfølgende privatisering og monopolisering av de ressurser de representerer har ingenting med fri konkurranse å gjøre. Bedriftene i seg selv representerer en sær-rett, eller særfordel, som neppe lar seg forene med prinsippet om "frie markeder".

Alle private eiere i Telenor for eksempel, er direkte subsidiert av at de har fått overta et selskap bygget opp av felleskapets midler, og gitt særfordeler i markedet.

Eksempelet vei - å sette veibygging ut på anbud burde være en selvfølge. Å la private kapitaleiere eie en vei er å gi dem en monopolsituasjon. Den som eier naturressurser eller infrastruktur er per definisjon utenfor prinsippet om fri konkurranse.

Folket gjør smart i å beholde eierskap over naturressurser og infrastruktur. Alt annet er å ønske et de facto føydalsamfunn. 

Så er det jo de som mener at de som akkumulerer opp nok kapital, og altså er gode nok til det, er de "beste" til å kontrollere "alt", og at det er dårlig gjort å ikke la dem få kjøpe "alt". Til det er å si at i og med at eierskapet ikke er gitt av Gud (selv om Høyre har kristen "formålsparagraf er jo dette i så fall feberfantasier), kan man diskutere hvem som selger eierskapet til "alt". Har noen en gudegitt rett til å kjøpe hva det skal være? Hvem er dum nok til å selge arvesølvet?

Prinsippet om kapitaleierskap er uansett ikke etisk høyverdig - selv om noen liker å påstå det. Jeg skulle likt å spille monopol med de som tror det. De får begynne når jeg allerede har kjøpt opp de beste gatene. Urettferdig. You bet. Men slik er det jo også når kapital får akkumuleres opp på få hender over tid. Markedet er jo ikke rettferdig - og da heller ikke fritt - når nye aktører kommer inn på et tidspunkt der andre allerede har sikret seg indrefileten.

Monopol handler litt om flaks - men mest om statistikk. Old World Order (forgjeves forsøkt fremstillt som New World Order for å skape illusjonen av at underkastelsen skal skje en gang i fremtiden) lever nettopp godt på at noen aktører har akkumulert sine pengebinger av illusorisk pengeverdi og konsolidert sin posisjon. De eier allerede de oransje gatene. Og de røde. Og de gule. Og det meste annet.

Resultatet er Illusjonistenes makt.

onsdag, november 05, 2014

Samme gamle visa

Politikere elsker å skattlegge. Det er en enkel løsning for å slippe å drive næringspolitikk. Nå vil de (nok en gang) skattlegge bolig (mer).

Dette har vi hørt før. Da moms ble innført skulle lønnsbeskatning gå ned. Det var blank løgn fra politikerne. Det samme vil gjelde boligbeskatning (nå kamuflert som "nasjonal eiendomsskatt").

Hvis formålet er å beskatte investeringer, bør bunnfradraget settes lik 4 - 5 millioner minst (fransk modell) og justeres etter prisvekst. Et tips - bolig man bor i er forbruk, ikke investering! Dernest bør bolig nummer 2 (utleie) beskattes fra første krone. Dette kommer imidlertid neppe til å skje, da formålet mest sannsynlig er rent fiskalt. Dessuten - hvem skal kompensere bortfall av kommunenes skatteinntekter fra eiendomskatt?

 Nå antar jeg at det er bevisst at det i mange år er bygget for lite boliger i Norge, slik at prisene for å bo er i verdenstoppen. Da blir også beskatningen vesentlig høyere enn den ellers ville vært. Kombinert betyr dette i klartekst at lavtlønnede ikke skal ha råd til å eie bolig i Norge. Når det allerede er slik at mange sliter med å leie, antar jeg resultatet blir totalt usosialt og skaper enorme klasseforskjeller i "verdens beste land".

Er det det faktum at vi har lagt ned industrien for å satse kortsiktig på oljealderen som nå skal kompenseres? I så fall, er dette feil medisin. Man kan ikke skape verdier ved å skattlegge, uavhengig av om staten ønsker "provenynøytralitet".

 Et annet moment er at svært mange allerede skatter av boligen sin i form av eiendomskatt. Dette er bare nok en omdreining av kostnads-skruer her i landet, og den er allerede strammet for hardt. I praksis ser det ut til at vi i Norge må velge mellom hovedsaklig Ap-regjeringer og Høyre-regjeringer. For mange begynner dette å fortone seg som å velge mellom pest og kolera.

fredag, oktober 31, 2014

Telenor

Telenor het engang televerket, tidligere telegrafverket. Idag heter selskapet strengt tatt Telenor Group, og har kommet langt siden 1855. Telenor er et aksjeselskap, og selv om staten ennå eier 54% av hele sulamitten, som omfatter en hel rekke selskaper i inn- og utland, er det mer enn nok til private investorer. Selskapet er nemlig verdt om lag 140 milliarder kroner.

Og politikere er overrasket over at kommunikasjonssikkerheten i kongeriket ikke er bedre.

Som vanlig rører de rundt i snøfokket på vidda, snøblinde og i sin egen illusjon.

Telenor skal tjene penger, ikke gi Norge sikkerhet innen telekommunikasjon.

Riktignok opererer de under lisens, og med enkelte krav, men først og fremst skal de tjene penger. I fall de ikke skal det, må største eier, Norge AS, kreve andre boller. Gjerne med rosiner i, men kort og greit andre boller.

At norsk infrastruktur henger og blør er ikke Telenors feil. Faktisk er telenettet i Norge meget bra. Bortsett fra at det rent sikkerhetsmessig er sårbart for feil eller sabotasje som en glassvase i en glassbutikk med besøk av en flokk ville elefanter. Det er med andre ord ikke bare en, men flere elefanter i rommet.

Det er Staten Norge som må definere hvordan norsk infrastruktur skal være, og hvilket sikkerhetsnivå som skal etableres, ikke Telenor. Det nytter ikke å gjemme seg bak inkompetanse og skylde på andre. Det er Stortinget som har makta. I den grad de gidder å utøve den. Når de håper alle andre har kontroll og sover seg gjennom de kjedeligste debattene får vi dagens situasjon. Som er at Telenor gjør alt de kan. For å tjene penger. Og minst mulig som de ikke tjener penger på. Som å bygge et system med god redundans.

Dette er en nasjonal oppgave, ikke et internasjonalt børsnotert selskaps oppgave. Uavhengig av politikernes håp om at ting løser seg av seg selv.

Skal så Telenor tilføres mer ressurser for å løse denne oppgaven? Pokker heller - det skal de ikke. Det er jo en gavepakke til selskapets aksjonærer og ledelse. Den gjengen skal tjene penger på sin drift av selskapet, ikke ved å ha sugerør ned i skattebetalernes lommer for å betale sine utbytter og bonuser.

Så er løsningen å ha statsetater? Pokker heller - se på for eksempel Jernbaneverket. Det er ikke løsningen!

Løsningen er selvsagt at staten må definere sine krav, og lære seg å skrive handleliste. Så får private selskaper konkurrere om hvem som best kan gjøre jobben, og til hvilken pris. Hvordan "delprivatiserte" selskaper passer inn i dette scenarioet får være et politisk dilemma. Sannheten er ihvertfall at idag er alle private aksjonærer i Telenor sponset av dagens særbehandling av et selskap som politikere som skal skrive "handleliste" egentlig er inhabile i forhold til.

Som igjen er nok en problemstilling.

Hovedproblemet er dog at noen synes å tro at ting ordner seg av seg selv, og at Telenors ledelse er Norgespatrioter fremfor kapitalister, og at ressursene blir brukt for å kompensere for statens manglende krav.

Det er supernaivt. 

På den annen side er det jo mulig at Post- og Teletilsynet er inkompetente til å skrive handleliste og istedet har vidløftige og illusoriske mål. La oss kalle det ekomloven. Som de forvalter. Og som sier at teletjenestene i landet skal være "gode". Med sukkerstrø på. Eventuellt kan det også være at tilsynet er vingestekket nok til at deres kompetanse i praksis er innemurt bak veggene i Samferdselsdepartementet. Og at de ikke har myndighet til å definere "gode" fordi ingen politisk handlekraft eksisterer på området.

Da har vi jo i så fall forklaringen, men ikke løsningen.

i 2015 bytter Post- og teletilsynet navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Det høres kulere ut. Og da kan man håpe på at alt løser seg?

Det er supernaivt.

onsdag, oktober 29, 2014

Siv Jensen snubler

Spørsmålet er hvorfor hun snubler.

Til ABC nyheter strør Siv Jensen om seg med begreper hun muligens ikke skjønner i et forsøk på å underslå at regjeringen fører en politikk som favoriserer de rike og skaper større forskjeller.

 - Ulikhetene beveger seg ikke. Det har vi sjekket ved hjelp av den såkalte ginikoefissienten, sier Siv Jensen.

Ginikoeffisienten er kanskje noe vi vil høre mer om fremover. Tallmagi og ugjennomsiktige begreper liker politikere, fordi de da kan spille sitt sedvanlige spill omkring den generelle illusjonen. Illusjonen de vil folk skal tro på.

Ginikoeffisienten er rett og slett en måte å illustrere forskjeller på. I en beregning av ginikoeffesienten tas det utgangspunkt i at alle individene innenfor en populasjon har lik inntekt, for deretter å måle i hvilken grad en fordeling avviker fra dette. (Pedersen 2004). Matematisk beskrevet er ginikoeffisienten definert ved hjelp av Lorenzkurven, nærmere bestemt ved at størrelsen på gini er det dobbelte av området som befinner seg mellom den 45 graders diagonale linjen (a) og Lorenzkurven. Y-aksen viser til variasjonsbredden i gini (0 til1), mens x-aksen viser til andel i populasjon.


Still confused? Fortvil ikke. Man "konstruerer" et tall som indikerer innteksforskjeller i en gitt populasjon - eller område. Forandrer dette tallet seg over tid, forandrer altså inntektsforskjellene seg over samme tidsrom. Dette er alt du trenger å vite for å følge mitt videre resonnement.

Ginikoeffisienten er altså et tall man får fra en måling av inntektsforskjeller. For å vite om forskjellene øker, må man altså ha flere målinger over tid. Og skal man vite om en effekt - som for eksempel skattelettelser til de rikeste - gir en faktisk økning i forskjeller - må man nødvendigvis ha målinger før og etter effekten har hatt tid til å arbeide.

Siv Jensen bløffer derfor grovt når hun forsøker å late som om "vi" (Regjeringen/finansministeriet eller Frp) har sjekket at Ginikoeffisienten viser at "ulikhetene ikke beveger seg". Det kan ikke dette tallet si noe om, fordi målinger "etter" ikke ennå kan ha blitt foretatt. Med mindre Frp disponerer en tidsmaskin. Som jeg legger til grunn at er lite sannsynlig.

Alternativet er da at vår finansminister ikke skjønner begrepet, men har plukket det opp på et eller annet møte.

Eller at hun skjønner begrepet godt, men satser på at folk flest ikke skjønner bæret, og tror hun høres smart ut når hun bruker slike "smarte" ord.

Som så ofte før står valget altså mellom inkompetanse eller bevisst villedning.

Tatt i betraktning av at Frp's landbruksminister, Sylvi Listhaug nylig bløffet om antall tomme gårdsbruk for å få igjennom fjerning av konsesjonsloven, begynner dette å likne en trend.

Dog er disse eksemplene å regne som bagateller i forhold til hva Frp lovet i valgkampen. Mindre innvandring og gratis bomringer kan partiets velgere se langt etter. Igjen - valget står mellom inkompetanse eller bevisst villedning for å forklare forskjellen på uttalelser og virkeligheten.

Tilbake til økonomi.

Nesten verre enn alt dette tilsammen er fakta om utviklingen av inntektsforskjeller generellt og (i Norge) spesiellt. De fleste eksperter er enige om at tallene viser at inntektsforskjellene faktisk øker. Nok en gang er altså Frp godt i gang med å fornekte virkeligheten til fordel for det en må anta er en ideologisk forankret illusjon. Et eksempel på en slik mer virkelighetstro analyse er Civita's (liberal tankesmie på høyresiden) rapport om økonomisk ulikhet. Også OECD har påvist, og advart mot den økende forskjellen mellom rik og fattig. Fakta, som de fleste enes om - tydeligvis eksludert vår finansminister - er at det i den vestlige verden er slik at arbeidere får stadig mindre andel av "kaka", mens kapitaleiere får en stadig større bit.

Siv Jensen har altså uansett dobbelt feil.

tirsdag, oktober 21, 2014

Norge

Tja, hva kan man si. Ankommer Norge med Superspeed fra Danmark. Møtt med tollere. Som skaper endeløse køer før man "slipper ut på veiene". Blide tollere riktignok, men hvorfor sitter halve bilkøen (antar jeg - kanskje flere) med dårlig samvittighet? Og hvor sunt er det at et land som importerer arbeidskraft "globalt" samtidig må kvotere inn private kjøp av egne borgere?

Er friheten virkelig bare for de få?

Illusjonen mine venner - illusjonen. Skapt av illusjonens mestere.

Nå har jeg mitt på det tørre. Er man lenge nok i Danmark ler man til slutt av Nordmenns tørst etter å unnslippe skatter og avgifter. 

 - Du har valgt dette selv! Roper jeg nesten. Joda, mye er dyrt i Danmark også. Men man kan bo uten å selge sjela. Man kan spise uten å måtte spe på med Grandiosa i hverdagen. 

Så kommer fartskameraene. På rekke og rad. Og skiftende farts-soner. På europaveier som tidvis likner på krøtterstier. Vi skal spare oss til fant. Samfunnets verktøy er rene utgifter må vite. Men alt dette avspeiler egentlig den norske folkesjela. Det skal ikke være lett. Vi skal tuktes. Dyrt og Dårlig.

Verre er det med alle nestenulykkene. Minst åtte - ti fra Kristiansand til Stavanger. Idioter som MÅ forbi en - kanskje to biler. I håp om engang å nå frem i køen og endelig komme forbi vogntoget. Som forsåvidt faktisk holder fartsgrensen. Og som heller ikke er det siste vogntoget i kolonnen. 

Slikt skjer ikke i Danmark. Fordi de HAR infrastruktur. Er det vissheten om at man IKKE har flere kjørefelt og er tvunget inn i kolonne? Er det vikingblodet som gjør et opprør mot "samfunnet", som gjør at flere risikerer livet for å vinne noen minutter på veiene? Er det også årsaken til at man har "litt" for mye med seg fra ferga av og til? 

Vettkje eg vel. 

Men jeg vet at Norge ikke fortoner seg som verdens beste land annet enn fra innsiden. Håp kan det jo alikevel være. Vi har oppdaget at OL er styrt av et privateid pampevelde. Og vi har oppdaget at Frp ikke er sosiale. Selv om de egentlig fører reinspikka Arbeiderpartipolitikk på flere områder.

Imidlertid er den VIRKELIGE situasjonen i Norge idag slik at vi er (allerede) inne i en stor omstilling. Produksjonen vår vil i fremtiden IKKE stå i forhold til gjennomsnittlige lønninger, først og fremst fordi oljealderen er over, og vi har IKKE maktet å skape alternativer som kan opprettholde vår eksisterende levestandard.

Poenget er - hvem skal ta regningen? Foreløpig ser det ut til at man begynner med de økonomisk svakeste. Det er feigt. Og uærlig. Det løser heller ikke problemet. Snarere tvert imot kan det raskt skape enda flere problemer enn nødvendig.

Men ingen politiker tør å ta til orde for at vi behøver en omstilling av hele samfunnet - og det inkluderer IKKE lenger lønnsforhøyelser som får oss enda mer i utakt med resten av verden.

Sannheten er at til slutt må ALLE kutte. Men siden demokratiet egentlig er en populistisk basert illusjon, ender vi opp med at de gruppene med mest makt i samfunnet må kutte aller sist.

Hadde alle kuttet samtidig - og rettferdig - hadde også kostnadene sunket i samfunnet. Og effekten av kuttene hadde ikke hatt så mye å si for noen gruppers faktiske levestandard.

Men dette er umulig, fordi pengesystemet krever evig inflasjon - og derfor kan ikke situasjonen rettes opp. Det er det heller ingen som forteller deg. Og jeg har heller egentlig ikke illusjoner om at de fleste på Stortinget har vett nok til å skjønne dette heller. 

I så fall hadde de jo vært dønn uærlige med det norske folk. Og det er de vel ikke? Nei, la oss gå for inkompetanse. Det er lettere slik.

Og evig vekst? Krever evig folkevekst også. Trodde du vi kunne stoppe innvandring?

Smoke and mirrors ... Thats how it is done.

Og snart kommer TISA og TTIP. Mens vi sover.

Whatever is about to follow, whatever this grand trick is, is really going to amaze. Look closely, because the closer you think you are, the less you'll actually see.

Occultus EGO

onsdag, oktober 01, 2014

IOK avslørt

IOK er grundig avslørt.

Slike utidige krav som de denne gang fremsetter har eksistert lenge, men har vokst seg større og større for hvert OL, ettersom pampene har fått det som de ville. I virkeligheten er dette et sirkus skapt for at noen få skal leve i luksus og sus og dus på andres bekostning, idretten er et skalkeskjul for denne private bedriften.

Og oppskriften på illusjonen har vært enkel. Den samme gamle Old World Order rutine. Makteliten isolerer seg fra folket, og lever av andres arbeid.

Forskjellen nå er at vi i Norge faktisk får høre om hva galskapen egentlig går ut på denne gang. Og da reagerer vi selvsagt som vi gjør. Dette går ikke an.

Behøver vi infrastruktur - har vi penger til å bygge dette utenom OL.

Behøver vi en folkefest - kan vi arrangere den selv utenom IOK's kontroll.

Nå er lakmustesten om demokratiet vårt er gjennomkorrupt om dette blir arrangert mot flertallets vilje. I så fall anbefaler jeg alle til å stemme blankt i all fremtid inntil dette politiker-regimet faller og folket igjen kan få innflytelse.

Bare det at mange politikere mener at folket ikke vet sitt eget beste i denne (og andre saker) er direkte udemokratisk, og et hån mot hele Norges befolkning.

onsdag, september 17, 2014

Kami-sama?

Det moderne samfunnet er tuftet på profitt, ikke menneskelighet. Mennesket er med andre ord et merkelig dyr. Istedet for å dyrke det menneskelige, det som får oss til å trives og ha det bra, dyrker vi det motsatte. Det kan være å dyrke sjelelig skadelige religioner, eller - i sekulære land - troen på at penger er viktigere enn mennesker. Eller forsåvidt ofte begge deler.

Vi står nå, ifølge ekspertene, foran en utvikling der maskiner  vil erstatte halvparten av dagens jobber. Spesielt er visstnok butikkarbeidere utsatt.  Tilhengere av en slik utvikling vil mene at vi vil tjene økonomisk på en slik utvikling, og at det uansett ikke er et problem - den industrielle revolusjon var ingen katastrofe. Riktignok ødela den utallige jobber, men skapte også nye, og økte samfunnets kollektive velstand. Vi vil med andre ord i fremtiden heller reparere, bygge og programmere roboter, og få økende velstand på kjøpet.

En slik vurdering lider av noen alvorlige logiske brister.

La meg først sette ting i perspektiv. Før den industrielle revolusjon arbeidet folk flest for seg selv. Etter rennesansen arbeidet mange som håndverkere, tilknyttet laug, men i praksis sine egne herrer. Alt fra skomakere til syersker arbeidet i praksis som enmannsbedrifter. Etter den industrielle revolusjon arbeidet de fleste for storkapitalen, som utbyttbare deler av en fabrikk. Faktisk var utformingen av fabrikkenes maskiner bevisst slik at en lett kunne erstatte arbeidere uten å gi spesialopplæring. Det gav kapitaleiere makt til å bytte ut hvem som helst - man eide altså i praksis arbeiderne. Under illusjonen av at det å arbeide var frivillig. Like frivillig som det er å velge å ikke å spise eller å fø sine barn.

Starten på den industrielle revolusjon gav altså massene få fordeler. Til tross for at samfunnets totale produksjon - og dermed velstand - økte, levde mange på eksistensminimum.

Under slike forhold ble kommunismen og sosialismen utviklet. Ikke egentlig uventet. Poenget er at det strengt tatt ikke handler om denne type kollektivisme i det hele tatt, men snarere om å kjempe for kontroll over eget liv. At kollektivistiske -ismer ofte dreier seg om det motsatte, er nesten ubegripelig - jevnfør påstanden om at mennesket er et merkelig dyr.

Så får vi den interessante situasjon at for mange blir det å arbeide for seg selv ansett som del av egoismen og kapitalmakten, mens det å være en mest mulig polert brikke i maskineriet blir ansett som  fundamentalt riktig.

I virkeligheten er mennesket aldeles ikke tilpasset å være en del av noen "maskin" - hverken på den ene eller andre måten. Varierende grad av psykologiske skader er resultatet. 

Men den nye robotiske revolusjon kan vel kontrolleres? Nok en illusjon. Fordi slike makro-utviklinger kan ikke kontrolleres. Vi har ikke verktøyet til det. Det vil si, vi mangler den kognitive forståelse av problemet, og på mange måter også den kollektive begrepsforståelsen til det.

Men er ikke en utvikling der større produksjon på grunn av mer effektive maskiner, inkludert roboter, til alles beste? Blir vi ikke rikere? Og fikk vi ikke "alle" jobber etter den industrielle revolusjon? Fikk vi ikke større velstand?

Som jeg nevnte lider en slik vurdering av noen alvorlige logiske brister. For den industrielle revolusjon skapte jo nettopp arbeid til de ufaglærte. Nå snakker vi egentlig om at "alle" skal ha høyskoleutdannelse for å kunne reparere og programmere robotene.

Blir dette samfunnsøkonomisk lønnsomt? Det er faktisk ikke gitt at det som gavner den enkelte bedrift gavner samfunnet, men la det spørsmålet ligge, for et annet og større spørsmål er viktigere. Kan alle være med? Allerede idag faller mange ut av arbeidslivet fordi krav til skolegang og "effektivitet" blir for høyt. Kan vi alle tilpasse oss en ny virkelighet der maskiner arbeider "for oss" og vi "for dem"?

Dessverre tror jeg vi allerede vi ser konturene av et rungende "Nei"!

Og da blir spørsmålet om hvilket samfunn vi ønsker. Og om vi eventuellt er villige til å ta kostnadene ved å la de som faller utenom kompenseres. For - selv om vi som sagt ikke ennå har de kognitive evnene til å skjønne dette, er det jo slik at et kollektivt bestemt samfunnsmønster som skader noen - IKKE - er naturgitt, men snarere en HANDLING, bevisst eller ubevisst. Og handlinger som støter mennesker bort eller skader dem utløser vanligvis erstatningsansvar. I praksis vil det selvsagt aldri anses slik, sagt med dagens kognitive språk blir det snarere å si det slik: Vil vi akseptere at alle som faller utenom får utbetalinger fra NAV uten å skvises og hundses av storsamfunnet? Eller sagt på en annen måte - når ikke alle mennesker behøves i arbeidslivet, vil vi fremdeles gi alle deres del av samfunnets produksjon?

Kort sagt - er vi villige til å betale prisen for denne "Brave New World"? Eller skummer vi bare fløten og koser oss i illusjonen om at grådighet fremdeles er bra?

Eller vil vi satse på  Kami-sama?

tirsdag, september 02, 2014

Avslørt

Så avsløres altså nok en liten bit av det store spillet. Spillet som pågår i det negative rom. Illusjonen.

Den norske Nobelkomite skal være:  "totalt uavhengig, og skal ikke ta imot instrukser eller pålegg fra noe hold i forbindelse med bedømmelse av prisforslagene. Ingen drøftelser i forbindelse med valget av kandidater til Nobels fredspris skal omtales av Nobelkomiteen."

Alikevel velger det norske Stortinget komiteens medlemmer. Og komiteen er derfor i høyeste grad politisk. Nå har man altså tenkt tanken å bruke Nobelkomiteen  som politisk virkemiddel i forbindelse med konflikten med Kina. Uavhengigheten er illusorisk. Maktens gribber liker å kontrollere alt de kan få fingrene i. Og velger i stor grad selv hva de skal kunne fingre med.

Systemet perverterer alt. Av og til så grovt at bremsene slås på i ren undring over absurditeten det skaper. Først og fremst på grunn av redselen for folkets dom. Slik det ble gjort i denne saken.

Saken ville ellers ha blitt en katastrofe for illusjonen om Tingenes Tilstand.

"Stoltenberg hadde ingen tro på at avtalen kunne holdes hemmelig. Han var opptatt av at han måtte kunne forsvare innholdet i dokumentet for ettertiden, noe han mente ikke var mulig."

Avslørt er altså forutsetningen man våger å tenke om å hemmeligholde sitt spill. Og at akkurat den forutsetningen avgjør spillets gang. Det er makta som med andre ord bør overvåkes ubønnhørlig og uavbrutt - ikke folket.


Dokumentene om saken ligger nå i Riksarkivet og er sperret for innsyn i 30 år. Således beskytter Systemet sine egne. Alt er taima og tilrettelagt.


Illusjonens mestere rir igjen

Politikere har gitt opp å styre og satser igjen på mantraet avgifter. Klart at tungtransport forurenser. Men det er denne transporten som bringer varer til butikkene.

Før i tiden sa man at byfolk trodde melken kom fra butikken. Dagens politikere er verre. De tror den havner i butikken av seg selv.

Infrastruktur kan kun benytte eksisterende teknologi.

Infrastruktur kan imidlertid forandres og forbedres - det krever innovasjon - ikke stagnasjon.

Edison hadde aldri oppfunnet lyspæren om han hadde satset på å avgiftsbelegge gasslampene og håpet at problemet løste seg selv.

Illusjonens mestere tror ikke engang på seg selv. Det nekter jeg å tro. På den annen side så må de jo gjøre NOEfor å forsvare sin eksistens. Og når inkompetansen er uendelig, må dette noe nødvendigvis bli illusorisk.

fredag, august 29, 2014

Det var en gang revisited

Siden økonomene omsider har skjønt at vi er ute å kjøre i petrostaten, minner jeg om dette. Det er egentlig forbaska enkelt å forstå. Men også forbaska vanskelig å stå imot. Dopet.

Naturens gang

Sauebønder fortviler over at de serverer sauer til jerven.

-"Det kan ikke være slik at vi fôrer jerven med sauene våre".

Men slik er det jo. For når man sender sauer uten overlevelsesinnstinkt ut i områder med rovdyr, så fôrer man jo nettopp rovdyrene. Noe annet ville jo vært unaturlig. Rovdyr handler ikke i butikken. De tar hva de får. Ute i naturen.

Spørsmålet er heller om sauebønder eier naturen og skal ha rett til å utrydde rovdyrene, slik de ønsker. Og stikk i strid med norsk rovdyrpolitikk.

Hva med å innse at naturen faktisk også består av rovdyr, og at å sende sauer ut til utmarka er problemet, ikke naturen i seg selv. 

Å gjete i norsk natur har vist seg å heller ikke være tilstrekkelig. 75% av tapte sauer (statistisk årbok) skyldes uansett skader og sykdom, ikke rovdyr. Da må må finne andre løsninger. Spesiellt hvis man synes så synd på dyra som man påstar.

Et alternativ er å bruke innmark. Det er jo uansett snart ikke lenger lønnsomt å dyrke annet enn gress i Norge, og flere innmarksområder er uansett uegnet for maskinellt bruk. At våre naboer Sverige og Finnland bruker inngjerdede områder svekker ihvertfall ikke akkurat dette alternativet! Case closed?

Klassesamfunnet

Fabian har betalt maling av hytta svart.

Saken må selvsagt behandles likt med alle andre liknende brudd på loven. Men det er ikke det jeg først og fremst vil kommentere.

Dette var, ifølge Stang, et "lite" oppdrag - som altså kostet 42 000 kroner. For herrefolket - dvs de med nok penger i Norge - og det gjelder de fleste på toppen i styre og stell - var dette en bagatell. For vanlige arbeidere derimot, er dette et stort beløp.

Derav følger problemet med at politikere generellt lever i en annen verden enn arbeideren. Klassesamfunnet eksisterer i godt monn tross all propaganda om det motsatte.

Og så skjønner vi av slike priser også hvorfor dette landet har malt seg inn i et hjørne av høykost og overprising med dertil følgende økonomiske problemstillinger. Vi lever i petrostaten Norge - som har utkonkurrert seg selv på pris for lenge siden. Ikke rart skattene må økes og arbeidsplassene flagges ut. 

fredag, august 22, 2014

Statoil Redder Verden

Og Krig er Fred.

Å referere til Orwell er i disse tider snart en klisje. Dog var Orwells oppfatninger om det han kalte nytale (Newspeak) som propagandamessig hjernevask spot on.

Hensikten med nytale er å fjerne meningen fra språket, slik at tankefeil lettere kan oppstå, manipulert frem av Maktapparatet. Når ordene mister sin opprinnelige mening er det vanskelig å skjønne hva som foregår, og enda vanskeligere å formulere argumenter imot det som foregår. Konseptet med å snu ting på hodet er meget effektivt, og flittig brukt.

Blackwhite.

-"Gass er Norges viktigste klimabidrag", hevder Statoils Hege Norheim. Hun er direktør for bærekraft i Statoil - en konstruert umulighet med mindre hun altså ønsker at Statoil a) skal gå over til bærekraftig energiproduksjon - noe fossilenergi overhodet ikke er eller noensinne kan bli - og b) ønsker at utslippene som skyldes Statoils produksjon av fossilenergi skal reduseres - noe som aldri kan skje fordi det innebærer en tvunget CO2 rens ved alle punktutslipp. Noe som både teknisk og økonomisk er en umulighet.

Stillingsbeskrivelsen medfører at Hege Norheim logisk sett må arbeide enten for å legge ned Statoil, eller for å få selskapet til å gå bort fra fossilenergi. Noe hun ikke jobber for - og heller aldri kommer til å jobbe for.

Men vi gjennomskuer alle selvsagt at poenget med stillingen ikke finnes i den virkelige verden. men heller i den oppdiktede illusjonen om at Statoil er et selskap tuftet på bærekraft og miljøvern. Det er nesten som vi kan høre suset fra skogen og kvitringen fra fuglene. Stillingen er i virkeligheten imidlertid en ren PR-avdeling for status quo.

Illusjonene er avhengige av ord. Ord som mister sin mening. Gass kan logisk sett ikke være et klimabidrag - med mindre man mener at det bidrar til å forandre klimaet på grunn av drivhuseffekten forbrenning av gass skaper. Det hele er såre enkelt. Fossilenergi forbrennes og karbondelen i hydrokarbonene danner sammen med oksygen CO2. Enhver forbrenning av hydrokarboner øker altså mengden CO2 i atmosfæren. Les gjerne den setningen om igjen.

Enhver forbrenning av hydrokarboner øker altså mengden CO2 i atmosfæren.

Saken nå er vel å begrense nettopp denne veksten av klimagasser?

Å tro at gass er et klimabidrag er å fornekte virkeligheten. Riktignok kan gass være en nødvendighet innen vi makter å bygge ut alternativer til fossilenergi - men i virkeligheten kan et "klimabidrag" aldri være mer bruk av fossilenergi. Et klimabidrag er veien bort fra fossilenergi og over til fornybare og CO2 nøytrale eller CO2 frie energikilder.

Så hvis Norges bidrag er å selge mer fossilenergi, er vårt bidrag ikke stort, for å si det slik. Dog er det gullkantet - ihvertfall på kort sikt. Økonomien - illusjonen av verdi - styrer.

Statoils Norheim gjør et poeng av at Statoil reduserer sine utslipp av CO2 i produksjonsfasen. I beste fall er dette et eksempel på dobbeltenkning.

"The power of holding two contradictory beliefs in one's mind simultaneously, and accepting both of them... To tell deliberate lies while genuinely believing in them, to forget any fact that has become inconvenient, and then, when it becomes necessary again, to draw it back from oblivion for just as long as it is needed, to deny the existence of objective reality and all the while to take account of the reality which one denies."

Kjemien i virkelighetens verden er så tindrende klar. Enhver forbrenning av en gitt mengde kull, olje eller gass (hydrokarboner) gir alltid samme mengde utslipp av CO2. Vi bedriver ikke magi eller alkymi. Dette er uavhengig av kvoter eller elektrifisering av sokkelen eller for den saks skyld tryllestaven til Harry Potter. Og forbrenning av hydrokarboner er resultatet av produktet til Statoil. Det er bruken av produktet som står for de store utslippene, ikke produksjonsprosessen.

Statoils påstander er derfor like idiotiske som om Dunkin'  Donuts skulle påstå at de bidrar til bedre helse for sine mest ihuga kunder.

Men i ordenes illusjon koplet med den økonomiske illusjon, blekner virkelighetens realiteter. Statoil lever av fossilenergi. Norge lever av fossilenergi - så lenge det varer. Og så trigger det automatisk dobbeltenkning fordi vi rett og slett kollektivt  synes virkeligheten er så ukul at kognitiv dissonans er blitt vårt nye dop.

torsdag, august 21, 2014

Markedets kollaps

Sylvi Listhaug (Frp), er sjokkert over at markedet ikke justerer seg selv og gir oss billigst mulig mat.

Så kapitalismen har endelig feilet. Og Frp er nå tilhengere av statlig priskontroll. Det vil si, ikke akkurat, ihvertfall ikke ennå - men de er tydeligvis opptatt av å sutre over at markedet faktisk fungerer akkurat slik det alltid har gjort - prisene blir det kundene er villige til å betale.

Det er derfor prisene i Norge er høyere enn i andre land. Fordi penger er billige i petrostaten Norge.

Dette burde ikke komme som en overraskelse, med mindre Frp faktisk TRODDE på sin egen og andres propaganda istedet for å forstå virkeligheten.

Så - innrømmer Frp at markedet IKKE fungerer slik deres teorier forutsier? Vil de legge om sin egen propaganda i neste instans - mer i tråd med virkeligheten? Eller vil de gå inn for statlig kontroll og avsløre sitt egentlige sanne ansikt? At de egentlig ikke ønsker liberalisering, men snarere ønsker statlig makt - så lenge nettopp DE representerer den statlige makten?

Eller enda verre, vil de avsløre at det eneste de vil er å sutre for å skape inntrykk av at de faktisk er handlekraftige? Forsåvidt en selvmotsigelse, men sikkert effektivt i illusjons-demokratiet.

La dem spise kake.

Støre har humøret!

Slike gutter vil gamle Norge ha!

Feige og egoistiske. Leve Norge, drit i verden!


Tja, dette er jo rene fakta, ikke drittslengning eller ironi. Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at to tredeler av verdens fossile energiressurser må bli liggende i bakken hvis vi skal unngå farlige klimaendringer. Og Norge støtter jo 2 gradersmålet. Altså at verdens klima ikke skal varmes opp mer enn 2 grader på grunn av menneskeskapte klimautslipp. Et mål det på ingen måte nå er mulig å nå - da måtte man ha handlet for lenge siden -  men som man ennå i tåkeheimen (de politiske miljø) bruker som propaganda. Nytale. Illusjoner langt fra virkeligheten. Faktisk kontrafaktisk. Allerede i nåtiden dikter vi opp vår alternative historie.

Vi skal snakke om klima. Men Norge skal altså ikke være med på dette - altså i virkeligheten. I fantasiverdenen er vi selvsagt for å nå klimamålene, og for fred og sånt. Bare fredsprisvinnere ikke terger opp Kina eller vi risikerer å tape penger på oljeutvinning.

Spørsmålet er da HVEM som skal redde verden? Logisk sett burde vi alle bidra, selvsagt. Men i politikkens verden jobber alle bare for seg selv, og den bunnløse og absolutte egoisme råder. Alle med en flik av et ben i virkeligheten blir luket bort lenge før de når inn i styre og stell.

Og alt er skjult i en  boble av endeløse lag av illusjoner. Ren magi.

Selv om stadig flere får øynene opp for at politikkens verden eksisterer i en alternativ virkelighet, går nå denne virkeligheten for full steam videre, en juggernaut folket ikke kan stanse. Selv om Norge altså snart går konk fordi vår oljealder uansett går mot slutten - noe Kompromissløse meninger spådde i forrige århundre (eller deromkring) når vi oppfant begrepet Norsk syke - en farligere variant av Hollandsk syke. Vi flagger ut all verdiproduksjon utenom fossilindustrien samtidig som vi - i illusjonens verden - produserer verdier så det flagrer om ørene våre på offentlige kontorer - alt til bakgrunnsakkompagnement av internasjonalisering av (billigere) arbeidskraft (som en dag når DEG), økonomiske selvskudd i foten til alle gjenværende næringer, underinvesteringer i infrastruktur, og storslåtte planer om å leve av kompetanse. Uten å skjønne at kompetanse er et MIDDEL til å produsere, ikke et produkt i seg selv. Good grief!

Dobbeltenkningen til tidligere (og kommende) regjeringer er vel snarere et slags evig monotont status quo vi snart sovner av, dog tillater jeg meg å henvise til nettopp Kompromissløse meningers drøs omkring temaet inflasjon fra en fordums tid. En tid jeg ennå trodde "de" ville se lyset.

Just kidding! DET er en tapt sak.

Tenk over om ikke nettopp fossilindustrien og petroøkonomien har bidratt til en inflasjon uten sidestykke i Norsk historie.

Og mens vi har utkonkurrert oss selv som produsenter på det globale markedet, i den grad at selv Statoil nå desperat vil flagge ut, mens prisen for å leve aldri har vært større i dette landet, og vi nå i prinsippet må være universitetsutdannet for å ha en anstendig lønn i forhold til kostnadsnivået (mens en generasjon av "arbeidere" ikke har annet å gjøre enn å gå på NAV - utkonkurrert av billigere utenlandsk arbeidskraft), så leker vi ennå at vi er best og at vi derfor ikke behøver forandring.

Større imperier en lille Norge har brent seg på den livsløgnen.

Tidligere finansminister Kristin Halvorsen så alvoret. "Vi er heldige i Norge, sammenlignet med andre land", sa hun. Men samtidig kom beskjeden: - "Oljefondet er ikke i dag nok til å dekke våre fremtidige pensjonsforpliktelser".

Og så så hun oss dypt inn i øynene og kom med en god løsning på verdensproblemene.

-"Kjøp dieselbil!"

Ach, der Weltschmerz!


tirsdag, august 19, 2014

Væpnet ran - og illusjonen om New World Order

 Vi skal være redd for New World Order. Fordi "noen" forteller oss at "noen" (andre?) vil kontrollere alt - overvåke alt - i virkeligheten eie alt.

Noen er illusjonsmestere. Men de er ikke alene på scenen.

Whatever is about to follow, whatever this grand trick is, is really going to amaze. Look closely, because the closer you think you are, the less you'll actually see ...

Verden er en scene. Men vi er ikke fri til å spille. Regissøren (metteur en scène) styrer alt. Den påståtte New World Order er allerede her. Old World Order har eksistert som system lenge. Og er i virkeligheten det illusoriske New World Order - som vi skremmes med. Det gamle skremmer med seg selv. Uten at vi skjønner det. Illusjonen er med andre ord perfekt.

At den virkelige New World Order logisk sett nødvendigvis må være et brudd med Old World Order flagger ikke skremselspropagandaen som ulogisk for de fleste. Mennesket er ikke et logisk dyr. Istedet er vi styrt av føleri. Med hovedvekt på ordet styrt. I virkeligheten - bak illusjonens slør - manipulert. Slik har det alltid vært. Old World Order.

Og denne orden er styrt av menneskets vesen. Riktignok finnes det organiserte elementer av OWO (Bilderberger-Rotschild-Goldman Sachs et al) - men alle menneseskapte elementer er ubønnhørlig drevet mot nettopp prinsippene bak OWO - fundamentert på vår svakhet. Brilliante som vi ofte er som individer, fungerer vi kollektivt som strå i vinden satt opp mot kraften i vår mørke side, bakgrunnen for makt - kontroll - bunnløs egoisme - brutalitet - uhyrligheter som har eksistert gjennom hele vår historie.

 Uhyrligheter? For sterkt ord? Neppe.

Bare unntaksvis og fragmentert eksisterer friheten til å skape det gode. Gode krefter skaper slike frirom i historien. Noen ganger manipulert frem - noen ganger fordi storheten vår av og til bryter til overflaten. Unntaksvis.

Men det har gitt oss makten til å forstå mange av universets hemmeligheter, til å gå på månen. Til å skape akseptable samfunn. Alt dette er konstant under angrep. Normen er en annen. Se bak illusjonen. Du vet det er sant. Selv om det enkleste og tryggeste er å ha livsløgnen i fred. Dobbeltenk.

 Kampen pågår uavbrutt. Krig er fred. Frihet er slaveri. Vekst er nirvana.

Dette skjer nå som det alltid har gjort. Gradvis. Sterkere. I takt med ny teknologi og nye metoder.

Kontrollert først og fremst av vårt kreftsyke pengesystem. Som krever endeløs utnyttelse av vår planet. Og våre brødre og søstre.

Spør du om de nye skoene dine er lagd av barnearbeidere når du ser dem i butikken? Ser du at de har et merkenavn som på ingen måte i virkeligheten (i motsetning til i illusjonen) er knyttet til de mennesker som produserer?

Tror du at når alt blir billigere så blir alt bedre? Gjelder det også når DU blir betalt og behandlet på BILLIGSTE måte?

Skjønner du at når systemet krever størst mulig effektivitet og lavest mulig kostnader, så har pengene tatt over vår menneskelighet? Er det SLIK du verdsetter ditt eget liv? Skal alt være billigst mulig? Er menneskesjelen blitt for dyr? Må vi bli automater? Billige slaver? For å bli fornøyde? Eller var det motsatt? Tese. Antitese. Syntese. Tenk.

Skal folkets ønsker være underlagt de som kontrollerer pengesystemet? Slik er det idag. Selv om illusjonen sier noe annet. Dobbeltenk.

Husk at et marked er definert av tilbydere og kjøpere. Kjøp er frivillig. Men tilbyderne forsøker alltid å selge illusjonen om at DE vet hva du skal ha. Og at ditt egentlige valg er et brudd på markedets regler. Slik vil de multinasjonale selskapene idag skape et regelverk der du ikke kan stanse deres varer - basert på illusjonen om at det ville være et brudd på deres rettigheter.

I virkeligheten er dette et ran - beskyttet av den gjennomkorrupte statens maktmonopol - altså et væpnet ran. 

Men det virkelige ranet er verre enn dette. Det er ranet av din sjel.

Din frihet.

Din menneskelighet.

onsdag, juni 25, 2014

Bioenergi

La oss si at du brenner bildekk i hagen. Naboene klager. Du skal brenne MER bildekk, sier du. Men du vil rense utslippene fra de bildekkene du skal brenne ekstra. Naboene er så dumme at de tror på denne løsningen. Det blir imidlertid etter mye om og men for dyrt å rense. Så dyrt at du ender opp med å ikke rense noe alikevel. Fordi du er for dum til å forstå at enkleste løsning er å slutte å brenne bildekk.

Så dumme er Norge. Så dumme at vi tenkte at vi skulle slippe mindre CO2 ut i karbonkretsløpet fra fossilenergilagre ved å - hold pusten - brenne mer fossilenergi. Og så rense. Det vi brant ekstra. Det ble så dyrt at det ikke ble noe av rensingen. Og vi ødelegger ikke bare miljøet i nabolaget, men for hele verden.

Og renseteknologien som skulle redde verden ble det ikke noe av. Istedet går vi likeså godt inn i oljesand - fordi verden ennå vil trenge fossilenergi. Sannheten er imidlertid rent økonomisk -  fordi Statoil og Norge da kan tjene mer penger på galskapen. For verden - og derfor også på sikt Norge, er imidlertid bioenergi en enkel og billig løsning.

Så billig at vi i virkeligheten først må tyne ut siste krone (eller petrodollar) fra fossilenergien?

Uansett, les lenken ovenfor. Avfall fra halm, høy eller mais fra landbruket er gratis, men kan enkelt omdannes til bioenergi som kan produsere varme - og da også indirekte elektrisitet. Eller altså begge deler. Kompromissløse meninger kommenterte denne løsningen allerede i forrige århundre - eller deromkring.

Reality check: Avfall fra landbruket kan på verdensbasis bidra sterkt til å redusere bruk av fossilenergi. Og det meget billigere enn å bedrive høyteknologisk rensing av fossilenergi. En ny vekstnæring for landbruket? Vil vi se lokale varmekraftverk tilknyttet lokale bønder rundt omkring i landet. Vil landbruket overleve ved å produsere energi i tillegg til mat?

Nei.

Fordi kraftproduksjon skal kontrolleres. Fordi nasjonale fossilinteresser vil stå sterkere enn hensynet til miljø. Og fordi sentralisert kontroll av energiproduksjon er en viktig del av Old World Order's ballegrep på The Sheeple. Som er deg og meg.

Vil vi da få sentraliserte varmekraftverk basert på bioteknologi?

Ja.

Men ikke før siste krone er skviset ut av investeringene i fossilenergi. Blokkering av alternativene har skjedd før. Bioparken på Jæren er bare ett eksempel. Biodiesel har effektivt blitt sabotert,  og kommersielle aktører kjørt konkurs. Våpenet som brukes er ofte avgifter og makten bak er statens voldsmonopol. Dette er ingen konspirasjon - men beviselig virkeligheten. Det er maktens definisjon av økonomi, dvs. indirekte pengene, som dikterer vår virtuelle (innbilte) virkelighet. Ikke teknologi eller fornuft.

Vit dette. Det er enkelt. Men så vanskelig å se.

PS: Karbonet i forbrent biomateriale kommer opprinnelig fra CO2 i lufta. Når det slippes ut igjen ved forbrenning er dette et nullsumspill. Miljø-argumenter om at dyr (inkludert mennesket) utånder CO2 eller fiser metan (som brytes ned til CO2) handler enten om grenseløs uvitenhet eller er del i en utspekulert psy-op. Take your pick.

PPS: Naturen har utviklet en måte å absorbere CO2 fra atmosfæren på for mange milliarder år siden. Den er gratis og drives av solenergi. Kompromissløse meninger har tidligere nevnt at billigste og mest effektive måte å hente ut karbon fra karbonkretsløpet og lagre dette er å bruke naturens metode. Ved å felle trær og brenne materialet om til trekull (fortrinnsvis i varmekraftverk) og så lagre trekullet (grav det ned - det vil si, fyll opp et dalsøkk og legg masse over) - fanger man effektivt og billig CO2 fra atmosfæren og lagrer det som karbon.

Det er enkelt. Men passer ikke inn i Old World Order's strategi om å tjene penger.

Penger ødelegger alt. Fordi vi ikke gjennomskuer den logiske bristen i den økonomiske logikk og den virkelige verdens logikk. Vi lever med andre ord i en fantasiverden.

Men du trenger ikke meg til å fortelle deg det. Det skjønner du selv.

 Das Wahre ist das Ganze - Hegel

tirsdag, juni 17, 2014

Lobbyisme

Lobbyismen er i fremmarsj i Norge. Bjarne Håkon Hanssen var vel den første virkelig fremme i fokus for dette, som "kommunikasjonsrådgiver" - med innblikk i hvordan det politiske miljø skal bearbeides. Men han var ikke den første. Og heller ikke den siste.

Politisk påvirkning er big business.

Legg merke til at slikt ikke tar av før politikere faktisk KAN påvirkes. Nemlig være åpne for å lytte til særinteresser fremfor å være de representanter for folket de påstår at de er. Og konstitusjonellt SKAL være.

Men det er lenge siden slike bagatellmessige sammenhenger ble tatt alvorlig. Om de noensinne ble det.

Hver gang politikere, eller media for den saks skyld, snakker om politikkens rolle - så er hensynet til dem som skal representeres - folket - langt i bakgrunnen. Knapt synlig til og med med eventyrbriller.

Saken om Erlend Fuglum er bare et eksempel. Han har sviktet sitt parti ved å arbeide betalt for First House for å jobbe MOT Senterpartiets politikk. Grei formulering? Joda, og det er helt sant.

Men det viktige her er at han har solgt bort sin valgte rett/plikt til å representere sitt distrikt. Sine velgere. Til fordel for den som betaler mest. 

Det er grov korrupsjon. Mot det demokratiske system. Det er svik. Mot folket. Det er et hån mot alt demokratiet skal være.

Men slikt gjemmes bort med at han har vært illojal mot partiet. Er det for å glatte over - eller skjønner vi ikke lenger sammenhengene? Sover vi i timen? Illojalitet mot partiet er en meget mild dom. Sannheten er så mye verre.

Bobby Baker - korrupsjonens mester i 60-tallets USA uttalte: "Jeg var i en skitten bransje. Lobbyvirksomhet - den typen jeg var involvert i - er en av de skitneste. Metodene strider totalt med demokratiets hovedidé. Den sier i virkeligheten at alle mennesker er ikke likeverdige. Rettsalene, dommerne og lovgiverne - hele regjeringsmaskineriet - er konstruert for å gi særfordeler til de allerede priviligerte."

Bedre kan det ikke sies. Er allerede kommet til et teater nær deg ...

tirsdag, juni 10, 2014

Politikere refses

Politikere i StavSand (Stavanger + Sandnes) kritiseres på grunn av grep som parkeringsrestriksjoner og rushtidsavgift på Forus i fraværet av reelle alternativer til bilen.

Og det med rette.

Dog uten at hovedpoenget skjønnes. 

Ved å "tilrettelegge" forsteder og boligfelt langt fra der jobbene finnes, tvinges nemlig folk INN i bilene. For bompengeringen i og omkring Stavsand  har eksistert i en rekke år og blitt stadig dyrere UTEN at bilkøene har gått ned. 

Og det er jo en selvfølge. For poenget er nettopp å kreve inn mer skatt. Kamuflert som tiltak mot bilkjøring. Morsomt nok uten at det finnes den ringeste ide om hvordan samfunnsmaskineriet skal gå rundt hvis folk virkelig satte bilene fra seg. For alternativene suger. Det e kje så sjynt å kjøra buss lenger. Men siden det er mer lukrativt å få INN penger gjennom bompengeringer enn å bygge ut skikkelig kollektivtransport (= investering i fremtiden), som på kort sikt KOSTER penger - så er saken hjemmelagd komla med dott i. Det blir bil og bompenger istedet for kollektivsatsing.

Mer skatt er motivet. Med mindre politikerne er større idioter enn selv Kompromissløse meninger kan finne på å tro. Så la oss anta at de skjønner tegningen istedenfor å være på tyttebærtur til Jørpeland.

Apropos Jørpeby. Motivet bak Ryfast var selvsagt ikke fergefri veg, men en mulighet for Stavanger å utvide sitt territorium østover over fjorden. Som nå forsåvidt er innrømmet. (Kompromissløse meninger gjennomskuet den raskt btw, vi kjenner kodene)

Også resultatet av denne megalomane tunnel-under-sjøen satsingen er mer privatbilisme.

Sluset gjennom skattemaskiner - også kjent som bompengeringer. Goes without saying.

Og slik går no dagan i Kongeriket Noreg.

torsdag, juni 05, 2014

Politiet

Politiet frykter lekkasjer i Northugsaken, og har skjermet saken for sine ansatte i datasystemene.

Heri ligger et samfunnsproblem langt større enn Northugsaken. Politiet lekker som en sil. Og er klar over det.

Intet er gjort fra politisk hold for å avklare denne situasjonen. 

Rettstaten er bygget på sandgrunn og vi gidder ikke engang pæle.

Avmektighet

I saken om tolken, skjønner nordmenn ingenting. Nada. Zip. Zilch.

Vi lever i en moralsk intethet fortapt i lovparagrafers jungel, forvirret av vår egen byråkratiske illusjon og har mistet all menneskelighet av syne. Leiren deler seg omtrent i tre. De som ikke vil ha utlendinger til Norge. Punktum. De som vil ha alle. Og de som gjerne vil ha Muradi - fordi han er jo en av de snille utlendingene.

I virkeligheten dreier det seg om at forsvaret og forsvarsdepartementet ikke skjønner hva de holder på med. Når vi bruker utlendinger som hjelpere i krigssituasjoner har vi et moralsk ansvar for dem. Denne saken burde vært fikset lenge før det ble noen sak. Illusjonen om at alle skal igjennom samme kvern holder ikke mål. Og er et forfeilet virkelighetsbilde.

Den virkelige saken er imidlertid at vi har muret oss inne i byråkratiske systemer som tar fra oss friheten til å tenke, til å ha noen moral. Intet ansvar finnes eller ønskes.

Vi har i iveren etter å bygge systemet mistet vår sjel.

Menneskets sinnsykdom

Så - hvordan kan dette skje? Hvordan kan noen jobbe med slikt? Svaret er at vi er fanget av verdens største faenskap. Penger. Penger er ikke kompatibelt med moral.

Og mennesket er ennå så primitivt at vi ikke engang skjems.

Kroken på døra

... for norsk landbruk.

Regjeringen ønsker å kutte ut tollvernet på sikt. "Det er viktig for oss å ha et tollvern som er nødvendig for å ha produksjon i Norge, men at vi på sikt skal senke tollvernet når vi har gjennomført endringene vi vil ha i landbrukspolitikken", blir i Norske medier omtalt som at tollvernet skal beholdes - lenge.

Det skal altså fjernes. Dette burde jo imidlertid  ikke overraske. 

Kombinert med mindre subsidier og høyere priser på jord betyr dette nødvendigvis kroken på døra for norsk matproduksjon. På sikt. Forutsatt at denne regjeringen får tid til å gjennomføre sin politikk.

Da får vi satse på juletreproduksjon. Som jo er kjekt og ha, men som gir null virkelig verdiproduksjon. Et alternativ er at f. eks. Monsanto overtar norsk landbruksareal. På lang sikt. Når de og annen storkapital har spist seg mette på de gode landbrukslandene i andre klimatiske soner.

Problemet er i virkeligheten at i høykostlandet Norge sitter bøndene igjen med svært lite av totalprisen av sine produserte varer - butikkkjedene tar brorparten. Og i Frp's øyne er disse baronene helter. Man SKAL være grådig. Bare man ikke er bonde. Eller arbeider. Matprisene i Norge er imidlertid svært lave i forhold til gjennomsnittlig inntekstnivå. Det grunnleggende problemet er oljeøkonomien og en villet økonomisk politikk. 

Skal denne regjeringen være konsekvent synes jeg de straks skal anbudsutsette norsk Forsvar til billigste tilbyder (f. eks. Kina?) og åpne grensene for utenlandsk arbeidskraft fullstendig. Så får vi det billig - men må gå på NAV allesammen.

Frp har også vist at de ikke ønsker å tilrettelegge for en utfasing av oljeøkonomien. Selv om oljealderen er på hell. "Drill, baby, drill!" - yeah, right. Og vannkraften blir nok solgt når de får viljen sin.

Verden vil le.  Norge vil blø.

onsdag, mai 28, 2014

Gift i blodet

Joda, Kompromissløse meninger har advart før, vi lever i en giftig verden. Hvordan kan dette ha seg? Norge har noen av verdens strengeste lover på slikt. 

Svaret er at man ikke har hatt politisk vilje til å prioritere handling kombinert med forståelse. Man har vært lullet inn i en tro på at ekspertene vet best, og at eksisterende grenseverdier er sikre. 

Ville du tenkt slik hvis det på frokostbordet hver dag stod et glass med giftig syltetøy? At du tok EN skive med dette hver dag, men aldri to? Eller ville du latt akkurat det syltetøyet stå?

Markedet alene kan ikke styre dette. Fordi billigst og mest rasjonell produksjon, både av matvarer og andre produkter, ikke tar hensyn til slike eksterne faktorer. Bare ved kontrollerte målinger av uavhengige aktører og merking av produkter kan forbrukerne (markedet styre). Vi må med andre ord påtvinge alle produkter - ikke bare varedeklarasjon, fordi vi ikke alle er kjemikere - men merking av giftighetsgrad. Da spørs det om du tar varen merket giftig i butikken. 

Da kan markedet (forbrukerne) styre. 

Sigaretter er merket - virkelighetens verden er at mye annet også skulle vært det. Dessverre en nødvendighet av våre ikke-biologisk kompatible og primitive produksjonmetoder og produkter. 

Yess. Om 1000 år blir vi sett på som barbarer. Slik er det. 

Og samme primitive teknologi og tankesett er ansvarlig for vår ødeleggelse av klimaet. CO2 nivået i atmosfæren er nå på 400 ppm. Og stigende. Kompromissløse meninger ser ingen grunn til å ikke tro at nivået stiger til 500 ppm og videre. Her strekker vår kollektive intelligens med all tydelighet ikke til. 

Vi tror at med å avgiftsbelegge litt her og der gjør vi en innsats. Denne politikken er livsfarlig og gjør vondt verre. Fordi den utsetter de virkelig nødvendige tiltak. Norges to viktigste tiltak: å legge ned kullproduksjon på Svalbard - å tidsfeste en styrt avvikling av norsk olje og gassproduksjon. Alt annet er i beste fall misforstått politikk - i verste fall ønsket og bevisst sabotasje. 

Kan vi redde verden alene? Nei. Men vi kan gjøre vår del. Å kutte utslipp i Norge samtidig som vi direkte eller indirekte legger til rette for nye utslipp andre steder er et nullsumspill. All produsert fossilenergi blir brukt - enten her eller et annet sted. Dessuten - den sivilisasjon som først ankommer den giftfrie og fornybare fremtid - har et forsprang på alle andre. Forstår vi dette er vi et hakk mer intelligente enn Kompromissløse meninger normalt tillegger det kollektive globale intelligensnivå. Men selv da må grådighetens og den umiddelbare tilfredstillelses demon utslettes. Vi må utslette dagens økonomiske system. Dette vil den globale økonomiske elite motsette seg med alle midler.  Med andre ord - we're pretty fucked. 

Ubuntu!