tirsdag, august 19, 2014

Væpnet ran - og illusjonen om New World Order

 Vi skal være redd for New World Order. Fordi "noen" forteller oss at "noen" (andre?) vil kontrollere alt - overvåke alt - i virkeligheten eie alt.

Noen er illusjonsmestere. Men de er ikke alene på scenen.

Whatever is about to follow, whatever this grand trick is, is really going to amaze. Look closely, because the closer you think you are, the less you'll actually see ...

Verden er en scene. Men vi er ikke fri til å spille. Regissøren (metteur en scène) styrer alt. Den påståtte New World Order er allerede her. Old World Order har eksistert som system lenge. Og er i virkeligheten det illusoriske New World Order - som vi skremmes med. Det gamle skremmer med seg selv. Uten at vi skjønner det. Illusjonen er med andre ord perfekt.

At den virkelige New World Order logisk sett nødvendigvis må være et brudd med Old World Order flagger ikke skremselspropagandaen som ulogisk for de fleste. Mennesket er ikke et logisk dyr. Istedet er vi styrt av føleri. Med hovedvekt på ordet styrt. I virkeligheten - bak illusjonens slør - manipulert. Slik har det alltid vært. Old World Order.

Og denne orden er styrt av menneskets vesen. Riktignok finnes det organiserte elementer av OWO (Bilderberger-Rotschild-Goldman Sachs et al) - men alle menneseskapte elementer er ubønnhørlig drevet mot nettopp prinsippene bak OWO - fundamentert på vår svakhet. Brilliante som vi ofte er som individer, fungerer vi kollektivt som strå i vinden satt opp mot kraften i vår mørke side, bakgrunnen for makt - kontroll - bunnløs egoisme - brutalitet - uhyrligheter som har eksistert gjennom hele vår historie.

 Uhyrligheter? For sterkt ord? Neppe.

Bare unntaksvis og fragmentert eksisterer friheten til å skape det gode. Gode krefter skaper slike frirom i historien. Noen ganger manipulert frem - noen ganger fordi storheten vår av og til bryter til overflaten. Unntaksvis.

Men det har gitt oss makten til å forstå mange av universets hemmeligheter, til å gå på månen. Til å skape akseptable samfunn. Alt dette er konstant under angrep. Normen er en annen. Se bak illusjonen. Du vet det er sant. Selv om det enkleste og tryggeste er å ha livsløgnen i fred. Dobbeltenk.

 Kampen pågår uavbrutt. Krig er fred. Frihet er slaveri. Vekst er nirvana.

Dette skjer nå som det alltid har gjort. Gradvis. Sterkere. I takt med ny teknologi og nye metoder.

Kontrollert først og fremst av vårt kreftsyke pengesystem. Som krever endeløs utnyttelse av vår planet. Og våre brødre og søstre.

Spør du om de nye skoene dine er lagd av barnearbeidere når du ser dem i butikken? Ser du at de har et merkenavn som på ingen måte i virkeligheten (i motsetning til i illusjonen) er knyttet til de mennesker som produserer?

Tror du at når alt blir billigere så blir alt bedre? Gjelder det også når DU blir betalt og behandlet på BILLIGSTE måte?

Skjønner du at når systemet krever størst mulig effektivitet og lavest mulig kostnader, så har pengene tatt over vår menneskelighet? Er det SLIK du verdsetter ditt eget liv? Skal alt være billigst mulig? Er menneskesjelen blitt for dyr? Må vi bli automater? Billige slaver? For å bli fornøyde? Eller var det motsatt? Tese. Antitese. Syntese. Tenk.

Skal folkets ønsker være underlagt de som kontrollerer pengesystemet? Slik er det idag. Selv om illusjonen sier noe annet. Dobbeltenk.

Husk at et marked er definert av tilbydere og kjøpere. Kjøp er frivillig. Men tilbyderne forsøker alltid å selge illusjonen om at DE vet hva du skal ha. Og at ditt egentlige valg er et brudd på markedets regler. Slik vil de multinasjonale selskapene idag skape et regelverk der du ikke kan stanse deres varer - basert på illusjonen om at det ville være et brudd på deres rettigheter.

I virkeligheten er dette et ran - beskyttet av den gjennomkorrupte statens maktmonopol - altså et væpnet ran. 

Men det virkelige ranet er verre enn dette. Det er ranet av din sjel.

Din frihet.

Din menneskelighet.

Ingen kommentarer: