tirsdag, oktober 25, 2011

Pensjonsbomber?

Pensjonssystemene kollapser. I likhet med alt annet som er knyttet til vårt moderne fiat-baserte og gjennommanipulerte monetære system.

Det er åpenbart en problemstilling at bedriftene/det offentlige som regel forvalter pensjonspengene, og bestemmer risiko, mens eventuelle tap/lav avkastning må tas på den enkeltes kappe.

Løsningen (for å på sikt unngå opptøyer og troverdighetstap for virksomhetene) må derfor bli at disse pengene IKKE inngår i fastsatte ordninger, men kan disponeres fritt av den enkelte. Da er det også klart at med dagens pengesystem (inflasjonsdrevne fiat-penger) så er den eneste sikre investeringen fast eiendom. Dette vil selvsagt skape nytt press på eiendomsmarkedet, men dette vil være et symptom på - ikke årsaken til - et pengesystem som ikke lenger fungerer.

Denne utviklingen er allerede igang. For de med økonomisk handlingsrom.

Idag er pengesystemet avhengig av evig vekst og tilhørende inflasjon. Dette har de facto ødelagt verdien av tidligere pensjonsinnbetalinger, slik at verdier i virkeligheten konstant er blitt overført fra folks pensjonspenger/verdier til kapitalsystemet selv (banker/stater).

Galemattiasen er akseptert kun fordi folk ennå "tror" på systemet. I virkeligheten er det å regne som et ponzi-scheme (pyramidespill) som MÅ kollapse. Spørsmålet er bare når. Tegnene i tiden tyder på at det er snart.

Verdisamling (for eksempel til pensjoner) er derfor ikke lenger sikkert innenfor det monetære system. Ansvaret er sikkert pulverisert nok til at ingen blir stilt til veggs for dette. Men tilliten til det etablerte system vil garantert avta.

Kapitalismen har spilt falitt, ikke på grunn av at grunnpillarene ikke fungerer, men fordi pengesystemet er blitt manipulert av grådigheten selv. Det er som å spille poker med merkede kort. Og falskspillerne er de til enhver tid som kontrollerer systemet - med andre ord den uhellige allianse mellom banker og statsmakt. Sammen har disse definisjonsmakt over lovligheten til å nettopp spille falskt.

Salige er de med fast eiendom. Uheldige er de uten og som i fremtiden vil tappes for penger ved å gro fast i leiemarkedet, og til alt overmål også blir tappet for penger de tror skal sikre alderdommen...

Sa jeg at løsningen for å unngå opptøyer eksisterte? Selvsagt. Men systemet vil forsøkes opprettholdt. Det er i seg selv "too big to fail". Spørsmålet er om det kan produseres nok lykkepiller til å kontrollere befolkningen.

Og det siste var alvorlig ment. Utrolig nok.

Denne utviklingen er også allerede igang.

torsdag, oktober 13, 2011

Propagandamaskinen ruller videre

Sterke økonomiske interesser ønsker å så tvil om de menneskeskapte klimaendringene.

Politiske tenketanker og lobbyvirksomheter har i en årrekke brukt PR-eksperter og millioner av dollars (stort sett oljedollars) til å bringe til torgs propaganda som ene og alene er tiltenkt å motarbeide tiltak for å fase ut ikke-fornybar fossilenergi. Man kan spørre seg hvem som tjener på dette, slik man også kunne spørre hvem som tjente på at samme høyreorienterte miljø arbeidet intenst for å så tvil om røykingens skadevirkninger for endel år tilbake. For sannheten er at det er akkurat de samme kreftene som idag tjener seg rike på å bedrive lobbyvirksomhet - og spre direkte desinformasjon - denne gang for oljepenger.

At en slik sammenheng finnes er avslørt gang på gang, selv om dette enda benektes eller omgås med stillhet. Flere av de tyngste aktørene i fornekter-leiren er hverken forskere eller har den ringeste tilknytning til forskningsmiljø. De er PR-folk. Dyktige PR-folk. Så dyktige at selv tapte rettssaker blir trikset om til seiere i media. Med andre ord, man baserer seg på Goebbels´ tese om at bare en løgn blir gjenntatt ofte nok, så blir den tilslutt ansett som sannhet. Og det verste er jo at dette langt på vei fungerer.

Rettssaken om Al Gores film "En Ubehagelig Sannhet" fikk for eksempel stor oppmerksomhet i fornektermiljøene, der det at det ble funnet ni feil (egentlig unøyaktigheter) ble blåst opp til å bety at teorien om antropogen global oppvarming var feil. At dommeren mente: "It is substantially founded upon scientific research and fact.." - ble ikke nevnt med et ord. At kravet om at "The great global warming swindle" skulle måtte vises som "balanse" ble møtt med ordene; "There is nothing to prevent there being a strong preference for a theory - if it were a political one - that the moon is made of green cheese, [ ] and hence a minimal - but dispassionate, reference to the alternative theory. The balanced approach does not involve equality".

Fornekternes synspunkter ble avslørt som barnslige og latterlige. Og alikevel gjorde propagandamaskinen dette om til en seier. Det vil si - helt til man sjekker fakta. Men fornektere lar aldri fakta forkludre sine argumenter. De har lært av Goebbels.

Likeledes har Michael Manns såkalte hockeykølle blitt påstått å være juks. Selv om flere senere analyser med mer oppdatert tallmateriale av uavhengige forskningsteam har fått akkurat samme resultat. Og selv om National Academy of Sciences allerede i 2006 uttalte; "The basic conclusion of Mann et al. (1998, 1999) was that the late 20th century warmth in the Northern Hemisphere was unprecedented during at least the last 1,000 years. This conclusion has subsequently been supported by an array of evidence..."

Men gamle propagandamyter blir om og om igjen som nye - fordi folk flest sjelden sjekker fakta, og fordi Goebbels hadde rett. Uansett hvor mange ganger slikt blir tilbakevist sitter påstandene igjen i bevisstheten hos mange. Om ikke annet, så skapes illusjonen av usikkerhet.

Et annet eksempel på direkte bløff er påstanden om "nature trick" - påstått juks avslørt av det såkalte Climategate. Sannheten var at i mange tusen eposter kunne man ikke finne en flis av evidens for noen verdensomspennende konspirasjon, men måtte ty til å ta noen sitater ut av sammenheng. "Nature trick" er forlengst forklart som en (man må anta bevisst) misforståelse av en sak, der det eneste "skumle" er ordet "trick". I virkeligheten dreier det seg om en helt ordinær metode for statistikkbehandling, noe som brukes i de fleste målebaserte vitenskapelige felt. Men "ingen" leser hele sammenhengen, og Goebbels var inne på noe, ikke sant?

Climategate burde egentlig hete Deniergate, fordi det avslører fornekternes tendens til uhemmet å bruke direkte løgn. Dette er deres egentlige strategi.

Virkeligheten er at det ikke finnes et eneste vitenskapelig institutt som er enig med de politiske tenketankene som står bak fornekter-mytene. Bevisene for antropogen global oppvarming er overveldende, og illusjonen som mange prøver å skape i media om at det finnes usikkerhet, eller at det hele er en verdensomspennende konspirasjon, har intet grunnlag i den virkelige verden. Det er også årsaken til at allverdens olje-dollar eller bidrag fra storkapitalen og politiske miljø ikke kan kjøpe forskningsrapporter som benekter antropogen global oppvarming. Det hadde jo vært en fornuftig strategi hvis påstandene om juks var reelle. Slike rapporter finnes imidlertid ikke. Istedenfor er man avhengige av PR-kampanjer i media. Fornekterne er nemlig først og fremst PR-strateger med bakgrunn i politiske tenketanker, og deres feilaktige påstander har gang på gang blitt avslørt å ha sitt utspring fra slike steder.

Hva skal menigmann tro? Først og fremst oppfordres til en smule rasjonalitet. Når samtlige fagmiljøer i verden er enige, bør man i hvert fall forsøke å ta deres versjon alvorlig istedet for å innhente propaganda fra lobbymiljøer. I tillegg kan sies at hva Al Gore, Gro Harlem Brundtland, Erik Solheim, eller for den saks skyld Carl Ivar Hagen mener om saken i seg selv ikke er interessant. Ei heller at nåværende regjering er inkompetent til å iverksette fornuftige klimatiltak. Det som er interessant er hva som er bakgrunnen for meninger og påstander.

Skeptikere bes om å ikke tro på lobbyister fra noen side, men lete opp hva de anerkjente forskningsinstitusjonene sier, og hvorfor de sier det. Så enkelt er det å skille propaganda fra fakta. Kunnskap kommer imidlertid ikke gratis, noe egeninnsats må påregnes.

(Publisert på ABC meninger 08.10.11 som motvekt til Klimarealistenes vrøvl)

Propagandamaskinen ruller videre II

Gjennom massive PR kampanjer har den profesjonelle fornekter-bevegelsen skapt inntrykket at teorien om antropogen global oppvarming (AGW) er under press.

Og det er sant. Teorien, støttet av samtlige vitenskapelige institutter i verden, har vært utsatt for et massivt press fra en velsmurt kampanje styrt av høyresidens tenketanker, først og fremst i USA. Betalt av fossil-dollar og bidrag fra republikanere og libertarianere, har en strøm av løgner gått ut på nettet og i aviser og tv. Kampanjen er først og fremst bygget på direkte propaganda - løgnaktig sådan - dessverre vanlig praksis i amerikansk politikk.

Fornekterne er selvsagt - og ikke overraskende - finansiert og støttet av både den mektige oljeindustrien, kullindustrien, og bilindustrien. Kilde

Eksempler på politiske tenketanker som - uten vitenskapelig bakgrunn overhodet - spyr ut propaganda mot "uønskede" vitenskapelige teorier er: Cooler Heads Coalition, Friends of Science Society, Frontiers of Freedom, Global Climate Coalition, Greening Earth Society, Institute of Public Affairs, Natural Resources Stewardship Project, Science and Environmental Policy Project, George C. Marshall Institute, Scientific Alliance, etc.

Propaganda og strategi mangler det ikke på. Vitenskapelig sett har fornekter-industrien imidlertid lite å fare med. Og hver gang de forsøker å rette på det går de på en smell. Slik som for eksempel da Global Climate Coalition's egne vitenskapelige rådgivere uttalte i et internt memo allerede i 1995: "The scientific basis for the Greenhouse Effect and the potential impact of human emissions of greenhouse gases such as CO2 on climate is well established and cannot be denied". Kilde Dette ble ikke offentliggjort. Selvsagt. Det handler ikke om sannhet eller vitenskapelig integritet - men om politisk manipulering.

Med til historien hører at BP trakk seg fra samarbeidet med GCC etter å ha innrømmet "the time to consider the policy dimensions of climate change is not when the link between greenhouse gases and climate change is conclusively proven, but when the possibility cannot be discounted and is taken seriously by the society of which we are part. We in BP have reached that point." Også American Electric Power, Dow, Dupont, Royal Dutch Shell, Ford, Daimler Chrysler, Southern Company, Texaco og General Motors trakk seg ut da propagandaen begynte å bli litt for uspiselig og i utakt med virkeligheten. Kilde

En annen katastrofe for fornekter-miljøet var da de satset på University of Californias Richard Muller. En tid var han skeptisk til om enkelte av målestasjonene som ble brukt gav feil resultat på grunn av "Urban-island-effekten", (til tross for at klimaforskere har korrigert for dette og man idag også bruker satelittmålinger) og fornekterne satte så mye lit til ham at for eksempel "sjefs-fornekter" Anthony Watts mente han ville akseptere AGW hvis Muller fikk samme resultat som de etablerte vitenskapelige instituttene. Det fornekterne ikke hadde regnet med var at Muller hadde integritet, og at han fikk med seg ekte forskere til prosjektet. Kort fortalt stemte vitenskapen nok en gang med AGW, og fornekterne gav opp...

Nei, selvsagt ikke. Watts og de andre tullingene mener selvsagt nå at Muller "lurte dem". Og at han selvsagt også er en del av konspirasjonen.

Denne videoen (som også tar for seg "Mikes Nature Trick") bør være nok for de fleste skeptikere til å innse hvordan fornekterne spiller et råttent spill. Dessverre for oss alle er AGW svært reell, og tiden bør være overmoden for debatt om hvordan situasjonen bør håndteres - ikke hvem som lyver. For løgnerne har avslørt seg selv altfor ofte.

(Publisert på ABC meninger 12.10.11 som motvekt til Klimarealistenes vrøvl.