onsdag, januar 31, 2007

Helen Bjørnøy i hardt vær


Helen Oddveig Bjørnøy har hørt så mye på offisiell miljøvernpropaganda at hun virkelig trodde Norge ønsket å være bedre enn EU i miljøvern. Uansett. Det endte med kjeft, fordi i politikk-land bør en vite bedre enn å tallfeste noe som helst. Men alt dette er selvsagt ubetydelig i den store sammenhengen. La nå politikerene krangle om hvem som sa hva, hvem som irettesatte, eller ikke irettesatte, osv. Det betyr overhodet ingenting.

Det som betyr noe er at politikerene spiller med falske kort. Det høres ut som om vi nå skal bli miljøvennlige, og det høres ut som om regjeringen er med på dette. Det er de overhodet ikke.

Til nå er alle tiltak omkring miljøvern lagt på innbyggerene i dette landet, som krav, avgifter eller lovendringer. Uten at miljøvennlige alternativer er lagt til rette for. Dette gjør ikke bare hverdagen økonomisk vanskeligere for mange, det er også kostnadsdrivende, og det ødelegger i stadig større grad muligheten til å drive næringsvirksomhet i Norge. Vi gjør oss avhengige av oljevirksomheten, som er selve problemet i utgangspunktet!

De VIRKELIGE prognosene finner vi her.

For å sitere:
"Fram mot 2010 forventes en stor økning i utslippene fra blant annet petroleumsvirksomheten. En generell økning i utslippene fra fyring og transport forventes også på grunn av den økonomiske veksten".

Og politikerne snakker som om økte avgifter og dieselbiler vil løse problemet...

OECD mener norge sliter blant annet med for høyt pengeforbruk (så derfor satser vi på å gjøre det ennå dyrere for oss selv), for liten investering i privat sektor, (så derfor ødelegger vi mest mulig for innovasjon og nyskapning) og desto større forbruk i offentlig sektor. Vi bør snarest mulig få flere ben å stå på (så derfor ensretter vi næringene våre stadig mer). Økonomien vår henger ikke lenger på greip. Riktignok har vi store penger på bok, men som de pottitbønder vi egentlig er (Unnskyld alle bønder!) ser vi ikke faren ved å lage dyrtid, samtidig som den reelle verdiskapende produksjonen viker i stadig større grad for oljesektoren. En sektor som ikke varer lenger enn inn i neste generasjon.

Oljefondet er ikke engang stort nok til at Norge kan betale sine pensjonsforpliktelser! Flaut, siden vi i fattigere, men nøysommere tider, faktisk klarte det.

Norge har brukt opp sin tidligere formue (blant annet pensjonsfond) til å bygge ut oljeeventyret. Avkastningen har vært stor, men prisen vi betaler er en dyrtid uten like. Som vanlig er det de minst lønnede som sliter mens andre skummer fløten.

Joda, jeg sutrer. Men pipa får en annen låt når økonomien krasjer i fjellveggen! Og at den gjør det er like sikkert som at vi er midt oppe i klimaforandringer.

Nå skal vi altså også ta støyten for at Norge skal være miljøvennlig. Implementerer vi mer miljøvennlig teknologi? Nei. Faktisk øker vi bruken av forurensende teknologi. Og oljesektoren går i spissen. Faktisk er oljesektoren den største miljøsynderen i Norge, og bidrar med ca 30% av totale CO2 utslipp. Det er som tidligere nevnt ventet at dette øker.

Hvordan kan det ha seg at vi har så evneveike politikere at vi sitter i denne saksa?

Ikke vet jeg, men kanskje hele verden er gal. Se på dette regnestykket: Norge skal bruke 10 milliarder på å rense CO2 fra Mongstad. Dette betyr i praksis at Norge kjøper mindre CO2 kvoter. Disse kvotene kan altså andre kjøpe opp, og slippe ut tilsvarende CO2. Utslippene med kvotesystemet er KONSTANT! I tillegg vil Norge bruke den oppsamlede CO2 gassen til å presse mer olje ut av reservoarene, med det resultat at det totale CO2 utslippet over tid i virkeligheten øker!

Og alikevel synes vi dette er bra saker? Vel, stortingsrepresentantene våre sier det sikkert ikke, men de burde det: There is a sucker born every day!

Til tross for fagre ord, her er forventet utslipp av CO2 i Norge:


Skal vi som forbrukere kompensere for dette må vi:

Slutte å bruke bil totalt med den effekt at norge stanser opp

Bruke i størst mulig grad elektrisk strøm til oppvarming

Legge ned mesteparten av industrien


Subsidiært kan vi istedet:

Legge ned oljeindustrien

I virkeligheten vil vi nok heller kjøpe noen kvoter og lage noen nye avgifter på toppen av de gamle, og gjøre som strutsen.

2 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Strutsens oppførsel har alltid vært populær i alle mulige kretser i våre opplyste dager.

Og utslippet co2 og den globale oppvarmingen er ikke engang det egentlige problemet. Det er det fremtidstroen og teknologiforherligelsen som er, troen på at teknologien skal redde oss fra problemet... som er teknologien.

Helge Samuelsen sa...

Jo, på mange måter har du rett i at teknologien er problemet, ihvertfall dagens teknologi. Kanskje også morgendagens, men kanskje ikke, se mitt nyeste innlegg for en alternativ satsing. (Nei, jeg tror ikke du har tro på det, men alikevel... ;O)

Hovedproblemet slik jeg ser det er snarere hvordan vi organiserer oss med udugelige ledere og ja-mennesker som flyter med strømmen uansett hvor det bærer...slik flertallet gjør idag.