tirsdag, september 02, 2014

Illusjonens mestere rir igjen

Politikere har gitt opp å styre og satser igjen på mantraet avgifter. Klart at tungtransport forurenser. Men det er denne transporten som bringer varer til butikkene.

Før i tiden sa man at byfolk trodde melken kom fra butikken. Dagens politikere er verre. De tror den havner i butikken av seg selv.

Infrastruktur kan kun benytte eksisterende teknologi.

Infrastruktur kan imidlertid forandres og forbedres - det krever innovasjon - ikke stagnasjon.

Edison hadde aldri oppfunnet lyspæren om han hadde satset på å avgiftsbelegge gasslampene og håpet at problemet løste seg selv.

Illusjonens mestere tror ikke engang på seg selv. Det nekter jeg å tro. På den annen side så må de jo gjøre NOEfor å forsvare sin eksistens. Og når inkompetansen er uendelig, må dette noe nødvendigvis bli illusorisk.

Ingen kommentarer: