mandag, desember 01, 2014

God Jul! Og skatt med din glede!

Scheel-utvalget vil innhente 80 milliarder kroner i skattekutt ved å øke skatten på eiendom. 

Boligbrukere - både eiere og leietakere - skal betale for at selskapene skal få mindre skatt. Og det i en situasjon der det bevisst er ført en politikk som har skviset boligprisene opp på nivåer der befolkningen allerede blør. 

 La meg ta motargumentet med en gang - nei, det er bare idioter som tror at det betyr noe at boligprisene vil synke for folk flest, når de samme folkene skal betale mer for å få lov til å bo i samme bolig. Og forutsatt at økt skatt har en effekt, så kan effekten aldri bli mer enn skatten selv. Altså, folk strekker seg langt for å ha tak over hodet, og det interessante for folk er de totale kostnadene ved å bo, ikke boligprisen sett i et vacuum. Da effekten av høyere bokostnader neppe gir en 1-1 redukson i pris, ender nok de fleste opp med å betale MER enn før.

Forutsatt at ikke skattleggingen skviser et betydelig antall mennesker UT av boligmarkedet da. Og da vil vi for første gang på lenge få store mengder mennesker uten bopel i Norge. Kanskje vi kan satse på trailerparks o.l. 

Helt til dette også beskattes for å beholde provenyen .... Men først må det altså gjøres lovlig. For det er per idag ikke lov å bo utenfor den standard som samfunnet i sin godhet har satt opp, og samtidig tar bort fra de fattigste.

Boligprisene kan gå ned ved å innse at vi faktisk ikke har råd til å bygge så dyre boliger som vi gjør. Da må det bygges enklere, ikke dyrere. Regelverket må bli mindre stramt, ikke strammere. Og så må vi bygge mer. Husk at det er kommunene som har monopol på å legge tomter ut for salg! Markedet er ikke fritt, og justerer seg således IKKE selv.

At økonomer og politikere har panikk for at de har styrt landet inn i total økonomisk uføre, der driftsomkostningene for bedrifter rett og slett er for store, bør de løse på en annen måte enn ved å skyve omkostningene over på menigmann. For en slik "løsning" vil i lengden gjøre vondt verre. Driftsutgiftene til A/S Norge inkluderer også utgifter ved å bo og leve i dette landet. Det gjør seg gjeldene blant annet på lønns- og prisnivå.

Økte skatter gjør vondt verre. Å flytte skattene fra de rikeste til vanlige arbeidere legger i tillegg til en usosial dimensjon der vi nærmer oss føydalsamfunnet. Som kjent var det basert på at et mindretall levde av flertallets produksjon. Med statens voldsmonopol som garantist for status quo.

Men det er kanskje målet? Å overføre kostnadene på menigmann, mens de rike kan fortsette å ete kake?

Ingen kommentarer: