lørdag, desember 13, 2014

Absolutt kontroll

"Q-Free is a leading global supplier of products and solutions within ITS (Intelligent Transport Systems) for Road User Charging and Advanced Transportation Management System." 

Q-Free har ved hjelp av midler fra Forskningsrådet og ved hjelp av ekspertise fra NTNU, SINTEF og Norsk regnesentral utviklet et system for avansert GPS til bruk i kjøretøyer. Formålet er å måle distanse kjørt. "Det nye systemet blir mer rettferdig, ved at det måler hvor mye vei du kjører på i løpet av året". Alle skal altså melkes mer. 

Og det blir nok akseptert etter at bompengeringer har terrorisert flere norske byområder. At alle betaler etter kjørelengde er selvsagt mer rettferdig.

Og dermed er scenariet komplett. En nesten uendelig mulighet til å beskatte bruk av infrastruktur, samtidig som alle kan overvåkes - etter behov. Og alt i navnet på "bedre" og "mer rettferdig". Spørsmålene stilles aldri. Den psykologiske dimensjon er så ypperlig forfinet og kontrollert at selv de involverte ikke skjønner hva som skjer.

P.S: Strømbruken skal også snart kontrolleres i real-time. Selvsagt fordi du skal ha mulighet til å "spare" strøm - mens prisene i virkeligheten skrus opp.

Det må bare bli slik. Som om det var en naturlov. Absolutt kontroll.

Ingen kommentarer: