tirsdag, november 25, 2014

Vimpelcom - Telenor

Økokrim ønsker ikke å etterforske Telenor etter Vimpelcom skandalen.

Ville et annet selskap med så stor tilstedeværelse i Norge sluppet unna full granskning i en tilsvarende sak? At Vimpelcom eventuellt etterforskes i Nederland betyr vel ikke at Telenor skal beskyttes?

Er det gode kontakter i politikken og statsforvaltning som gir Telenor særfordeler? Som et eks statsteleselskap er de kanskje hevet over loven med alle de særfordeler det gir deres private investorer? Hvis vi forutsetter at Telenor muligens har brutt loven er det jo all grunn til å tro at bevis også skulle finnes i Norge, så økokrims vurdering ser ut til å forutsette at i vår ende er alt fryd og gammen og ingen bevisforspillelse er mulig eller nødvendig.

I så fall er det en grov sak i seg selv, og Norge har liten troverdighet som rettsstat.

Jeg tar forbehold om at tilsvarende saker normalt ikke etterforskes uansett - noe som etter min vurdering også gir Norge liten troverdighet som rettsstat.

Minner om at når Erik Skutle ble tatt for en mindre forseelse angående hasjbruk, så het det fra politiets side: «Når politiet får kjennskap til lovbrudd, plikter vi å undersøke det». I Vimpelcom-saken gjelder det grov økonomisk kriminalitet. Er politiets plikt til å etterforske politisk basert? Og jeg stiller igjen spørsmålet - er rettsapparatet basert på forskjellsbehandling? 

(Svaret er selvsagt JA - men ingen gevinst gis på så gode odds)

Ingen kommentarer: