torsdag, oktober 13, 2011

Propagandamaskinen ruller videre

Sterke økonomiske interesser ønsker å så tvil om de menneskeskapte klimaendringene.

Politiske tenketanker og lobbyvirksomheter har i en årrekke brukt PR-eksperter og millioner av dollars (stort sett oljedollars) til å bringe til torgs propaganda som ene og alene er tiltenkt å motarbeide tiltak for å fase ut ikke-fornybar fossilenergi. Man kan spørre seg hvem som tjener på dette, slik man også kunne spørre hvem som tjente på at samme høyreorienterte miljø arbeidet intenst for å så tvil om røykingens skadevirkninger for endel år tilbake. For sannheten er at det er akkurat de samme kreftene som idag tjener seg rike på å bedrive lobbyvirksomhet - og spre direkte desinformasjon - denne gang for oljepenger.

At en slik sammenheng finnes er avslørt gang på gang, selv om dette enda benektes eller omgås med stillhet. Flere av de tyngste aktørene i fornekter-leiren er hverken forskere eller har den ringeste tilknytning til forskningsmiljø. De er PR-folk. Dyktige PR-folk. Så dyktige at selv tapte rettssaker blir trikset om til seiere i media. Med andre ord, man baserer seg på Goebbels´ tese om at bare en løgn blir gjenntatt ofte nok, så blir den tilslutt ansett som sannhet. Og det verste er jo at dette langt på vei fungerer.

Rettssaken om Al Gores film "En Ubehagelig Sannhet" fikk for eksempel stor oppmerksomhet i fornektermiljøene, der det at det ble funnet ni feil (egentlig unøyaktigheter) ble blåst opp til å bety at teorien om antropogen global oppvarming var feil. At dommeren mente: "It is substantially founded upon scientific research and fact.." - ble ikke nevnt med et ord. At kravet om at "The great global warming swindle" skulle måtte vises som "balanse" ble møtt med ordene; "There is nothing to prevent there being a strong preference for a theory - if it were a political one - that the moon is made of green cheese, [ ] and hence a minimal - but dispassionate, reference to the alternative theory. The balanced approach does not involve equality".

Fornekternes synspunkter ble avslørt som barnslige og latterlige. Og alikevel gjorde propagandamaskinen dette om til en seier. Det vil si - helt til man sjekker fakta. Men fornektere lar aldri fakta forkludre sine argumenter. De har lært av Goebbels.

Likeledes har Michael Manns såkalte hockeykølle blitt påstått å være juks. Selv om flere senere analyser med mer oppdatert tallmateriale av uavhengige forskningsteam har fått akkurat samme resultat. Og selv om National Academy of Sciences allerede i 2006 uttalte; "The basic conclusion of Mann et al. (1998, 1999) was that the late 20th century warmth in the Northern Hemisphere was unprecedented during at least the last 1,000 years. This conclusion has subsequently been supported by an array of evidence..."

Men gamle propagandamyter blir om og om igjen som nye - fordi folk flest sjelden sjekker fakta, og fordi Goebbels hadde rett. Uansett hvor mange ganger slikt blir tilbakevist sitter påstandene igjen i bevisstheten hos mange. Om ikke annet, så skapes illusjonen av usikkerhet.

Et annet eksempel på direkte bløff er påstanden om "nature trick" - påstått juks avslørt av det såkalte Climategate. Sannheten var at i mange tusen eposter kunne man ikke finne en flis av evidens for noen verdensomspennende konspirasjon, men måtte ty til å ta noen sitater ut av sammenheng. "Nature trick" er forlengst forklart som en (man må anta bevisst) misforståelse av en sak, der det eneste "skumle" er ordet "trick". I virkeligheten dreier det seg om en helt ordinær metode for statistikkbehandling, noe som brukes i de fleste målebaserte vitenskapelige felt. Men "ingen" leser hele sammenhengen, og Goebbels var inne på noe, ikke sant?

Climategate burde egentlig hete Deniergate, fordi det avslører fornekternes tendens til uhemmet å bruke direkte løgn. Dette er deres egentlige strategi.

Virkeligheten er at det ikke finnes et eneste vitenskapelig institutt som er enig med de politiske tenketankene som står bak fornekter-mytene. Bevisene for antropogen global oppvarming er overveldende, og illusjonen som mange prøver å skape i media om at det finnes usikkerhet, eller at det hele er en verdensomspennende konspirasjon, har intet grunnlag i den virkelige verden. Det er også årsaken til at allverdens olje-dollar eller bidrag fra storkapitalen og politiske miljø ikke kan kjøpe forskningsrapporter som benekter antropogen global oppvarming. Det hadde jo vært en fornuftig strategi hvis påstandene om juks var reelle. Slike rapporter finnes imidlertid ikke. Istedenfor er man avhengige av PR-kampanjer i media. Fornekterne er nemlig først og fremst PR-strateger med bakgrunn i politiske tenketanker, og deres feilaktige påstander har gang på gang blitt avslørt å ha sitt utspring fra slike steder.

Hva skal menigmann tro? Først og fremst oppfordres til en smule rasjonalitet. Når samtlige fagmiljøer i verden er enige, bør man i hvert fall forsøke å ta deres versjon alvorlig istedet for å innhente propaganda fra lobbymiljøer. I tillegg kan sies at hva Al Gore, Gro Harlem Brundtland, Erik Solheim, eller for den saks skyld Carl Ivar Hagen mener om saken i seg selv ikke er interessant. Ei heller at nåværende regjering er inkompetent til å iverksette fornuftige klimatiltak. Det som er interessant er hva som er bakgrunnen for meninger og påstander.

Skeptikere bes om å ikke tro på lobbyister fra noen side, men lete opp hva de anerkjente forskningsinstitusjonene sier, og hvorfor de sier det. Så enkelt er det å skille propaganda fra fakta. Kunnskap kommer imidlertid ikke gratis, noe egeninnsats må påregnes.

(Publisert på ABC meninger 08.10.11 som motvekt til Klimarealistenes vrøvl)

Ingen kommentarer: