fredag, mai 23, 2014

Investeringer

Det investeres som aldri før på nord-jæren. I bomstasjoner.

Jeg skal gjøre dette enkelt. Dog uten at noen "ansvarlige" vil forandre kurs. For penger er alltid kjekt å ha. Vi har gjort oss totalt avhengige av bompenger, så det får vi sikkert leve med til dommedag. Og vel så det.

Problemet på nord-jæren er at vi har tre sentra: Stavanger - Forus - Sandnes. Byplanlegging skulle man tro har skjedd under påvirkning av ulovlige stoffer. Situasjonen er uansett at ingen bor i nærheten av der man jobber. Man pendler friskt og alle veier går INNOM bykjernene. Hovedveiene mellom disse stedene har sprengt kapasitet, og kødannelsen har lenge vært enorm.

Og løsningen er å bygge litt nye veier og sette opp MANGE flere bomstasjoner. Målet nå er - som alltid - å tvinge bilistene til å kjøre kollektivt. Men kollektivtilbudet er også sprengt. 

Løsningen er egentlig ganske så enkel. - Bygg undergrunnsbane og tilhørende gratis parkering utenfor byene. Stavanger - Sykehuset - Mariero - Ullandhaug - Sola - Tananger - Forus - Sandnes .

Ja - dette bør være minst to sløyfer for å gå ihop.

Det koster. Men ville løst problemet. Og prosjektet er ikke mer enn tre - fire ganger Ryfast. Som bygges for å sluse enda mere trafikk innom Stavanger.

Men i Norge har vi ikke tradisjon for å tenke strategisk. Og uansett har blårussen lært at samfunnsøkonomi beregnes i tiårsperioder, ikke i hundreårsperspektiv.

Dessuten er mer beskatning av alle idiotene som faktisk ønsker å jobbe for å holde samfunnet i gang enklere.  For et slikt system man idag legger opp til må jo forutsette at folk er idioter? Eller?

PS. Vi aksepterer i dette landet å betale 30 - 40 tusen ekstra i året for å komme oss på jobb - men ønsker ikke å betale bøndene skikkelig for å opprettholde landbruket. Er dette tegn på langt fremskreden kollektiv galskap?

Ingen kommentarer: