søndag, januar 07, 2007

Strømprisene videre opp


Har kraftbransjen troverdighet? Dette året har vi hørt om strømkrisen som ikke kom. Delvis på grunn av varmere klima, delvis på grunn av mye nedbør. Sannsynligvis delvis også på grunn av at regjeringen advarte bransjen mot å kjøre sitt eget løp uten tanke på samfunnets interesser.

Alikevel ler kraftbransjen hele veien til banken. Statistisk Sentralbyra melder: "Husholdningene betalte i gjennomsnitt 51,5 øre/kWh i 4. kvartal i år, eksklusive avgifter og nettleie. Det er 18,1 prosent høyere enn i 3. kvartal og 74,9 prosent høyere enn i 4. kvartal i fjor. Foreløpige tall viser at total strømpris medregnet avgifter og nettleie var 91,5 øre/kWh i fjor, en økning på 22,4 prosent fra 2005."

Så, til tross for mindre forbrukt elektrisk kraft (eller kanskje nettopp derfor?), har prisene steget. Strømsparing fungerer med andre ord ikke. Og miljøet tjener heller ikke, i og med at det ikke finnes mer naturvennlig kraft enn vannkraft. Mer pellets, mer ved, osv gir overhodet ingen miljøgevinst.

Uten at noen synes å reagere, er kraftprisen nå, om enn ikke så sakte, så ihvertfall sikkert, på vei opp mot rekordnivået i 2003.

Og propagandaen sier at vi må tåle høyere priser, fordi vi ennå har noe av den billigste el-kraften i europa! Nå vet ikke jeg hvordan en regner seg frem til dette, men standard matematikk kan det ikke være som er brukt.

Ifølge dette EU-dokumentet ligger Norge som nummer 5 av 30 europeiske land på kostnadstoppen (husholdninger). IKKE MEDREGNET NETTLEIE. Så kan en jo gjette seg til hvem som har høyest nettleie?

Poenget er at vi ligger langt over GJENNOMSNITTET i EU. Og det til tross for at vi har billig vannkraft og naturgitte forutsetninger som gir langt høyere oppvarmingskostnader enn de fleste EU land. I tillegg har Norge som nasjon aldri bygd ut annen infrastruktur for oppvarming enn for el. Noen skummer definitivt fløten av denne situasjonen!

3 kommentarer:

Vox populi sa...

Du tar nok feil:

"Uten at noen synes å reagere, er kraftprisen nå, om enn ikke så sakte, så ihvertfall sikkert, på vei opp mot rekordnivået i 2003."

Kraftprisen på variabelpriskontrakten (som flertallet av kraftkjøper har) er på stup nedover.

Nedturen begynte i uke 50 og prisen er nå nesten 50% lavere enn den var i uke 38-42. Så kraftprisen er altså på vei ned, ikke opp, som er det inntrykket man får av å lese bloggposten din.

At kraftprisen var høyere i 2006 enn i 2005 er selvsagt riktig, men ikke konklusjonen om at den er på vei oppover.

Dersom forbrukerne hadde brukt spotprisavtaler (som jeg selv har gjort i flere år) så hadde nedgangen kommet enda raskere.

Jeg synes fokus på høye kraftpriser noe ganger tenderer til å bli litt latterlig spesielt når vi vet at det utgjør kun ca 3-5% av vårt årlige forbruk (Kilde: SSB Utgift per husholdning per år etter vare- og tjenestegruppe. 2003-2005.)

Vi brukte da 3,7% av vårt årlige forbruk på elektrisitet mens vi brukte 3,3% på restaurantbesøk f. eks.

Dette er noe av det samme mønsteret som du kan se i tabell 4 og graf 5 i EU-statistikken du bruker. Den viser kraftpris relatert til kjøpekraft i de enkelte land.

En annen ting som SSBs statistikk ikke fanger opp, er at dersom kraftkjøpere som fks. bruker Hafslund Strøm hadde valgt billigste strømalternativ, så hadde de redusert strømprisen med over 20%!!

I tillegg er det også påvist at spotprisavtaler i det lange løp (som flytende rente) er det billigste alternativet.

Et annet forhold som gjør at dette ikke kan isoleres til utviklingen i Norge, er at vi ikke er et isolert strøm-marked lenger, men er integrert i det nordiske strøm-markedet Nordpool.

Vi vet at en av årsakene til høye priser i høst var at flere av de svenske atomkraftreaktorene var stengt i perioder, derfor ble prisen høyere enn klima og det norske forbruket alene skulle tilsi.

Grenseløs sa...

Å si at de skummer fløten er vel heller mildt sagt. De tar hele glasset og så, i sin grenseløse snillhet overlater de restene til oss andre.

Det er sant at folk med gjennomsnittsinntekter og over bruker reklativt lite på strøm, gjennomsnittlig, men å bruke statistikk her er vel heller dumt. De som sliter økonomisk bruker langt større prosenter av sin totale inntekt enn gjennomsnittet.

Dette er nok et eksempel på at det såkalte markedet ikke fungerer. Det vil alltid være griske drittsekker som bare er interessert i å fylle opp sin egen lommebok. Markedet oppmuntrer også til det i enorm grad. I det minste burde livsviktige ting som mat, strøm og helse vært unntatt for slikt idioti. Men det er bare forbokstavene slevsagt. Markedet er en stor del av mekanismen som ødelegger selve livet på jorden.

Burde de fleste rike stilles foran en mur og skytes? Så absolutt.

Helge Samuelsen sa...

Vox,

nei, jeg tar ikke feil. Tallene mine er fra statistisk sentralbyrå, og går over en lang periode. At prisene varierer er selvsagt, og at trenden akkurat nå er en nedgang i priser, er nok riktig. Og min "konklusjon" er jo nettopp ment å være "provoserende" i forhold til dette faktum. Saken er jo nettopp den at el-prisene over tid varierer mer opp enn ned...hvis du tok den. Meldingene om strømpriser på vei nedover fra kraftprodusentene kommer beleilig nok i perioder der de faktisk ER på vei nedover, men enn så lenge er altså medianen at prisene går opp, og, kanskje viktigere, er kunstig høye i forhold til produksjonsprisen.

Så lenge jeg snakker om prisene i 2006 i forhold til 2005, så har jeg mine ord i behold. Jeg ser meg ikke blind på spotprisen (joda, jeg har spotpris jeg også), men synes de langsiktige trendene er mer interessante. Dessuten skyldes mye av nedgangen i siste del av fjoråret jukset med kvotesystemet.

http://www.dn.no/forsiden/energi/article771215.ece

Hadde den gjennomsnittlige (høye) prisen enda vært et resultat av satsing på ny utbygging/andre energikilder (slik som i Danmark for eksempel) kunne det vært tålelig, men her er det nok bare for å sikre størst mulig overskudd.

Og det i et ologarkisk monopol. Tilhengere av kapitalisme burde fryse på ryggen av en slik situasjon, sosialister burde fnyse av urettferdigheten. Alikevel ser det ut som om det store flertallet er tålelig fornøyd. Barnum hadde nok rett..

Nå får vi se om konklusjonen blir at strømprisene faktisk går ned i 2007. I så fall har du rett, og jeg feil. Det kan vi selvsagt komme tilbake til om et års tid.

Grenseløs påpeker et viktig poeng, nemlig at det ikke er alle som lever komfortabelt med disse prisene. Det er mange som for eksempel ikke har noe budsjett til restaurantbesøk. Slik statistikk som presenteres basert på de generelle høye lønningene i landet blir derfor banal.

Energi er ikke en luksusvare som enkelt kan velges bort. Det er en grunn til at Norge får stadig flere fattige. Men det bryr selvsagt ikke de som har vinnerlodd i lønnskarusellen!

Her finner du en oversikt over gjennomsnittsprisen på strøm i 2006:

http://www.lo.no/lobasen/Content/118139/SAMNOT-08-06.PDF

Som en ser var altså gjennomsnittsforbruket på ca 18 000 året for en "normal familie" basert på første halvår. Det finnes faktisk mennesker som har lavtlønnet arbeid der et slikt beløp ligger nærmere ti prosent enn "3 - 5 prosent". Men nå er det jo slik at en snart bør være idiot for å gidde å jobbe i lavtlønnede yrker i Norge! Det er vel ikke en sunn utvikling?

At vi er medlem av Nordpool er jeg fullstendig klar over. Det er imidlertid mange som mener dette systemet ikke fungerer. Først og fremst fordi ny produksjon ikke skjer i forhold til etterspørsel i et fritt marked. Dernest at ny produksjon ikke nødvendigvis vil gi billigere strøm i Norge. Alt dette stikk i strid med hva politikerne ønsket med Nordpool!

http://www.dn.no/privatokonomi/article859675.ece

Nå er det jo heller ikke slik at det er bare for norske forbrukere at strømmen blir dyrere på grunn av dette "velfungerende" (for produsentene) markedet.

http://ing.dk/article/20060210/MILJO/102100071/0/OMING

Grådigest er jo imidlertid staten. Det er det ingen tvil om. Og vi har knapt progressivitet igjen i skatte/avgiftssystemet vårt. Men det er en annen sak.

Nå har det seg slik at for meg kan godt strømprisene tidobles. Forutsatt at det kompenseres for i forhold til økning av pensjoner, trygder og lønn. I så fall finner en fort at økte strømpriser koster mer enn det smaker.