fredag, mai 23, 2014

Ytterste høyre

viser stadig sitt sanne ansikt. Og der er parolen - ingen nåde. La folk klare seg selv. Og så har man aldri forstått at det ikke er slik verden fungerer. 

Landbruket har eksempelvis verdi langt utover den mat som produseres per idag. Primærnæringer er sterkt undervurdert i det økonomiske spillet. Og make no mistake - det er et stort spill. Matvareprisene til produsent holdes nede, mens for eksempel boligprisene skyter i været. Dette skjer på grunn av grunnleggende økonomisk tilrettelegging fra banksystemet. 

Problemet er selvsagt også at alle subsidierer, og fri, global konkurranse betyr kroken i døra for det meste i et høykostland. Bøndene i vestlige land får IKKE betalt en fair pris på sine produkter. Og skal alle konkurranseutsettes på samme måte blir det få arbeidsplasser igjen i Norge. 

Årets landbruksoppgjør er en begynnelse, som burde skremme velgerne bort fra Frp. Husk at akkurat DU er også for dyr hvis du skal konkurranseutsettes på det globale markedet. 

Uansett klarte man ikke å fjerne bompenger. Det var det ikke vilje til alikevel. Å eksperimentere med norsk landbruk uten å ha stortingsflertall bak seg er en risikosport, men kanskje nødvendig for å alikevel vise handlekraft? Begge eksemplene forteller meg at denne regjeringen, hovedsaklig på grunn av Frp, overhodet ikke lever i virkeligheten. Det er politisk slett arbeid. Faktisk til strykkarakter. 

Et lite apropos til tanken om at "alle skal klare seg selv". Det er ingen som er så "subsidiert" som storkapitalen i dagens samfunn. Det er ikke Frp som står bak, selv om de sikkert er enige i at slik skal det være og vil kjempe for at slik blir det mer av i regjering. De som skal klare seg selv blir da egentlig de svakeste. Som predatorer før ytterste høyre seg alltid på de svakeste. Alle for en. Men den ene ikke for alle. Den er seg selv nærmest. 

Slik vrir man på ordene alltid til egen fordel. Legg merke til at de egentlig ikke tror på fri konkurranse når det kommer til stykket. De sterkeste skal subsidieres mest. Slik storkapitalen alltid har nytt godt av fordeler både skattemessige og lovmessige. Også når de skal reddes ut av kriser. Da er almuen god å ha som reservekapital. 

Bøndene burde streike. Minst to år. Null salg til det norske marked overhodet. Så kan vi lære. Konsekvensene hadde blitt en utradering av Høyre/Frp. 

Tillegg: Få ting er så subsidiert som atomkraft og oljeindustrien. I det hele tatt er det slik at, stikk i strid med hva du er hjernevasket til å tro - så er hele storkapitalen gjennomsubsidiert av skattebetalerne. Noen ler av vår dumhet.

Ingen kommentarer: