tirsdag, mai 13, 2014

Kapitalisme?

Frp og Høyre ønsker fri konkurranse. Det de glemmer er at hele Norge er "subsidiert" av en oppblåst økonomisk politikk på grunn av oljeindustrien. Oljearbeiderne kunne for eksempel - satt på spissen - blitt erstattet av utlendinger til ca en tredjedel av prisen. Men oljearbeiderne er politisk skjermet.

Kapitalistenes største problem er å forstå at det i realiteten ikke finnes frie markeder. Men forskjellige grupperinger ønsker vekselvis skjerming eller frie tøyler alt ettersom hva som gagner dem. Greed rules the world. I denne sammenheng er ikke bøndene særlig grådige.

Når det er sagt er bøndenes strategi feil. Istedet for å satse på subsidier bør en snarest legge dette om krone for krone til å gjelde bedre betaling for den vare de produserer. Kornproduksjon er for eksempel å sammenlikne med en industriarbeider som får ti - tolv kroner timen. Dette kan man ikke leve av i Norge.

Matproduksjon er forøvrig en meget viktig del av et lands sikkerhetspolitikk. Og vi trenger mat mer enn f.eks jagerfly. Eller et OL osv.

 En forutsetning for at vi skal overleve som nasjon er at vi bevisst skjermer enkelte områder uansett. Ellers kan vi alle gå på NAV og erstatte samtlige norske arbeidere med utlendinger fra lavkostland. Er dette ønsket politikk? Nei. Og hadde det vært det burde folket ta frem giljotinene. Så valget er altså hvem vi skal skjerme. Jeg stemmer for både oljearbeidere og bønder. Men hvis jeg skal velge kan vi heller kutte kostnader hvis vi absolutt skal ved å begynne å utdanne oljearbeidere fra lavkostland fremfor å kvitte oss med bønder.

Er Frp og andre turbokapitalister klar for å diskutere det? Nei? Tenkte meg det ja.

Hele verden subsidierer forøvrig bøndene sine. Skal vi være best i klassen ved å skyte oss selv i foten? Blir det da "frie" markeder?

Eller er den store gjennomgående strategien (virkeligheten kontra illusjonen) det å "overføre" landbrukseiendommer fra bøndene til storkapitalen? Jevnfør utviklingen i flere andre land - inkludert vårt naboland Danmark. Et land uendelig mye bedre tilpasset landbruket enn Norge. Men alikevel i pengemaktens klør.

PS. Perspektiv: Kravet fra bøndene er mindre enn Norge taper på avgiftsfritak for elbiler i år. Dette handler kun om politiske prioriteringer.

Ingen kommentarer: