tirsdag, mai 19, 2009

Svik

Statoils generalforsamling stemte ned forslaget om å gå ut av oljesand. Den norske stat som er hovedaksjonær definerer i likhet med lystløgneren Helge Lund miljøsatsing som å være ekvivalent med brenning av bildekk. Den manglende satsingen på fornybare energikilder gjør petroholikerne til svikere av menneskeheten. Energikrisen avverges ikke ved å tappe de siste rester av olje. Klimakrisen holdes ikke på avstand ved at verdens samlede konsum av fossilenergi forblir den samme eller øker. Privatpersoners satsing på miljø overskygges fullstendig av maktmiljøenes voldtekt av miljøet. Hvem skal ha energitilgang i fremtiden når fossilkildene tar slutt?

Herskerene bygger sin makt på andres avmakt.

Jeg holdt nesten på å si - ve den som ikke ser det. Saueflokken går lydig inn i den nye verdensorden.

8 kommentarer:

kurt sa...

Statoils "miljøprosjekt": http://m.db.no/2009/05/20/nyheter/miljo/utslipp/forurensing/statoil/6311630/

Helge Samuelsen sa...

Det folk flest ikke synes å være klar over er at hydrokarboner i seg selv er giftig. Forbruket vårt av fossilenergi medfører sannsynligvis et enormt tap som knapt kan måles i penger (og heller ikke bør det) i forhold til sykdom og skade. Ikke bare i Canada på grunn av oljesandprosjekter.

På den annen side så har jeg forlengst gitt opp mennesket som rasjonell art.

LordMarius sa...

Det kan nesten ironisk nok se ut som markedet må levere når politikerne svikter :)

Helge Samuelsen sa...

Ja, det er korrekt, Lord Marius. Og markedet ville også ha levert hvis fornybar energi hadde samme fordeler som fossilenergien nyter idag.

En annen av mine fanesaker er at avgifter på forbrukersiden burde være bannlyst. Alle miljøavgifter burde legges på produsent av forurensende teknologi. Da ville nok alternativer poppet opp som troll av eske, fordi selv om produsent (i dette tilfelle StatoilHydro) selvsagt vil legge kostnadene over på forbruker, så ville alternative energikilder være vesentlig billigere, og det å investere i foretak som er belemret med slike avgifter vil være å betrakte som plassering av kapital med meget stor risiko.

Dette ville sluse kapital inn i fremtidsrettede energikilder og bort fra fossilenergi.

Istedenfor bruker vi her i Norge skattepenger for å finansiere videre boring etter olje! (mesteparten av utgiftene ved ulønnsomme borehull dekkes)

Markedet er rigget for fossilmafiaen - og det er selvsagt fordi staten har så mye penger plassert i denne næringen. Et fritt marked basert på å ta hensyn til eksternaliteter ville feid fossilenergi av banen for lenge siden.

frr sa...

Og igjen overkjøres folket som kanskje vet mer om bærekraftig utvikling enn de fleste: Indianerne.

Helge Samuelsen sa...

Desverre kan det jo se ut som om naturfolk nesten konsekvent blir overkjørt av storsamfunnet.

Og det samme gjelder naturen i seg selv. Shell/Chevron er i ferd med å utvinne olje fra Rocky Mountains - men de er avhengige av høyere oljepris.

Kanskje dette blir stoppet under Obama.

Men oljeselskapene har idag to ønsker - tilgang til mer fossile ressurser - og høyere pris slik at det blir lønnsomt å utvinne jordens mer utilgjengelige fossilressurser.

Ingen av delene er ønskelig på generellt grunnlag fra et natur/energi/miljø/økonomisk perspektiv.

Men oljeselskapene får det nok alikevel som de vil. Investeringene der er hundrevis av ganger større enn investeringene i bærekraftig energi.

Admiral_Gringo sa...

Stem Kystpartiet. Alt det gamle må vekk, absolutt alt.

Helge Samuelsen sa...

Enig. Nå liker jeg ikke å signalisere politisk tilhørighet fordi jeg alltid vil være 100% for egne meninger uansett.

Men la oss si det slik: Hvis jeg hadde vært medlem av et politisk parti - som jeg er - så hadde jeg vært medlem av Kystpartiet...