onsdag, november 05, 2014

Samme gamle visa

Politikere elsker å skattlegge. Det er en enkel løsning for å slippe å drive næringspolitikk. Nå vil de (nok en gang) skattlegge bolig (mer).

Dette har vi hørt før. Da moms ble innført skulle lønnsbeskatning gå ned. Det var blank løgn fra politikerne. Det samme vil gjelde boligbeskatning (nå kamuflert som "nasjonal eiendomsskatt").

Hvis formålet er å beskatte investeringer, bør bunnfradraget settes lik 4 - 5 millioner minst (fransk modell) og justeres etter prisvekst. Et tips - bolig man bor i er forbruk, ikke investering! Dernest bør bolig nummer 2 (utleie) beskattes fra første krone. Dette kommer imidlertid neppe til å skje, da formålet mest sannsynlig er rent fiskalt. Dessuten - hvem skal kompensere bortfall av kommunenes skatteinntekter fra eiendomskatt?

 Nå antar jeg at det er bevisst at det i mange år er bygget for lite boliger i Norge, slik at prisene for å bo er i verdenstoppen. Da blir også beskatningen vesentlig høyere enn den ellers ville vært. Kombinert betyr dette i klartekst at lavtlønnede ikke skal ha råd til å eie bolig i Norge. Når det allerede er slik at mange sliter med å leie, antar jeg resultatet blir totalt usosialt og skaper enorme klasseforskjeller i "verdens beste land".

Er det det faktum at vi har lagt ned industrien for å satse kortsiktig på oljealderen som nå skal kompenseres? I så fall, er dette feil medisin. Man kan ikke skape verdier ved å skattlegge, uavhengig av om staten ønsker "provenynøytralitet".

 Et annet moment er at svært mange allerede skatter av boligen sin i form av eiendomskatt. Dette er bare nok en omdreining av kostnads-skruer her i landet, og den er allerede strammet for hardt. I praksis ser det ut til at vi i Norge må velge mellom hovedsaklig Ap-regjeringer og Høyre-regjeringer. For mange begynner dette å fortone seg som å velge mellom pest og kolera.

Ingen kommentarer: