torsdag, mai 28, 2009

Desinformasjon om CO2 fangst


Man snakker høyt om norsk CO2-fangst på Sleipner om dagen. Sannsynligvis fordi det ikke er så mye annet våre politikere kan sole seg i når det gjelder miljø.

Men her trenger man ikke solfaktor. For solskinnet er et bedrag.

Det snakkes som om man skiller CO2 fra naturgass og pumper dette ned igjen i reservoaret - underforstått at en sparer miljøet for store mengder drivhusgasser. Nå er dette forsåvidt tilfelle, men ikke på grunn av at naturgassen i seg selv blir renset for karbon. Det er snakk om å skille ut CO2 som finnes lagret sammen med naturgassen, slik at denne håndteringen egentlig består i å la vær å slippe ut naturlig lagret CO2 fra reservoarene. Denne animasjonen viser prosessen forenklet.

Når Statoil skryter av å pumpe CO2 fra produksjonen tilbake i reservoaret istedet for å slippe gassen fritt ut i atmosfæren, sier de egentlig at de ikke tapper eksisterende CO2 fra reservoarene og slipper den ut. Noe som bare skulle mangle - hadde de gjort det ville de økt Norges utslipp av CO2 med 2800 tonn per dag.*

Å ikke slippe ut CO2 direkte fra reservoaret betyr ikke at prosessen er CO2 nøytral!

Ved forbrenning av den egentlige naturgassen ved brukspunktet slippes fremdeles akkurat samme mengde CO2 ut som alltid. Dette er et fysisk faktum man ikke kan komme bort fra. All forbrenning av fossilenergi gir alltid samme mengde CO2 per forbrent enhet. Dette betyr at motorer som forbruker fossilenergi slipper ut akkurat samme mengde CO2 for hver liter drivstoff de forbrenner. At nyere motorer er mer effektive og nyttigjør seg energien bedre gjør at de forbrenner mindre per mil, men de har ikke mindre utslipp per liter forbrent drivstoff.

Det som betyr noe i det store bildet er derfor logisk nok hvor mange
enheter fossilenergi verden forbruker. Ikke lokal effektivitet. Siden verden stadig forbruker flere enheter, betyr det at det ikke per idag finnes noen effekt av "miljøtiltak" når det gjelder bruk av fossilenergi på en global skala. Forbruk er fremdeles, naturlig nok, lik produksjon. Miljøinnsatsen er med andre ord rene skuebrød.

Når det gjelder naturgass, består den av 85 - 95 prosent metan. Formelen er CH4. Resten er hovedsaklig etan, C2H6, som oppfører seg i prinsipp likt under forbrenning. Hadde man fjernet karbonet, og endel urenheter slik som for eksempel svovelforbindelser, ville man hatt igjen rent hydrogen. Det er unødvendig å si at norsk naturgass ikke omgjøres i stor skala til hydrogen, og at naturgass generellt ikke selges eller forbrennes som hydrogen**.

Når det gjelder å skille CO2 eller karbon fra naturgass, som man påstår å gjøre, er det en fysisk umulighet hvis man fremdeles skal sitte igjen med naturgass. Ved forbrenning får man:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + varme

Dette er en reduksjon-oksidasjon (redoksreaksjon). Når elektroner overføres til et annet atom som er mer elektronegativt frigjøres det energi. I tilfellet over overføres elektronene fra karbon til oksygenatomet. Det finnes ingen annen naturlig måte å forbrenne naturgass på.

Det er en fysisk umulighet å få naturgass uten karbon uten først å skille hydrogenet og karbonet - og da er det ikke lenger naturgass. Og det er også en fysisk umulighet å forbrenne naturgass uten å skape forbindelser mellom karbon og oksygen - forbindelser som gir oss CO2. Så man skiller selvsagt ikke CO2 ut fra naturgass som annonsert. Det man gjør er å separerere eksisterende CO2-gass fra produksjonsgassen - naturgassen forblir altså den samme - med samme karboninnhold. Og problemet er akkurat det samme som før - forbrenning av gassen gir samme gamle utslipp av klimagass.

Eneste CO2 frie bruk av fossilenergi vil være å produsere hydrogen med 100% karbonhåndtering og lagring, og gå over til en hydrogenøkonomi. Imidlertid vil det da være billigere, enklere, sikrere og mer miljøvennlig å satse på hydrogenproduksjon basert på elektrolyse. Fangst av karbon etter forbrenning slik som i "månelandingsprosjektet" kan bare gjennomføres ved store utslippskilder som for eksempel gasskraftverk, som alltid i praksis bare vil stå for en brøkdel av de totale utslippene i en fossilenergiøkonomi. Bruk av fossilenergi gir ingen mening i et system der en tar hensyn til eksterne faktorer.

Virkelighetens verden setter dog ingen stopper for selvgodheten og sjampisfeiringen til våre profesjonelle bløffmakere.

*Dette tilsvarer alikevel bare under halvparten av utslippene ved Mongstad alene. Imidlertid ser en få internasjonale delegasjoner som blir vist akkurat den delen av gesjeften.

**Noe hydrogen fremstilles fra naturgass allerede idag, men dette er promiller av den totale produksjon og gassen går først og fremst til industriprosesser.

12 kommentarer:

kurt sa...

Ah! Nok en glimrende start på dagen, Helge tar "the powers that be" nok en gang med buksa langt ned på knærne.

Som alltid opplysende.

frr sa...

Og de kan bløffe, fordi verden vil bløffes. Realitetene blir det danskene kaller "for grim".

Anonym sa...

Men denne teknologien for CO2 fangst kan jo brukes på land og det vil gi reduksjon av totale utslipp!

Helge Samuelsen sa...

Kurt,

Takk for det, man prøver ;)

Frr,

Det var et nytt begrep for meg, men dekkende. Ja, verden vil bløffes, det ser en på kommentarene til delegasjonen. Dette fremstilles som en mirakelløsning som det selvsagt ikke er, men som kan gi mer troverdighet til fossilbransjen.

anonym,

Blir metoden brukt på land? Og vil det kunne gi vesentlige kutt i utslipp i praksis? Vil Kina noensinne bygge tusenvis av kilometer med gassledninger for å rense sine kullkraftverk? Kan denne amin baserte teknologien fungere for varme avgasser ETTER forbrenning? Vil det være økonomisk å overhodet bruke teknologien istedet for å satse på bærekraftige energiformer?

Svaret er nei eller lite trolig på alle punkter.

Anonym sa...

Meget informativt. Fossilmafiaen slår til igjen.

Helge Samuelsen sa...

Fossilmafiaen har fest. Som vanlig.

Dette er en skinnmanøver for å kunne fortsette som før. Prisen for dette prosjektet tar forbrukerne uansett. Prisen for miljøet tar etterslekten.

Admiral_Gringo sa...

Eller i Stavanger: bigrimt ;)

Helge Samuelsen sa...

Ja, den har jeg hørt før. Bigrimt! Her på Strandalandet ville vi nok kanskje sagt biringt, og ment at det ringe var i hodet på oljetoppene :)

Anonym sa...

Slik jeg ser det er dette en tosidig bløff. EN: Stoltenberg får sole seg i glansen av "eventyret" på Sleipner. Dette som et surrogat for den feilslåtte "månelandingen". Vi får si at vi er best - og om det er en total bløff, så bryr ikke politikerne seg om glansen er falsk bare de får komme frempå.

TO: dette er et forsøk på å tjene mer penger på oljå ved å få andre land til å investere astronomiske beløp i liknende teknologi og betale for å få COen pumpet ned i Utsirafeltet. Slik at investeringene i bærekraftig teknologi som kan true oljå blir mindre.

Helge Samuelsen sa...

Slik ser jeg det også. Dette er ren opportunisme uten noen som helst forankring i reell miljøinnsats.

Montag sa...

Du har jo så rett.

Forøvrig er det at CO2-en har blitt injisert (og ikke sluppet ut) et eksempel på CO2-avgift som har hatt reell effekt.

Helge Samuelsen sa...

Ja, det er korrekt, Statoil innrømmer jo at det var fordi avgiftene var "break even" med prosjektet at det kom istand.

Noe som får meg til å tro at avgiftene i større grad må flyttes over fra forbrukere, og over på produsentene.

Samtidig er det trist å vite at dette er det eneste prosjektet med separasjon av CO2 fra produksjonsgass som inkluderer reinjeksering. Det vil si, alle andre steder slippes jo denne CO2en ut fritt!