fredag, august 29, 2014

Naturens gang

Sauebønder fortviler over at de serverer sauer til jerven.

-"Det kan ikke være slik at vi fôrer jerven med sauene våre".

Men slik er det jo. For når man sender sauer uten overlevelsesinnstinkt ut i områder med rovdyr, så fôrer man jo nettopp rovdyrene. Noe annet ville jo vært unaturlig. Rovdyr handler ikke i butikken. De tar hva de får. Ute i naturen.

Spørsmålet er heller om sauebønder eier naturen og skal ha rett til å utrydde rovdyrene, slik de ønsker. Og stikk i strid med norsk rovdyrpolitikk.

Hva med å innse at naturen faktisk også består av rovdyr, og at å sende sauer ut til utmarka er problemet, ikke naturen i seg selv. 

Å gjete i norsk natur har vist seg å heller ikke være tilstrekkelig. 75% av tapte sauer (statistisk årbok) skyldes uansett skader og sykdom, ikke rovdyr. Da må må finne andre løsninger. Spesiellt hvis man synes så synd på dyra som man påstar.

Et alternativ er å bruke innmark. Det er jo uansett snart ikke lenger lønnsomt å dyrke annet enn gress i Norge, og flere innmarksområder er uansett uegnet for maskinellt bruk. At våre naboer Sverige og Finnland bruker inngjerdede områder svekker ihvertfall ikke akkurat dette alternativet! Case closed?

Ingen kommentarer: