fredag, august 29, 2014

Det var en gang revisited

Siden økonomene omsider har skjønt at vi er ute å kjøre i petrostaten, minner jeg om dette. Det er egentlig forbaska enkelt å forstå. Men også forbaska vanskelig å stå imot. Dopet.

Naturens gang

Sauebønder fortviler over at de serverer sauer til jerven.

-"Det kan ikke være slik at vi fôrer jerven med sauene våre".

Men slik er det jo. For når man sender sauer uten overlevelsesinnstinkt ut i områder med rovdyr, så fôrer man jo nettopp rovdyrene. Noe annet ville jo vært unaturlig. Rovdyr handler ikke i butikken. De tar hva de får. Ute i naturen.

Spørsmålet er heller om sauebønder eier naturen og skal ha rett til å utrydde rovdyrene, slik de ønsker. Og stikk i strid med norsk rovdyrpolitikk.

Hva med å innse at naturen faktisk også består av rovdyr, og at å sende sauer ut til utmarka er problemet, ikke naturen i seg selv. 

Å gjete i norsk natur har vist seg å heller ikke være tilstrekkelig. 75% av tapte sauer (statistisk årbok) skyldes uansett skader og sykdom, ikke rovdyr. Da må må finne andre løsninger. Spesiellt hvis man synes så synd på dyra som man påstar.

Et alternativ er å bruke innmark. Det er jo uansett snart ikke lenger lønnsomt å dyrke annet enn gress i Norge, og flere innmarksområder er uansett uegnet for maskinellt bruk. At våre naboer Sverige og Finnland bruker inngjerdede områder svekker ihvertfall ikke akkurat dette alternativet! Case closed?

Klassesamfunnet

Fabian har betalt maling av hytta svart.

Saken må selvsagt behandles likt med alle andre liknende brudd på loven. Men det er ikke det jeg først og fremst vil kommentere.

Dette var, ifølge Stang, et "lite" oppdrag - som altså kostet 42 000 kroner. For herrefolket - dvs de med nok penger i Norge - og det gjelder de fleste på toppen i styre og stell - var dette en bagatell. For vanlige arbeidere derimot, er dette et stort beløp.

Derav følger problemet med at politikere generellt lever i en annen verden enn arbeideren. Klassesamfunnet eksisterer i godt monn tross all propaganda om det motsatte.

Og så skjønner vi av slike priser også hvorfor dette landet har malt seg inn i et hjørne av høykost og overprising med dertil følgende økonomiske problemstillinger. Vi lever i petrostaten Norge - som har utkonkurrert seg selv på pris for lenge siden. Ikke rart skattene må økes og arbeidsplassene flagges ut. 

fredag, august 22, 2014

Statoil Redder Verden

Og Krig er Fred.

Å referere til Orwell er i disse tider snart en klisje. Dog var Orwells oppfatninger om det han kalte nytale (Newspeak) som propagandamessig hjernevask spot on.

Hensikten med nytale er å fjerne meningen fra språket, slik at tankefeil lettere kan oppstå, manipulert frem av Maktapparatet. Når ordene mister sin opprinnelige mening er det vanskelig å skjønne hva som foregår, og enda vanskeligere å formulere argumenter imot det som foregår. Konseptet med å snu ting på hodet er meget effektivt, og flittig brukt.

Blackwhite.

-"Gass er Norges viktigste klimabidrag", hevder Statoils Hege Norheim. Hun er direktør for bærekraft i Statoil - en konstruert umulighet med mindre hun altså ønsker at Statoil a) skal gå over til bærekraftig energiproduksjon - noe fossilenergi overhodet ikke er eller noensinne kan bli - og b) ønsker at utslippene som skyldes Statoils produksjon av fossilenergi skal reduseres - noe som aldri kan skje fordi det innebærer en tvunget CO2 rens ved alle punktutslipp. Noe som både teknisk og økonomisk er en umulighet.

Stillingsbeskrivelsen medfører at Hege Norheim logisk sett må arbeide enten for å legge ned Statoil, eller for å få selskapet til å gå bort fra fossilenergi. Noe hun ikke jobber for - og heller aldri kommer til å jobbe for.

Men vi gjennomskuer alle selvsagt at poenget med stillingen ikke finnes i den virkelige verden. men heller i den oppdiktede illusjonen om at Statoil er et selskap tuftet på bærekraft og miljøvern. Det er nesten som vi kan høre suset fra skogen og kvitringen fra fuglene. Stillingen er i virkeligheten imidlertid en ren PR-avdeling for status quo.

Illusjonene er avhengige av ord. Ord som mister sin mening. Gass kan logisk sett ikke være et klimabidrag - med mindre man mener at det bidrar til å forandre klimaet på grunn av drivhuseffekten forbrenning av gass skaper. Det hele er såre enkelt. Fossilenergi forbrennes og karbondelen i hydrokarbonene danner sammen med oksygen CO2. Enhver forbrenning av hydrokarboner øker altså mengden CO2 i atmosfæren. Les gjerne den setningen om igjen.

Enhver forbrenning av hydrokarboner øker altså mengden CO2 i atmosfæren.

Saken nå er vel å begrense nettopp denne veksten av klimagasser?

Å tro at gass er et klimabidrag er å fornekte virkeligheten. Riktignok kan gass være en nødvendighet innen vi makter å bygge ut alternativer til fossilenergi - men i virkeligheten kan et "klimabidrag" aldri være mer bruk av fossilenergi. Et klimabidrag er veien bort fra fossilenergi og over til fornybare og CO2 nøytrale eller CO2 frie energikilder.

Så hvis Norges bidrag er å selge mer fossilenergi, er vårt bidrag ikke stort, for å si det slik. Dog er det gullkantet - ihvertfall på kort sikt. Økonomien - illusjonen av verdi - styrer.

Statoils Norheim gjør et poeng av at Statoil reduserer sine utslipp av CO2 i produksjonsfasen. I beste fall er dette et eksempel på dobbeltenkning.

"The power of holding two contradictory beliefs in one's mind simultaneously, and accepting both of them... To tell deliberate lies while genuinely believing in them, to forget any fact that has become inconvenient, and then, when it becomes necessary again, to draw it back from oblivion for just as long as it is needed, to deny the existence of objective reality and all the while to take account of the reality which one denies."

Kjemien i virkelighetens verden er så tindrende klar. Enhver forbrenning av en gitt mengde kull, olje eller gass (hydrokarboner) gir alltid samme mengde utslipp av CO2. Vi bedriver ikke magi eller alkymi. Dette er uavhengig av kvoter eller elektrifisering av sokkelen eller for den saks skyld tryllestaven til Harry Potter. Og forbrenning av hydrokarboner er resultatet av produktet til Statoil. Det er bruken av produktet som står for de store utslippene, ikke produksjonsprosessen.

Statoils påstander er derfor like idiotiske som om Dunkin'  Donuts skulle påstå at de bidrar til bedre helse for sine mest ihuga kunder.

Men i ordenes illusjon koplet med den økonomiske illusjon, blekner virkelighetens realiteter. Statoil lever av fossilenergi. Norge lever av fossilenergi - så lenge det varer. Og så trigger det automatisk dobbeltenkning fordi vi rett og slett kollektivt  synes virkeligheten er så ukul at kognitiv dissonans er blitt vårt nye dop.

torsdag, august 21, 2014

Markedets kollaps

Sylvi Listhaug (Frp), er sjokkert over at markedet ikke justerer seg selv og gir oss billigst mulig mat.

Så kapitalismen har endelig feilet. Og Frp er nå tilhengere av statlig priskontroll. Det vil si, ikke akkurat, ihvertfall ikke ennå - men de er tydeligvis opptatt av å sutre over at markedet faktisk fungerer akkurat slik det alltid har gjort - prisene blir det kundene er villige til å betale.

Det er derfor prisene i Norge er høyere enn i andre land. Fordi penger er billige i petrostaten Norge.

Dette burde ikke komme som en overraskelse, med mindre Frp faktisk TRODDE på sin egen og andres propaganda istedet for å forstå virkeligheten.

Så - innrømmer Frp at markedet IKKE fungerer slik deres teorier forutsier? Vil de legge om sin egen propaganda i neste instans - mer i tråd med virkeligheten? Eller vil de gå inn for statlig kontroll og avsløre sitt egentlige sanne ansikt? At de egentlig ikke ønsker liberalisering, men snarere ønsker statlig makt - så lenge nettopp DE representerer den statlige makten?

Eller enda verre, vil de avsløre at det eneste de vil er å sutre for å skape inntrykk av at de faktisk er handlekraftige? Forsåvidt en selvmotsigelse, men sikkert effektivt i illusjons-demokratiet.

La dem spise kake.

Støre har humøret!

Slike gutter vil gamle Norge ha!

Feige og egoistiske. Leve Norge, drit i verden!


Tja, dette er jo rene fakta, ikke drittslengning eller ironi. Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at to tredeler av verdens fossile energiressurser må bli liggende i bakken hvis vi skal unngå farlige klimaendringer. Og Norge støtter jo 2 gradersmålet. Altså at verdens klima ikke skal varmes opp mer enn 2 grader på grunn av menneskeskapte klimautslipp. Et mål det på ingen måte nå er mulig å nå - da måtte man ha handlet for lenge siden -  men som man ennå i tåkeheimen (de politiske miljø) bruker som propaganda. Nytale. Illusjoner langt fra virkeligheten. Faktisk kontrafaktisk. Allerede i nåtiden dikter vi opp vår alternative historie.

Vi skal snakke om klima. Men Norge skal altså ikke være med på dette - altså i virkeligheten. I fantasiverdenen er vi selvsagt for å nå klimamålene, og for fred og sånt. Bare fredsprisvinnere ikke terger opp Kina eller vi risikerer å tape penger på oljeutvinning.

Spørsmålet er da HVEM som skal redde verden? Logisk sett burde vi alle bidra, selvsagt. Men i politikkens verden jobber alle bare for seg selv, og den bunnløse og absolutte egoisme råder. Alle med en flik av et ben i virkeligheten blir luket bort lenge før de når inn i styre og stell.

Og alt er skjult i en  boble av endeløse lag av illusjoner. Ren magi.

Selv om stadig flere får øynene opp for at politikkens verden eksisterer i en alternativ virkelighet, går nå denne virkeligheten for full steam videre, en juggernaut folket ikke kan stanse. Selv om Norge altså snart går konk fordi vår oljealder uansett går mot slutten - noe Kompromissløse meninger spådde i forrige århundre (eller deromkring) når vi oppfant begrepet Norsk syke - en farligere variant av Hollandsk syke. Vi flagger ut all verdiproduksjon utenom fossilindustrien samtidig som vi - i illusjonens verden - produserer verdier så det flagrer om ørene våre på offentlige kontorer - alt til bakgrunnsakkompagnement av internasjonalisering av (billigere) arbeidskraft (som en dag når DEG), økonomiske selvskudd i foten til alle gjenværende næringer, underinvesteringer i infrastruktur, og storslåtte planer om å leve av kompetanse. Uten å skjønne at kompetanse er et MIDDEL til å produsere, ikke et produkt i seg selv. Good grief!

Dobbeltenkningen til tidligere (og kommende) regjeringer er vel snarere et slags evig monotont status quo vi snart sovner av, dog tillater jeg meg å henvise til nettopp Kompromissløse meningers drøs omkring temaet inflasjon fra en fordums tid. En tid jeg ennå trodde "de" ville se lyset.

Just kidding! DET er en tapt sak.

Tenk over om ikke nettopp fossilindustrien og petroøkonomien har bidratt til en inflasjon uten sidestykke i Norsk historie.

Og mens vi har utkonkurrert oss selv som produsenter på det globale markedet, i den grad at selv Statoil nå desperat vil flagge ut, mens prisen for å leve aldri har vært større i dette landet, og vi nå i prinsippet må være universitetsutdannet for å ha en anstendig lønn i forhold til kostnadsnivået (mens en generasjon av "arbeidere" ikke har annet å gjøre enn å gå på NAV - utkonkurrert av billigere utenlandsk arbeidskraft), så leker vi ennå at vi er best og at vi derfor ikke behøver forandring.

Større imperier en lille Norge har brent seg på den livsløgnen.

Tidligere finansminister Kristin Halvorsen så alvoret. "Vi er heldige i Norge, sammenlignet med andre land", sa hun. Men samtidig kom beskjeden: - "Oljefondet er ikke i dag nok til å dekke våre fremtidige pensjonsforpliktelser".

Og så så hun oss dypt inn i øynene og kom med en god løsning på verdensproblemene.

-"Kjøp dieselbil!"

Ach, der Weltschmerz!


tirsdag, august 19, 2014

Væpnet ran - og illusjonen om New World Order

 Vi skal være redd for New World Order. Fordi "noen" forteller oss at "noen" (andre?) vil kontrollere alt - overvåke alt - i virkeligheten eie alt.

Noen er illusjonsmestere. Men de er ikke alene på scenen.

Whatever is about to follow, whatever this grand trick is, is really going to amaze. Look closely, because the closer you think you are, the less you'll actually see ...

Verden er en scene. Men vi er ikke fri til å spille. Regissøren (metteur en scène) styrer alt. Den påståtte New World Order er allerede her. Old World Order har eksistert som system lenge. Og er i virkeligheten det illusoriske New World Order - som vi skremmes med. Det gamle skremmer med seg selv. Uten at vi skjønner det. Illusjonen er med andre ord perfekt.

At den virkelige New World Order logisk sett nødvendigvis må være et brudd med Old World Order flagger ikke skremselspropagandaen som ulogisk for de fleste. Mennesket er ikke et logisk dyr. Istedet er vi styrt av føleri. Med hovedvekt på ordet styrt. I virkeligheten - bak illusjonens slør - manipulert. Slik har det alltid vært. Old World Order.

Og denne orden er styrt av menneskets vesen. Riktignok finnes det organiserte elementer av OWO (Bilderberger-Rotschild-Goldman Sachs et al) - men alle menneseskapte elementer er ubønnhørlig drevet mot nettopp prinsippene bak OWO - fundamentert på vår svakhet. Brilliante som vi ofte er som individer, fungerer vi kollektivt som strå i vinden satt opp mot kraften i vår mørke side, bakgrunnen for makt - kontroll - bunnløs egoisme - brutalitet - uhyrligheter som har eksistert gjennom hele vår historie.

 Uhyrligheter? For sterkt ord? Neppe.

Bare unntaksvis og fragmentert eksisterer friheten til å skape det gode. Gode krefter skaper slike frirom i historien. Noen ganger manipulert frem - noen ganger fordi storheten vår av og til bryter til overflaten. Unntaksvis.

Men det har gitt oss makten til å forstå mange av universets hemmeligheter, til å gå på månen. Til å skape akseptable samfunn. Alt dette er konstant under angrep. Normen er en annen. Se bak illusjonen. Du vet det er sant. Selv om det enkleste og tryggeste er å ha livsløgnen i fred. Dobbeltenk.

 Kampen pågår uavbrutt. Krig er fred. Frihet er slaveri. Vekst er nirvana.

Dette skjer nå som det alltid har gjort. Gradvis. Sterkere. I takt med ny teknologi og nye metoder.

Kontrollert først og fremst av vårt kreftsyke pengesystem. Som krever endeløs utnyttelse av vår planet. Og våre brødre og søstre.

Spør du om de nye skoene dine er lagd av barnearbeidere når du ser dem i butikken? Ser du at de har et merkenavn som på ingen måte i virkeligheten (i motsetning til i illusjonen) er knyttet til de mennesker som produserer?

Tror du at når alt blir billigere så blir alt bedre? Gjelder det også når DU blir betalt og behandlet på BILLIGSTE måte?

Skjønner du at når systemet krever størst mulig effektivitet og lavest mulig kostnader, så har pengene tatt over vår menneskelighet? Er det SLIK du verdsetter ditt eget liv? Skal alt være billigst mulig? Er menneskesjelen blitt for dyr? Må vi bli automater? Billige slaver? For å bli fornøyde? Eller var det motsatt? Tese. Antitese. Syntese. Tenk.

Skal folkets ønsker være underlagt de som kontrollerer pengesystemet? Slik er det idag. Selv om illusjonen sier noe annet. Dobbeltenk.

Husk at et marked er definert av tilbydere og kjøpere. Kjøp er frivillig. Men tilbyderne forsøker alltid å selge illusjonen om at DE vet hva du skal ha. Og at ditt egentlige valg er et brudd på markedets regler. Slik vil de multinasjonale selskapene idag skape et regelverk der du ikke kan stanse deres varer - basert på illusjonen om at det ville være et brudd på deres rettigheter.

I virkeligheten er dette et ran - beskyttet av den gjennomkorrupte statens maktmonopol - altså et væpnet ran. 

Men det virkelige ranet er verre enn dette. Det er ranet av din sjel.

Din frihet.

Din menneskelighet.