onsdag, mai 14, 2014

Vi hjelper Fru Listhaug

Som et ledd i vår Public Service siterer jeg fra Store Norske Leksikon:

Som jordbruksland er Norge sterkt preget av geografisk beliggenhet og naturforholdene. Det er forholdsvis små sammenhengende områder som egner seg for jordbruksproduksjon. Av hele landarealet er knapt 3 % jordbruksareal, 70 % er uproduktive områder og 20 % er produktiv skogsmark.


Man kan ikke forvente at en spesialpedagog og helse og eldreomsorgsspesialist skal kunne noe om norsk landbruk. Dog kan man forvente at hun bruker minimum to minutter til å orientere seg når hun ble mat- og landbruksminister. Så jeg har gjort det enkelt for henne.

Dette departementet behøver all den hjelp de kan få.

PS. Håper dette ikke utvikler seg like galt som sykehjemsskandalen. Erling Folkvord har fulgt opp den saken.

Et viktig poeng: Norge som stat må tenke litt på seg selv - ikke bare på storkapitalen. Den klarer seg selv. VI er premissleverandører for hva vi ønsker å bestille fra markedet. Og hvis vi bestiller tjenester som ødelegger for oss selv er vi idioter.

PPS. Frp må snart skjønne at et lands økonomi ikke kan sammenliknes med en privatøkonomi. Selv om det selvsagt ødelegger for håpet om enkle og populistiske argumenter. Og så må de snart ta til ordet for å slutte med den utrolige "subsidieringen" av finansbransjen som pengesystemet vårt bidrar med - daglig. Det er jo utrolig at vi skal kaste så mye penger etter de som er feite nok fra før når vi ikke engang har råd til å betale for maten!

PPPS. Slik gikk det med Dansk landbruk. Som sagt: Vi må slutte å subsidiere finansbransjen. Kanskje den kan outsources direkte til Rothschild og gjengen?  

Ingen kommentarer: