torsdag, juni 05, 2014

Politiet

Politiet frykter lekkasjer i Northugsaken, og har skjermet saken for sine ansatte i datasystemene.

Heri ligger et samfunnsproblem langt større enn Northugsaken. Politiet lekker som en sil. Og er klar over det.

Intet er gjort fra politisk hold for å avklare denne situasjonen. 

Rettstaten er bygget på sandgrunn og vi gidder ikke engang pæle.

Ingen kommentarer: