onsdag, mai 28, 2014

Gift i blodet

Joda, Kompromissløse meninger har advart før, vi lever i en giftig verden. Hvordan kan dette ha seg? Norge har noen av verdens strengeste lover på slikt. 

Svaret er at man ikke har hatt politisk vilje til å prioritere handling kombinert med forståelse. Man har vært lullet inn i en tro på at ekspertene vet best, og at eksisterende grenseverdier er sikre. 

Ville du tenkt slik hvis det på frokostbordet hver dag stod et glass med giftig syltetøy? At du tok EN skive med dette hver dag, men aldri to? Eller ville du latt akkurat det syltetøyet stå?

Markedet alene kan ikke styre dette. Fordi billigst og mest rasjonell produksjon, både av matvarer og andre produkter, ikke tar hensyn til slike eksterne faktorer. Bare ved kontrollerte målinger av uavhengige aktører og merking av produkter kan forbrukerne (markedet styre). Vi må med andre ord påtvinge alle produkter - ikke bare varedeklarasjon, fordi vi ikke alle er kjemikere - men merking av giftighetsgrad. Da spørs det om du tar varen merket giftig i butikken. 

Da kan markedet (forbrukerne) styre. 

Sigaretter er merket - virkelighetens verden er at mye annet også skulle vært det. Dessverre en nødvendighet av våre ikke-biologisk kompatible og primitive produksjonmetoder og produkter. 

Yess. Om 1000 år blir vi sett på som barbarer. Slik er det. 

Og samme primitive teknologi og tankesett er ansvarlig for vår ødeleggelse av klimaet. CO2 nivået i atmosfæren er nå på 400 ppm. Og stigende. Kompromissløse meninger ser ingen grunn til å ikke tro at nivået stiger til 500 ppm og videre. Her strekker vår kollektive intelligens med all tydelighet ikke til. 

Vi tror at med å avgiftsbelegge litt her og der gjør vi en innsats. Denne politikken er livsfarlig og gjør vondt verre. Fordi den utsetter de virkelig nødvendige tiltak. Norges to viktigste tiltak: å legge ned kullproduksjon på Svalbard - å tidsfeste en styrt avvikling av norsk olje og gassproduksjon. Alt annet er i beste fall misforstått politikk - i verste fall ønsket og bevisst sabotasje. 

Kan vi redde verden alene? Nei. Men vi kan gjøre vår del. Å kutte utslipp i Norge samtidig som vi direkte eller indirekte legger til rette for nye utslipp andre steder er et nullsumspill. All produsert fossilenergi blir brukt - enten her eller et annet sted. Dessuten - den sivilisasjon som først ankommer den giftfrie og fornybare fremtid - har et forsprang på alle andre. Forstår vi dette er vi et hakk mer intelligente enn Kompromissløse meninger normalt tillegger det kollektive globale intelligensnivå. Men selv da må grådighetens og den umiddelbare tilfredstillelses demon utslettes. Vi må utslette dagens økonomiske system. Dette vil den globale økonomiske elite motsette seg med alle midler.  Med andre ord - we're pretty fucked. 

Ubuntu!

Ingen kommentarer: