onsdag, januar 03, 2007

Regjeringen leker miljøvern


Regjeringen får ros for klimasatsing. Norges naturvernforbund synes snakk og klimakvoter for regjeringens reisevirksomhet er "veldig positivt".

Jeg synes det er trist. Jeg synes det er kjempetrist at regjeringen synes det er miljøvern å bruke skattebetalernes penger til å kjøpe seg "god samvittighet" for utstrakt reising med fly. Kanskje finnes ingen alternativer til fly, men å fremstille det som miljøvennlig er bløff.

Det de egentlig sier er: Fortsett som før! Vi kjøper oss fri, og håper at ingen merker at utslippene er de samme. Finnes det miljøvennlige alternativer er disse tydeligvis så ubrukelige at regjeringen ikke kan bruke dem. Snakk om å gå foran med ett godt forbilde.

Skal de betale klimakvoter for SUV'ene og limoene også?

Betalingen for klimakvotene skal brukes til klimatiltak i fattige land. Som om det er de fattigste landene som behøver klimatiltak! Det er land som blant annet Norge som forurenser. Men det er altså fattige land som skal stå for miljøtiltakene. Logikken er Orwellsk.

Sannheten er at dette er nok et eksempel på nytale, der vår rike del av verden kjøper seg avlat til å FORTSETTE SOM FØR, mens vi kaster smuler til de fattige FORDI DE IKKE SKAL FÅ SAMME MULIGHETENE TIL Å FORURENSE LIKE MYE SOM OSS!

En rettferdig fordeling? Miljøvennlig? Sikkert i bakvendland!

Jeg lurer på om jeg skal kjøpe litt "klimakvote" hos Naturvernforbundet og brenne opp en ti - tolv bildekk i hagen. Bare for å være miljøvennlig, liksom.

9 kommentarer:

Theo sa...

Kazakstan er et lutfattig land i Asia. De slipper allikevel ut 159 tusen tonn co2. Norge er verdens rikeste land og slipper ut 45 tusen tonn Kilde. Det er faktisk minst av alle OECD-landene (sett bort fra Luxembourg og Island). Så hvis Norge omså halverer sine utslipp av, den for liv helt essensielle, gassen co2, så betyr det nada for klodens påståtte menneskeskapte oppvarming.
Vi i Norge trenger å se realiteten i klimadebatten i øynene; vi kan ikke bidra med noe innenlands, om vi en så gjerne ville. Grepene må taes andre plasser, i andre land.

Helge Samuelsen sa...

Theo,

Du har rett, men glemmer det viktigeste. Kazakstan har en befolkning på ca 17 millioner. Enkel hoderegning viser at til tross for utstrakt bruk av kullkraft og tungindustri så er ikke kasakstanerne særlig mer miljøfiendtlige enn nordmenn per capita. Enda mer oppsiktsvekkende er forskjellen tatt i betraktning vår utstrakte bruk av vannkraft. DET viser akkurat hvor lite "avanserte" vi er på det området her til lands, til tross for finurlige regnemåter og propaganda.

I virkeligheten er det ikke slik at Kazakstan er så tilbakestående som det kan synes som du tror. De ser på muligheten for blant annet en stor utbygging av kjernekraft nettopp for å redusere CO2 utslipp. Velger de det, slår de Norge lett i utslipp per capita.

Hele poenget er at hvis vi mener noe med CO2 problematikken, så må vi tenke annerledes. Norge pumper opp store mengder olje og gass, og det er denne bruken av fossile energikilder (inkludert kullkraft) som er årsaken til problemet. Å tro at vi kan fortsette med dette er tull. Hele konseptet med klimakvoter er ren idioti. Hvis det totale antallet tonn CO2 utslipp ikke går ned på verdensbasis, kan vi like godt oppgi å gjøre noe med det.

Det er valget av fossile drivstoff som er problemet. Løsningen er derfor ikke å fortsette som før.

Frederik Hauge i bellona er omtrent den eneste som har forstått det. Hvis vi hadde jobbet hardt for å implementere CO-rensing, så er det i høyeste grad et innenlands anliggende. Norge må, hvis vi skal satse på miljøvern, implementere ny teknologi. Hvis rensing blir for dyrt, må vi utvikle alternative energikilder så snart som mulig. Å snakke om miljøvern samtidig som en planlegger å forbruke alle våre fossile kilder, er nytteløst.

Å satse på 100% overgang til biodrivstoff for flytrafikk i Norge er et VIRKELIG virkemiddel. Branson i Virgin Air tenker slik. Våre "miljøkvoter" er ikke bare tilnærmet uten effekt, de vitner også om en total mangel på visjoner.

Selv om hver flybillett skulle bli hundre kroner dyrere med biodrivstoff, er det en bagatell. Og i motsetning til liksom-miljøvern, har det faktisk en reell effekt.

Du tar jo feil i at det ikke betyr noe om Norge skulle halvere sine utslipp. Hvis hele verden hadde halvert sine utslipp, ville vi vært godt på vei! Det er ansvarfraskrivelse å mene at andre skal gjøre noe, mens vi selv skal fortsette som om ingenting er galt.

Theo sa...

Det er ikke ansvarsfraskrivelse å si at Norge ikke bør gjøre noe i Norge. Det er realisme. Vi har færre innbyggere en bydeler i London, og hvis vi halverte vår økonomi ville det bare ramme oss selv og ikke bidra med utslippsreduksjon en iota globalt.
Så derfor bør vi sette inn støtet utenlands. Vi vet hvordan fabrikker kan redusere utslippene. La oss donére vår know-how og (litt av) våre penger til de utviklingslandene som først de siste tiårene har begynt å industrialiseres.

Helge Samuelsen sa...

Det er selvsagt ingenting i veien for at vi deler av vår know how for å redusere utslipp utenlands, den siden av saken er grei.

Å tro at vår olje og gassbaserte økonomi ikke bidrar til global forurensing er imidlertid totalt å ignorere fakta. Bruker hele verden argumentasjon for hvorfor nettopp ikke akkurat de skal være med å bidra, oppnås ingenting.

Hvis Norge ikke er villig til å kutte skikkelig i utslipp, så får vi ihvertfall slutte å snakke som om vi er best på det området også.

For det er vi definitivt ikke!

Hvis realisme er å ikke gjøre noe innenlands, så betyr det i klartekst at vi ikke bryr oss. Og DET er jo forsåvidt sant.

Theo sa...

Vi får overlate til andre hvordan de vil klare å slutte å bruke vår olje og gass. Da løser de problemet for oss. Og ingen kan komme å påstå at Norge 'forurenser' mye.
Men 'problemet' er mye mer komplekst globalt. Nye rapporter viser feks at husdyr er en mye større klimatrussel en biler. Det setter jo Kirkens Nødhjelps julekampanje "kjøp en geit" i et grelt relieff. Å kjøpe husdyr til fattige ser jo ironisk nok ut til å være rett og slett umoralskt.

Amos Keppler sa...

Norge forurenser mye per innbygger, og slevsagt bør det være en faktor når man debatterer. å Frita norge slik som theo gjør her er dessverre altfor vanlig. Dessuten er det så PASSIVT. Det der med kjøp og salg av klimakvoter osv som om kapitalismen skal løse forurennsningskrisen, er ren idioti. En annen ting er at alle land vil tjene på å være foregangsland her, også norge.

Verdens forestående omfavnelse av kjernekraft som alternativ til fossilt brensel er forøvrig å gå fra galt til uendelig mye verre, noe som sivilisasjonen gjør veldig bra.

Regjeringen skyter elefanter med luftgevær. Det er hva enhver regjering og både offentlige og private styringsenheter gjør best. Poenget er ikke å ta beslutninger, men å late som om man gjør det.

Helge Samuelsen sa...

Her er jeg definitivt enig med Amos Keppler. Kanskje med unntak av kjernekraftspørsmålet. Her er jeg en tviler, definitivt MOT kjernekraft i prinsippet, men muligens FOR alikevel, fordi menneskeheten desverre har malt seg inn i et hjørne der vi er blitt avhengige av å forbruke for store ressurser.

Med andre ord, vi trenger kriseløsninger. Noe som forteller litt om situasjonen.

Hvis vi virkelig hadde vært interessert i å satse på miljøet så hadde vi gjort mer enn å satse på ineffektiv handel med kvoter. En prosent av oljeinntektene kunne for eksempel vært øremerket til utbygging av miljøvennlig energi. For det finnes...

Etter nøye gjennomgang av alternativene har jeg kommet til at det mest effektive vil være en satsing på geotermisk varme. Først og fremst som fjernvarmeprosjekter, men også som produsent av el-kraft. Bore-teknologien har vi fra oljerelatert virksomhet, og selv om en slik utbygging vil bli kostbar, er det en direkte investering i fremtiden. Utslippene er minimale, og stort sett handler det om utslipp i byggefasen, slik det også er med vannkraft.

At Norge ikke skal ta sin del av reduksjoner i utslipp er ikke bare passivt, men det er jo også utslag av et totalt misforstått verdensbilde med sterke paraleller til tidligere tiders imperialisme. Norge, som et lite land, synes å lide av et kompleks der vi for enhver pris skal hevde oss som "best". Med et slikt tankegods som utgangspunkt, kan jeg se at det er vanskelig å forestille seg at det finnes rom for forbedringer her.

Det er faktisk korrekt at alle levende vesener (inkludert mennesket) slipper ut klimagasser. Det er imidlertid ikke fattige mennesker som holder dyr i små kvanta som er problemet. Problemet er de industraliserte land som holder kunstig høye besetninger som langt overstiger det en ville finne av dyr i naturlig tilstand.

På den annen side så er ikke det engang hovedproblemet. Hovedproblemet er at det finnes for mange mennesker, og at vi derfor TRENGER et slikt antall dyr. Det går hardt ut over jordens naturlige biologiske balanse.

Uansett så burde Norge være i forkant når det gjelder miljøet. Punkt nummer en: vi har egentlig råd til det, og det er i virkeligheten en investering i fremtiden som gir større avkastning enn oljefondet (skjønt ikke nødvendigvis etter rent kapitalistiske beregninger). Punkt nummer to: vi har lenge vært en oljeproduserende nasjon, og vårt forurensingsregnskap så langt er LANGT over på minussiden. Punkt nummer tre: Så lenge våre politikere snakker om miljøvern, så bør vi kreve at de også handler. Er det ikke det som er demokrati?

Theo sa...

Så lenge våre politikere snakker om miljøvern, så bør vi kreve at de også handler. Er det ikke det som er demokrati?
Ingen drastiske 'miljøvern'-tiltak må foretas før vi har en skikkelig konsekvensanalyse på bordet, og forøvrig kan jeg ikke forstå at det er vi som skal dilte etter politikerne, og ikke omvendt.
Men la oss (for moro skyld) tenke globalt og handle lokalt: Hvilken del av landet skal vi 'skru av' først? Rogaland? Den mest 'forurensende' delen av landet. Oslo & Akershus? Der det brukes mest drivstoff. Troms og Finnmark? De flyr endel. De kan riktignok ikke ta toget, men allikevel...
Vi må i all anstendighets navn klare å segmentere opp hva hver landsdel skal bidra med, på samme måte som Kyoto foreslår å splitte opp verden.
Amos Keppler sier at vi forurenser mye pr innbygger og det er riktig. Skal vi bruke 'norge-som-kyoto-malen' på dét? Da er det vel Svalbardianerne i Longyearbyen, med sitt kullkraftverk, som slipper ut mest. La oss avfolke Svalbard og registrere hva det betyr for temperaturen (som i vinter har vært helt på normalen der, pussig nok).
Men alt dette blir flisespikkeri, slik denne miljøvernsiden beviser. Problemet er løst! :)

Helge Samuelsen sa...

Theo,

Selvsagt skal tiltak konsekvens analyseres før implementering. Nå må vi ikke miste hodet! Tiltaket med kvotekjøp for regjeringens flybruk er jo nettopp et slikt tiltak som enten ikke er konsekvensanalysert, eller så er det bare basert på propaganda-miljøvern. Det vil si, det betyr ingenting, men er ment å gi inntrykk av at det gjør det.

Politikerne dilte etter oss? Er det ikke stortinget som legger an føringer i Norge? Poenget mitt er at det nytter IKKE med denne typen tiltak overhodet. Vi skal ikke legge ned NOEN form for menneskelig aktivitet, inkludert regjeringens flyreiser, før vi har funnet et alternativ.

I klartekst betyr det at vi må tenke på system. Når vi velger ny teknologi, må vi tenke miljøvern. Vi må være litt mer dristigere enn å bare tenke på avgiftsløsninger. Det har ikke fungert til nå, og det er ingen grunn til å tro at det noensinne vil fungere. Skal vi redusere utslipp på fly, så må vi for eksempel tenke på å bruke bio-brenstoff. Få andre alternativer kan faktisk holde flytrafikken i luften etter at oljeforekomstene i verden er uttømt om en 50-60 år. Det blir egentlig bare å komme utviklingen i forkjøpet.

Jeg savner visjoner som går lenger enn navlen hos våre politikere. Jeg går ikke inn for drastiske shut-downs av menneskelig aktivitet. Men hør her, vi SIER vi skal satse på miljøvern, og med alle pengene Norge har på bok så har vi jammen råd til å satse på fremtidsrettet miljøvern hvis vi vil. Når vi ikke gjør det, så avslører det bare en ting. Våre politikere gir absolutt F i det.

Hvorfor snakke om gasskraftverk? Hvorfor ikke implementere vindmøller, forske på geotermisk energi, og så videre? Vi ligger på sisteplass på alle disse områdene i virkelighetens verden (altså utenfor stortingets "tenketank", der de ennå tror vi er best i verden, høres det ut som) Selv USA bygger ut mer miljøvennlig energi enn Norge. Store prosjekter innen geotermisk varme er på gang. teknologier som burde passe som hånd i hanske for Norge, men som vi er for navlebeskuende til å se.

Oljen har sannsynligvis allerede nådd peak-oil. Det betyr at det bare går nedover med forekomstene. De land som kun baserer seg på olje og gass de neste femti år, er konkurs, uavhengig av hvor mange penger som finnes på bok. Så det finnes økonomiske og samfunnsmessige grunner til å tenke miljøvern også.

Når det gjelder trusselen fra hydrater, fra artikkelen du henviser til, er denne absolutt reell. Det betyr faktisk at vi allerede kan være for sent ute med å begrense oppvarmingen. Det burde bety at vi tar et krafttak. Det gjør vi altså ikke. Menneskets kollektive handlinger er ikke rasjonelle.

Angående tallfesting av antall drepte, og tidsperspektivet, der er jeg imidlertid enig. De fleste dør ikke på grunn av at havet stiger eller at klimaet blir mer ekstremt. De fleste dør på grunn av at hvis worst-case scenario utspiller seg, så kollapser hele verdensøkonomien, det blir alvorlig mangel på mat, og sannsynligvis er vi mennesker ikke mer intelligente enn at vi fortsetter å krige om ressursene, med de konsekvenser det innebærer.

Dette scenarioet utspiller seg selvsagt ikke før 2012. Det kan ta så lenge som opp i mot hundre år. Men det kan bare stoppes ved å redusere klimagasser.

Eller migrere til Mars, der det visstnok er kaldere (spøk)