torsdag, oktober 13, 2011

Propagandamaskinen ruller videre II

Gjennom massive PR kampanjer har den profesjonelle fornekter-bevegelsen skapt inntrykket at teorien om antropogen global oppvarming (AGW) er under press.

Og det er sant. Teorien, støttet av samtlige vitenskapelige institutter i verden, har vært utsatt for et massivt press fra en velsmurt kampanje styrt av høyresidens tenketanker, først og fremst i USA. Betalt av fossil-dollar og bidrag fra republikanere og libertarianere, har en strøm av løgner gått ut på nettet og i aviser og tv. Kampanjen er først og fremst bygget på direkte propaganda - løgnaktig sådan - dessverre vanlig praksis i amerikansk politikk.

Fornekterne er selvsagt - og ikke overraskende - finansiert og støttet av både den mektige oljeindustrien, kullindustrien, og bilindustrien. Kilde

Eksempler på politiske tenketanker som - uten vitenskapelig bakgrunn overhodet - spyr ut propaganda mot "uønskede" vitenskapelige teorier er: Cooler Heads Coalition, Friends of Science Society, Frontiers of Freedom, Global Climate Coalition, Greening Earth Society, Institute of Public Affairs, Natural Resources Stewardship Project, Science and Environmental Policy Project, George C. Marshall Institute, Scientific Alliance, etc.

Propaganda og strategi mangler det ikke på. Vitenskapelig sett har fornekter-industrien imidlertid lite å fare med. Og hver gang de forsøker å rette på det går de på en smell. Slik som for eksempel da Global Climate Coalition's egne vitenskapelige rådgivere uttalte i et internt memo allerede i 1995: "The scientific basis for the Greenhouse Effect and the potential impact of human emissions of greenhouse gases such as CO2 on climate is well established and cannot be denied". Kilde Dette ble ikke offentliggjort. Selvsagt. Det handler ikke om sannhet eller vitenskapelig integritet - men om politisk manipulering.

Med til historien hører at BP trakk seg fra samarbeidet med GCC etter å ha innrømmet "the time to consider the policy dimensions of climate change is not when the link between greenhouse gases and climate change is conclusively proven, but when the possibility cannot be discounted and is taken seriously by the society of which we are part. We in BP have reached that point." Også American Electric Power, Dow, Dupont, Royal Dutch Shell, Ford, Daimler Chrysler, Southern Company, Texaco og General Motors trakk seg ut da propagandaen begynte å bli litt for uspiselig og i utakt med virkeligheten. Kilde

En annen katastrofe for fornekter-miljøet var da de satset på University of Californias Richard Muller. En tid var han skeptisk til om enkelte av målestasjonene som ble brukt gav feil resultat på grunn av "Urban-island-effekten", (til tross for at klimaforskere har korrigert for dette og man idag også bruker satelittmålinger) og fornekterne satte så mye lit til ham at for eksempel "sjefs-fornekter" Anthony Watts mente han ville akseptere AGW hvis Muller fikk samme resultat som de etablerte vitenskapelige instituttene. Det fornekterne ikke hadde regnet med var at Muller hadde integritet, og at han fikk med seg ekte forskere til prosjektet. Kort fortalt stemte vitenskapen nok en gang med AGW, og fornekterne gav opp...

Nei, selvsagt ikke. Watts og de andre tullingene mener selvsagt nå at Muller "lurte dem". Og at han selvsagt også er en del av konspirasjonen.

Denne videoen (som også tar for seg "Mikes Nature Trick") bør være nok for de fleste skeptikere til å innse hvordan fornekterne spiller et råttent spill. Dessverre for oss alle er AGW svært reell, og tiden bør være overmoden for debatt om hvordan situasjonen bør håndteres - ikke hvem som lyver. For løgnerne har avslørt seg selv altfor ofte.

(Publisert på ABC meninger 12.10.11 som motvekt til Klimarealistenes vrøvl.

Ingen kommentarer: