torsdag, mai 21, 2009

Tjæresand er overgrep


Tjæresand, eller oljesand som industrien har valgt å kalle det, er et overgrep, ikke bare på natur og miljø, men et direkte overgrep på mennesker.

Ikke bare fordi produksjonen i Canada har gått ut over lokalbefolkningen på flere måter, men også fordi det i tillegg til spredning av tungmetaller, blant annet arsenikk og kvikksølv, ødeleggelse av skog og natur, også er en hinsides sinnsyk måte å fremskaffe energi.

Bare i Alberta skal et område på størrelse med halve Norge industrialiseres for å holde liv i oljeindustrien. For å varme opp grunnen, slik at bitumen kan pumpes til overflaten, brukes det gass - en vesentlig renere energikilde enn oljen som skal produseres. 10% av Canadas gassproduksjon går allerede med til denne virksomheten. 1000 kubikkmeter gass går med til å produsere et fat olje.*

Galskapen - sviket - overgrepet - det kriminelle er at selskapene får skrive av denne gassbruken på skatten som drivstoff. Igjen ser man at skattepolitikken favoriserer kapitalisme og miljøvandalisme - vanlige folk blir skattet for energibruk. Dette er ikke frie markeder. Det er - som alltid - maktpolitikk der særfordeler gis til høystbydende.

Den eneste fornuftige bruk av avgifter er å legge dem direkte på produsent. Uten unntak. Men dette svekker maktmiljøenes mulighet til å gi særfordeler. Og det svekker dagens eksisterende kapitalinvesteringer. Sviket - mafiavirksomheten - er et faktum. Slik fungerer verden. Selv om maktmiljøene jobber hardt for å skape illusjonen av noe annet.

Canada planlegger å bygge ut atomkraft - ikke for å erstatte fossilenergi - men for å utvinne bitumen (og derfra olje) fra tjæresand. I dagens situasjon er alt som har med tjæresand å gjøre et slag under beltestedet, et direkte overgrep mot menneskeheten.

Canada ligger 36% over Kyotomålet for utslipp av CO2. Regningen tar hvermansen når kvoter og avgifter skal betales. Dette er ran av felleskapets midler.

Verden marsjerer mot stupet. Vi følger bjellesauene mot bedre vitende. Ingen ord kan beskrive den kollektive idioti. Heil olje! Heil Statoil! Sieg Heil!

Les også denne rapporten

*Til sammenlikning: Russiske Gazprom kjøper 1000 kubikkmeter gass for over 200 dollar fra Turkmenistan, europeisk markedspris er nær 400 dollar. Nordsjøolje, som er en dyr olje, selges bare unntaksvis for over 100 dollar fatet og per idag går den for om lag 50 (gjennomsnitt i år) Galskap? Nei, oljeselskapene får jo gassen i praksis gratis! Ikke bare kaster verden gode penger etter dårlige, verden sløser med ressursene som om morgendagen ikke fantes. Statoil og andre oljeselskaper håver inn milliardbeløp okkesom.

14 kommentarer:

Admiral_Gringo sa...

Ord blir bare fattige...

Helge Samuelsen sa...

Jeg føler meg sliten -

Blessed are the meek for they shall inherit.
Blessed is the lamb whose blood flows.
Blessed are the sat upon, spat upon, ratted on,
O lord, why have you forsaken me?
I got no place to go,
I’ve walked around soho for the last night or so.
Ah, but it doesn’t matter, no.

Blessed is the land and the kingdom.
Blessed is the man whose soul belongs to.
Blessed are the meth drinkers, pot sellers, illusion dwellers.
O lord, why have you forsaken me?
My words trickle down, like a wound
That I have no intention to heal.

frr sa...

Vi snakker om det militær-økonomiske kompleks i USA. Verre er det politiker-økonomiske komplekset, som vi finner over alt.Norge er ikke unntak, maktmennesker fra det politiske miljøet finner maktmennesker fra det økonomiske miljøet. Og sammen driver de reellt verden mot stupet.

kurt sa...

Dette er verre enn jeg trodde. Hvordan kan slikt skje? Hvorfor tas ikke dette opp på en skikkelig måte i media? Hvordan kan Helge Lund overleve i sin posisjon ved å kalle dette "et miljøprosjekt"?

Hvorfor er regjeringen så feig? Hvordan i huleste heiteste kan dette tillates uten at folket gjør opprør?

Hvorfor er ikke Frp, Høyre, Ap og deres satelittpartier redusert til minipartier for spesiellt interesserte (uinteresserte?)

Retoriske spørsmål selvsagt...

Anonym sa...

Deler din vurdering, men Sieg heil? Litt drøy?

Helge Samuelsen sa...

Frr,

Ja, du har selvsagt rett. Det er maktmiljøene som legger opp til slike tilstander. Og USA presser på i sin iver etter å få mer olje. Norge henger seg på i vår iver etter å tjene penger.

Illusjonen om at dette er respektable forretninger er imidlertid tilstede. I virkeligheten er dette hverken regningsvarende økonomisk eller moralsk. Moral bryr maktmiljøene seg tydeligvis ikke om. Økonomisk er hele systemet basert på en skjevfordeling av fordeler. Virkeligheten er at maktmiljøene styrer utviklingen akkurat som de vil. Vi får ikke miljøvern før de tror de tjener mer penger på det.

Kurt,

Retoriske spørsmål, ja. Fordi innerst inne begynner vel de fleste å avsløre illusjonen.

anonym,

Sieg heil betyr hill seieren. Og det er det maktmiljøene kan gjøre. De kan hylle sin egen seier over både fornuft og moral. I tillegg er flertallet like forblindet for sannheten på grunn av propaganda og flokkmentalitet som folkemassene på et folkemøte i Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.

Og det til TROSS for at de fleste innerst inne ser galskapen. Intet er nytt under solen.

Anonym sa...

forklaring godtatt :)

MortenA sa...

Super frremstilling av en sinnsyk politikk!

Helge Samuelsen sa...

Den er grei, anonym.

Morten, takk for det :)

Einar sa...

Oljeproduksjonen i verden går ned, det ser ut som vi er over toppen leste jeg i 2050-bloggen.

Dette er en desperat opplegg for å tjene den siste krone før verden må omstille seg til å bruke andre energikilder.

HenrikWL sa...

Når det gjelder akkurat dette temaet her så er jeg i den pikante situasjonen at jeg grunnet min arbeidssituasjon er litt for tett knyttet til sakens kjerne til at jeg kan tale helt fritt.

Både fordi jeg da risikerer å fremstå som hykler hvis jeg uforbeholdent støtter din side av saken, og fordi det i ytterste konsekvens kan medføre komplikasjoner for meg rent profesjonelt sett. Nå er det sant at ingenting endres dersom ingen tar sjanser, men jeg velger altså å ikke eksponere meg for den risken.

Når vi i tillegg legger til at jeg sitter inne med informasjon angående saken som ikke skal komme offentligheten for øret, og jeg ikke vet hvor godt hold det er i denne informasjonen så blir mitt dilemma komplett.

Det jeg uansett vil si er at jeg deler din frustrasjon over den tilsynelatende manglende interessen for genuine forsøk på å fase ut fossilenergi til fordel for bærekraftige alternativer. Det må være hevet over tvil for alle og enhver at tiden er langt overmoden for å satse stort på grønn energi.

Og der fikk jeg kastet inn et buzzword helt til slutt også. ;)

Helge Samuelsen sa...

Einar,

Ja, alt tyder på at Peak Oil er passert når vi må ta i bruk slike fossilkilder. Problemet ligger jo i at selv om politikerne prater og prater om miljøvern, så er StatoilHydros oppgave ennå offisiellt å opprettholde oljeproduksjonen! Sett i det lyset gjør de bare jobben sin.

Produksjon på Norsk sokkel er også på vei ned.

Så dette er en alvorlig systemfeil. Det synes som om ingen har forstått at prat må omsettes i handling. Investeringene som går til videre oljeleting og produksjon nå burde i sin helhet ha gått til utbygging av fornybar energi. Da hadde verden sett annerledes ut om relativt kort tid.

Henrik,

På en måte er vi alle del av denne utviklingen, fordi feilen er en universell systemfeil som gjelder i de fleste samfunn globalt. Personlig kjører jeg fremdeles bensinbil som et eksempel, ikke fordi jeg ikke kunne tenkt meg alternativer, men fordi det i praksis ikke finnes alternativer (som er gode nok ennå). Flere ganger har jeg tenkt på å kjøpe elbil, men det måtte da bli bil nummer to - og det har jeg strengt tatt ikke bruk for eller råd til.

Alle mennesker lever i en samfunnstruktur som enkeltindividet ikke kan gjøre noe med. Først når strukturen forandres er vi frie til å ta alternative valg.

Jeg er opprørt over miljøkonsekvensene av dette, men i virkeligheten er det jo også slik at overgangen til andre typer energi vil bli meget smertefull hvis vi ikke begynte igår :)

Admiral_Gullars sa...

YO_)))

Helge Samuelsen sa...

Yo' bro! :)