fredag, mai 29, 2009

torsdag, mai 28, 2009

Desinformasjon om CO2 fangst


Man snakker høyt om norsk CO2-fangst på Sleipner om dagen. Sannsynligvis fordi det ikke er så mye annet våre politikere kan sole seg i når det gjelder miljø.

Men her trenger man ikke solfaktor. For solskinnet er et bedrag.

Det snakkes som om man skiller CO2 fra naturgass og pumper dette ned igjen i reservoaret - underforstått at en sparer miljøet for store mengder drivhusgasser. Nå er dette forsåvidt tilfelle, men ikke på grunn av at naturgassen i seg selv blir renset for karbon. Det er snakk om å skille ut CO2 som finnes lagret sammen med naturgassen, slik at denne håndteringen egentlig består i å la vær å slippe ut naturlig lagret CO2 fra reservoarene. Denne animasjonen viser prosessen forenklet.

Når Statoil skryter av å pumpe CO2 fra produksjonen tilbake i reservoaret istedet for å slippe gassen fritt ut i atmosfæren, sier de egentlig at de ikke tapper eksisterende CO2 fra reservoarene og slipper den ut. Noe som bare skulle mangle - hadde de gjort det ville de økt Norges utslipp av CO2 med 2800 tonn per dag.*

Å ikke slippe ut CO2 direkte fra reservoaret betyr ikke at prosessen er CO2 nøytral!

Ved forbrenning av den egentlige naturgassen ved brukspunktet slippes fremdeles akkurat samme mengde CO2 ut som alltid. Dette er et fysisk faktum man ikke kan komme bort fra. All forbrenning av fossilenergi gir alltid samme mengde CO2 per forbrent enhet. Dette betyr at motorer som forbruker fossilenergi slipper ut akkurat samme mengde CO2 for hver liter drivstoff de forbrenner. At nyere motorer er mer effektive og nyttigjør seg energien bedre gjør at de forbrenner mindre per mil, men de har ikke mindre utslipp per liter forbrent drivstoff.

Det som betyr noe i det store bildet er derfor logisk nok hvor mange
enheter fossilenergi verden forbruker. Ikke lokal effektivitet. Siden verden stadig forbruker flere enheter, betyr det at det ikke per idag finnes noen effekt av "miljøtiltak" når det gjelder bruk av fossilenergi på en global skala. Forbruk er fremdeles, naturlig nok, lik produksjon. Miljøinnsatsen er med andre ord rene skuebrød.

Når det gjelder naturgass, består den av 85 - 95 prosent metan. Formelen er CH4. Resten er hovedsaklig etan, C2H6, som oppfører seg i prinsipp likt under forbrenning. Hadde man fjernet karbonet, og endel urenheter slik som for eksempel svovelforbindelser, ville man hatt igjen rent hydrogen. Det er unødvendig å si at norsk naturgass ikke omgjøres i stor skala til hydrogen, og at naturgass generellt ikke selges eller forbrennes som hydrogen**.

Når det gjelder å skille CO2 eller karbon fra naturgass, som man påstår å gjøre, er det en fysisk umulighet hvis man fremdeles skal sitte igjen med naturgass. Ved forbrenning får man:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + varme

Dette er en reduksjon-oksidasjon (redoksreaksjon). Når elektroner overføres til et annet atom som er mer elektronegativt frigjøres det energi. I tilfellet over overføres elektronene fra karbon til oksygenatomet. Det finnes ingen annen naturlig måte å forbrenne naturgass på.

Det er en fysisk umulighet å få naturgass uten karbon uten først å skille hydrogenet og karbonet - og da er det ikke lenger naturgass. Og det er også en fysisk umulighet å forbrenne naturgass uten å skape forbindelser mellom karbon og oksygen - forbindelser som gir oss CO2. Så man skiller selvsagt ikke CO2 ut fra naturgass som annonsert. Det man gjør er å separerere eksisterende CO2-gass fra produksjonsgassen - naturgassen forblir altså den samme - med samme karboninnhold. Og problemet er akkurat det samme som før - forbrenning av gassen gir samme gamle utslipp av klimagass.

Eneste CO2 frie bruk av fossilenergi vil være å produsere hydrogen med 100% karbonhåndtering og lagring, og gå over til en hydrogenøkonomi. Imidlertid vil det da være billigere, enklere, sikrere og mer miljøvennlig å satse på hydrogenproduksjon basert på elektrolyse. Fangst av karbon etter forbrenning slik som i "månelandingsprosjektet" kan bare gjennomføres ved store utslippskilder som for eksempel gasskraftverk, som alltid i praksis bare vil stå for en brøkdel av de totale utslippene i en fossilenergiøkonomi. Bruk av fossilenergi gir ingen mening i et system der en tar hensyn til eksterne faktorer.

Virkelighetens verden setter dog ingen stopper for selvgodheten og sjampisfeiringen til våre profesjonelle bløffmakere.

*Dette tilsvarer alikevel bare under halvparten av utslippene ved Mongstad alene. Imidlertid ser en få internasjonale delegasjoner som blir vist akkurat den delen av gesjeften.

**Noe hydrogen fremstilles fra naturgass allerede idag, men dette er promiller av den totale produksjon og gassen går først og fremst til industriprosesser.

torsdag, mai 21, 2009

Tjæresand er overgrep


Tjæresand, eller oljesand som industrien har valgt å kalle det, er et overgrep, ikke bare på natur og miljø, men et direkte overgrep på mennesker.

Ikke bare fordi produksjonen i Canada har gått ut over lokalbefolkningen på flere måter, men også fordi det i tillegg til spredning av tungmetaller, blant annet arsenikk og kvikksølv, ødeleggelse av skog og natur, også er en hinsides sinnsyk måte å fremskaffe energi.

Bare i Alberta skal et område på størrelse med halve Norge industrialiseres for å holde liv i oljeindustrien. For å varme opp grunnen, slik at bitumen kan pumpes til overflaten, brukes det gass - en vesentlig renere energikilde enn oljen som skal produseres. 10% av Canadas gassproduksjon går allerede med til denne virksomheten. 1000 kubikkmeter gass går med til å produsere et fat olje.*

Galskapen - sviket - overgrepet - det kriminelle er at selskapene får skrive av denne gassbruken på skatten som drivstoff. Igjen ser man at skattepolitikken favoriserer kapitalisme og miljøvandalisme - vanlige folk blir skattet for energibruk. Dette er ikke frie markeder. Det er - som alltid - maktpolitikk der særfordeler gis til høystbydende.

Den eneste fornuftige bruk av avgifter er å legge dem direkte på produsent. Uten unntak. Men dette svekker maktmiljøenes mulighet til å gi særfordeler. Og det svekker dagens eksisterende kapitalinvesteringer. Sviket - mafiavirksomheten - er et faktum. Slik fungerer verden. Selv om maktmiljøene jobber hardt for å skape illusjonen av noe annet.

Canada planlegger å bygge ut atomkraft - ikke for å erstatte fossilenergi - men for å utvinne bitumen (og derfra olje) fra tjæresand. I dagens situasjon er alt som har med tjæresand å gjøre et slag under beltestedet, et direkte overgrep mot menneskeheten.

Canada ligger 36% over Kyotomålet for utslipp av CO2. Regningen tar hvermansen når kvoter og avgifter skal betales. Dette er ran av felleskapets midler.

Verden marsjerer mot stupet. Vi følger bjellesauene mot bedre vitende. Ingen ord kan beskrive den kollektive idioti. Heil olje! Heil Statoil! Sieg Heil!

Les også denne rapporten

*Til sammenlikning: Russiske Gazprom kjøper 1000 kubikkmeter gass for over 200 dollar fra Turkmenistan, europeisk markedspris er nær 400 dollar. Nordsjøolje, som er en dyr olje, selges bare unntaksvis for over 100 dollar fatet og per idag går den for om lag 50 (gjennomsnitt i år) Galskap? Nei, oljeselskapene får jo gassen i praksis gratis! Ikke bare kaster verden gode penger etter dårlige, verden sløser med ressursene som om morgendagen ikke fantes. Statoil og andre oljeselskaper håver inn milliardbeløp okkesom.

tirsdag, mai 19, 2009

Svik

Statoils generalforsamling stemte ned forslaget om å gå ut av oljesand. Den norske stat som er hovedaksjonær definerer i likhet med lystløgneren Helge Lund miljøsatsing som å være ekvivalent med brenning av bildekk. Den manglende satsingen på fornybare energikilder gjør petroholikerne til svikere av menneskeheten. Energikrisen avverges ikke ved å tappe de siste rester av olje. Klimakrisen holdes ikke på avstand ved at verdens samlede konsum av fossilenergi forblir den samme eller øker. Privatpersoners satsing på miljø overskygges fullstendig av maktmiljøenes voldtekt av miljøet. Hvem skal ha energitilgang i fremtiden når fossilkildene tar slutt?

Herskerene bygger sin makt på andres avmakt.

Jeg holdt nesten på å si - ve den som ikke ser det. Saueflokken går lydig inn i den nye verdensorden.

fredag, mai 15, 2009

Galskap på Prekestolen


Mens Stavanger lenge har hatt den glimrende ideen å lage kunstige sandvolleyballbaner i urbane strøk - til tross for norges peneste naturlige sandstrender på Sola/Jæren like i nærheten - har nå galskapen tatt en ny vending.

World Event - det glimrende navnet på et norsk selskap som stod for VM i Stavanger 2009, WorldTour Kristiansand Otera Open, Blinkfestivalen i Sandnes, SandLand og nettportalen VolleyWeb, og som har hovedkvarter i det like norskt velklingende Trim Tower mellom Stavanger og Sandnes, har hatt tenkehetta på. Hvorfor ikke frakte femogsøtti tonn sand med helikopter opp på Prekestolen og lage reklamefilm for sandvolleyball?

Sandvolleyball - sporten som aldri skjer på strender lenger - selv om det heter Beach Volley på fagspråket - og som er eneste sport med maksimumskrav for klær - sikkert fordi halve moroa er å se svette og muskuløse kropper boltre seg i lek med ball - sporten som på TV fremtoner seg som å bestå i at småkåte kameramenn leter seg frem til sprettrumper ved enhver tenkelig og utenkelig anledning - bidrar nå til enda flere naturopplevelser. Idrett på fjelltopper har før stort sett dreid seg om de mer påkledde disiplinene fjellklatring eller off piste - men kan like gjerne og helt naturlig dreie seg også om sandvolley. Synes World Event.

Hundre helikopterturer inn over heia er småtterier i forhold til PR-effekten. Pengemakta rår.


Og jeg som trodde det hele dreide seg om stramme rumper?

Håpløst

Sirkuset er i gang. Og partiene går sin sedvanlige runddans om maktens sentrum. For det er det det handler om. Ikke la deg lure til å tro noe annet. Det er lenge siden folket sendte sine representanter - hvis vi noensinne gjorde det - det er makteliten som selger sitt produkt tilsynelatende billig - i virkelighteten skyhøyt. For det er selvsagt alt som står på spill.

Mens verden står overfor en menneskeskapt miljøkrise og et forestående energi-kollaps, diskuteres om vi nå endelig skal få vann i bassengene, eller om kontantstøtten skal opprettholdes. Eller om Staten i sin allmakt skal få kontroll over mer av pengeflommen og videre kontrollere det frie mennesket. Mens storkapitalen vasser i hvermansens penger og Norges største miljøprosjekt ikke lenger er månelandingen som krasjet hardt før den tok av - men tjæresandprosjekter der en ikke engang bryr seg om at folk ikke tror på nytalen - man vet at folket egentlig ikke bryr seg uansett. Lureri er ikke nødvendig.

Så det er jo igrunnen håpløst. Det kommer ingen Brave New World - bare en kontinuasjon av et system som ikke evner å være talerør for noens interesser utenom de som allerede trekker i trådene.

Resesjonen som verden nå er inne i er et signal om at vi lever over evne, ikke at vi trenger mer kontroll. Det økonomiske systemet er slik innrettet (som jeg forsøksvis har prøvd å forklare tidligere) at lånebasert vekst (og dermed de ressurssterke) prioriteres foran de viktige verdiene. Mennesket blir således en arbeidsmaur i tuen. Blendet av all velstand som den ikke-bærekraftige veksten produserer. Og fanget i fellen av at verden lever på avbetaling.

Vi er alle nyttige idioter. Så for all del - stem på illusorisk altruisme eller egoistisk pseudo-kapitalisme. Det gjør ingen forskjell.

Götterdämmerung - Ragnarok. Nornenes rep har blitt brutt. Visdommen er borte. Ringen er stjålet.

So Dark the Con of Man. OMPS - SC

søndag, mai 03, 2009

Hundeavl på villspor

BBC har hatt en dokumentar der de tar opp problemstillinger innen hundeavl. Nærmere bestemt at mange hunderaser blir avlet frem for å fremheve artens spesifikke kjennetegn og legge vekt på estetikk fremfor biologisk funksjonalitet. Resultatet har blitt en utstrakt innavl, en økning i genetisk betingede sykdommer, og til og med misforhold mellom skjelett og organer.

Mange hunderaser i England er nå så genetisk kompromitterte at de egentlig burde vært på listen over truede dyrearter. Mange hunder er så utsatt for sykdom eller skader at de per definisjon er dømt til et liv i lidelse. Eksempler er hunder med hudfolder som gjør det vanskelig å puste, eller skaper infeksjoner og ubehag. Enda verre, enkelte raser har i utgangspunktet potensiellt dødelige biologiske defekter, slik som Cavalier King Charles Spaniel (se bilde), som har blitt avlet for å bli så "nusselig" i menneskelige øyne at kraniet er blitt for lite for hjernen.

Dette gjør at mange slike hunder utvikler en meget smertefull og livstruende tilstand fordi hjernen ligger under konstant press. Trykket i hjernen til disse hundene gjør at bortimot en tredjedel får syringomyelia, en sykdom som er regnet som en av de mest smertefulle lidelsene som finnes. Mange voksne hunder må avlives på grunn av at de lever i et smertehelvete.

Men hunden er jo
søt?

Boxere er meget utsatt for hjertelidelser og kreft. Schæfere har etterhvert fått deformerte muskler i bakbeina, som gjør at de "beste" eksemplarene av arten ikke lenger kan gå naturlig. Labradorer har ofte problemer med øyne og ledd. Springer Spaniels har en enzym-ubalanse. Golden Retrievere er utsatt for kreft. West Terriere har nesten konstante allergier. Mastiffer kan nesten ikke åpne øynene, og sikler konstant - listen er nesten uendelig.

Et av de verste eksemplene er imidlertid Pekineseren, som i sin ytterste "forfinede" form har problemer med pusten, blir overopphetet og besvimer ofte. Løsningen kan være kirurgi for å fjerne en del av ganen. Rasen har også utviklet deformerte ben. Uproblematisk for oppdrettere. Fordi den ser pen ut...

Vel, alt er relativt...

Tidlig hundeavl var basert på prestasjonsbaserte kriterier. De hundene som var best til en spesifikk oppgave ble avlet på. Dette er nært opp til naturlig seleksjon. Fra midten av 1800-tallet ble imidlertid hundehold et status-symbol og fokuset for avl ble nå basert på utseende. Dette var en katastrofe for hundene, fordi de nå er avlet for å se pene eller søte ut, og generellt for å aksentuere rasens særtrekk. Hvalper som ikke passer inn i oppdretternes ønsker om perfeksjon blir ofte avlivet.

I virkeligheten er dette et bevis på eugenitikkens (loven om raserenhet) absolutte feilaktighet. Mangfold og "urenhet" er det som gir robuste og sterke raser. Ikke raserenhet og gasskamre.

Imidlertid lever eugenitikken som system i beste velgående i mange hundeoppdrettermiljøer. Dette er et bevis - et av mange - på menneskets generelle dumhet og manglende evne til å forstå verden rundt oss. I tillegg til å være et eksempel på menneskets trang til å påtvinge naturen våre ønsker.

Som regel med katastrofalt resultat.

Drypp om fildeling

Et moment i fildelingsdebatten som jeg ikke har fått med meg at noen andre har kommentert:

"Ulovlig fildeling har også den effekt at det stjeles ressurser fra felleskapet. Moms eller andre skatter betales selvsagt ikke for produkter, og den falske kollektivismen er avslørt nok en gang som kriminell egoisme".

I denne sammenheng er det helt klart at lovlig virksomhet ikke kan konkurrere med piratene. Nok et meget vektig argument imot denne virksomheten.