mandag, januar 08, 2007

Kartell-landet Norge


Kartell: (oftest) en ulovlig prisoverenskomst mellom leverandører på et marked. Ofte er leverandørene store og har et oligopol (monopollik tilstand med få aktører).

Norge er et land der karteller stortrives. På mange områder er næringslivet sterkt avhengige av lisenser, konsesjoner, eller bevillinger fra staten. Vi er også et lite land der det både er dyrt og vanskelig å drive småbedrifter i konkurranse mot de store. I tillegg er staten selv tungt inne med eierskap i store bedrifter. Få, og store aktører blir regelen.

Eksempler på slik virksomhet er for eksempel oljesektoren, der Statoil/Hydro fusjonen understreker utviklingen mot oligarkiet på en glimrende måte. Et annet eksempel er flyselskaper, der vi hadde en fusjon av Braathens og SAS, som sammen ble en gigant som konkurrerer mot et relativt lite antall andre aktører. Kollektivtransport er som regel monopolistisk innenfor hver enkel by eller kommune, togtransport har statlig monopol. Vi har hatt skandaler med asfaltoligarkier og prissamarbeid, de store kraftprodusentene er relativt få, dominert av Statkraft, og driver (lovlig) prissamarbeid gjennom Nordpool, osv. Vi hadde nylig sammenslåingen av Prior og Gilde. Antallet distributører av matvarer i Norge er begredelig liten. Posten har monopol, og behøver derfor ikke bekymre seg om juleposten kommer frem eller ei. Listen kan sikkert gjøres lenger.

Siste grein på stammen, nesten bokstavelig talt, er at landbruksdepartementet vil legge forholdene til rette for større prissamarbeid og kartellvirksomhet innen skogbruket. Stikk i strid med for eksempel konkurranseloven.

I en kommentar skriver Konkurransetilsynet: "Det fremgår av konkurranseloven § 1 at lovens formål er å fremme konkurransen for derigjennom å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Både kartellvirksomhet og misbruk av et foretaks dominerende stilling kan begrense effektiv bruk av samfunnets ressurser og lede til samfunnsøkonomisk tap. Det samfunnsøkonomiske tapet kan blant annet oppstå som følge av begrensninger i produksjon og innovasjon , mindre kostnadseffektive foretak, og høyere priser for forbrukerne."

Så det er vel det vi får anta regjeringen er ute etter da. Mindre effektivitet for de store selskapene, men bedre inntjeningsevne. På bekostning av forbrukerne. Lett å drive business når en dikterer prisene, vet du.

Landbruksdepartementet skal diskutere saken med Fornyingsdepartementet. Å forklare hva Fornyingsdepartementet egentlig gjør er mer enn en dåre kan spørre og ti vise kan svare.

Alt ligger til rette for mer sosialistisk turbokapitalisme, med andre ord.

Den som hadde hatt aksjer i Statskog...

2 kommentarer:

Anonym sa...

Kartellet NOSCA - Stiftet i sin tid av Tore Werner Sundquist ABTEK AS(nå Tore Sundquist), og Arvid Reinertsen, SFT Horten i 1993 på ”non profit” basis. Ingen skriftlige avtaler, kun ”gentlemen agreements” mellom partene noe som selvfølgelig gir problemer for dem som forsøker å angripe kartellet utenfra. Mange har forsøkt opp gjennom årene, men ingen har klart å stikke hull på byllen – enda. Konkurransetilsynet, Kredittilsynet, Riksrevisjonen, etc. Nytteløst! ”Oppdrag granskning” har vært kontaktet – men uten hell.Så lenge dette kartellet får lov til å operere på det norske markedet – vil ingen næringslivsleder med respekt for seg selv, bedrift og økonomi – påta seg de økonomiske forpliktelsene og det arbeidet det medfører med å utvikle bedre produkter til norsk oljeberedskap, når de vet at de verken får testet sine produkter objektivt eller komme i en leverandørposisjon. NOSCA, Kystverket og VEOLIA har ”det de trenger” av produkter og leverandører til enhver tid. Har de derimot ikke det, setter de selv i gang utviklingsprosjekter for å holde næringslivet unna.

På grunn av alt dette, vil Kystverket alltid forbli inkompetent som etat for å håndtere katastrofeberedskap.Det er og blir et gjentagende problem ved enhver ulykke stor eller liten, at beredskapen ikke tilfredsstiller kravene til oljevernberedskap i Norge i 2011. Dette er igjen synlig hver gang det er en ulykke, tatt i betraktning den tiden det tar før opprydningen kommer i gang. Ikke før Kystverket har sine ”godkjente” folk – les NOSCA – på plass kan oppryddingen starte. Da har det gjerne gått både to og tre døgn før arbeidet med oppryddingen kommer igang. Jo lenger tid dess større område forurenses - noe som igjen gir mer arbeid og større leveranser for kartellet NOSCAs medlemmer.Da der ser ut til at det er forgreninger til forskjellige poster rundt om i systemet f.eks Sintef som skal være objektiv og upartisk ved testing av nye produkter er medlem av NOSCA.

Jeg har kontakt med en aktør som har kjempet i 20 år å ikke kommet noen vei . Bare blitt avvist med det argumentet at kystverket har bedre produkter selv så fortsetter dem

med å bruke torv til oljesanering. Det er rett å slett forkastelig at dem får å har fått lov til å sette den norske kystlinje på spill .

Helge Samuelsen sa...

Takk for en innsiktsfull kommentar. Dette er tilstander som fortjener oppmerksomhet.