fredag, august 29, 2014

Klassesamfunnet

Fabian har betalt maling av hytta svart.

Saken må selvsagt behandles likt med alle andre liknende brudd på loven. Men det er ikke det jeg først og fremst vil kommentere.

Dette var, ifølge Stang, et "lite" oppdrag - som altså kostet 42 000 kroner. For herrefolket - dvs de med nok penger i Norge - og det gjelder de fleste på toppen i styre og stell - var dette en bagatell. For vanlige arbeidere derimot, er dette et stort beløp.

Derav følger problemet med at politikere generellt lever i en annen verden enn arbeideren. Klassesamfunnet eksisterer i godt monn tross all propaganda om det motsatte.

Og så skjønner vi av slike priser også hvorfor dette landet har malt seg inn i et hjørne av høykost og overprising med dertil følgende økonomiske problemstillinger. Vi lever i petrostaten Norge - som har utkonkurrert seg selv på pris for lenge siden. Ikke rart skattene må økes og arbeidsplassene flagges ut. 

Ingen kommentarer: