torsdag, juni 05, 2014

Kroken på døra

... for norsk landbruk.

Regjeringen ønsker å kutte ut tollvernet på sikt. "Det er viktig for oss å ha et tollvern som er nødvendig for å ha produksjon i Norge, men at vi på sikt skal senke tollvernet når vi har gjennomført endringene vi vil ha i landbrukspolitikken", blir i Norske medier omtalt som at tollvernet skal beholdes - lenge.

Det skal altså fjernes. Dette burde jo imidlertid  ikke overraske. 

Kombinert med mindre subsidier og høyere priser på jord betyr dette nødvendigvis kroken på døra for norsk matproduksjon. På sikt. Forutsatt at denne regjeringen får tid til å gjennomføre sin politikk.

Da får vi satse på juletreproduksjon. Som jo er kjekt og ha, men som gir null virkelig verdiproduksjon. Et alternativ er at f. eks. Monsanto overtar norsk landbruksareal. På lang sikt. Når de og annen storkapital har spist seg mette på de gode landbrukslandene i andre klimatiske soner.

Problemet er i virkeligheten at i høykostlandet Norge sitter bøndene igjen med svært lite av totalprisen av sine produserte varer - butikkkjedene tar brorparten. Og i Frp's øyne er disse baronene helter. Man SKAL være grådig. Bare man ikke er bonde. Eller arbeider. Matprisene i Norge er imidlertid svært lave i forhold til gjennomsnittlig inntekstnivå. Det grunnleggende problemet er oljeøkonomien og en villet økonomisk politikk. 

Skal denne regjeringen være konsekvent synes jeg de straks skal anbudsutsette norsk Forsvar til billigste tilbyder (f. eks. Kina?) og åpne grensene for utenlandsk arbeidskraft fullstendig. Så får vi det billig - men må gå på NAV allesammen.

Frp har også vist at de ikke ønsker å tilrettelegge for en utfasing av oljeøkonomien. Selv om oljealderen er på hell. "Drill, baby, drill!" - yeah, right. Og vannkraften blir nok solgt når de får viljen sin.

Verden vil le.  Norge vil blø.

Ingen kommentarer: