søndag, mai 02, 2010

Sirkuset fortsetter II

Mafiaen turer på videre. Spinnville konspirasjonsteorier? Nei. Norge anno 2010, og mafiaveldet ligger helt opp i dagen. Vi har idag en maktelite som regjerer utenfor alle fornuftige rammer, og som i stadig større grad prøver å skjule dette. Eksemplene er mange, ett av dem er saken om omstridt lakselusmedisin.

Det handler om diflubenzuron og teflubenzuron som virkemidler, midler som er sterkt skadelige for skalldyr i små konsentrasjoner, og som idag brukes nesten uhemmet av oppdrettsnæringen.

Legg merke til at oppdrettsnæringen er en ikke-bærekraftig næring som er avhengig av mye medisinering for å fungere. Næringen er i samme kategori som industriellt fjærfehold. Næringer som pakker dyr så tett at sykdom, stress og absolutt umoralske forhold er en del av forutsetningen for opplegget. Det handler derfor ikke om oppdrettsnæringen bør få bruke diverse medisiner, men om oppdrettsnæringen skal få overleve.

Alternativet til forbud av gift er til alt overmål ikke at næringen legges ned - men i praksis at de får sine tap erstattet fra felleskapskassen. Slik er det med de rette forbindelsene til maktapparatet. En sterk stat tiltrekker alltid særinteresser. Og svakt lederskap gir alltid fritt spillerom for de sterkeste lobbyistene.

Bruken av gift er uansett ikke hovedsaken. Hovedsaken er at hele saken ble forsøkt dysset ned. Norges Miljøvernforbund har fått utlevert hundrevis av hemmeligstemplede søknader hos Statens legemiddelverk. Alle søknadene er godkjent, og de fleste har søkt om uspesifikke mengder gift. Disse opplysningene er i teorien offentlige, men ifølge Kurt oddekalv måtte det advokat og stort press til for å få tilgang.

Jeg tror myndighetene er redd for at innholdet vil føre til bråk, sier Oddekalv.

Og det er sikkert korrekt. Poenget er at vi lever i et samfunn der Fiskeriministeren selv er på oppdretternes side. Rettelse: Hun er oppdretter. Objektivitet er dermed ikke mulig. Vi lever i et samfunn der spesialinteresser stadig øker sin innflytelse og makt. Ikke bare på dette området, men over hele fjøla. Dette er et samfunn som automatisk skaper hemmelighold, udemokratiske avgjørelser, og i stadig større grad blir et mafiasamfunn der de rette forbindelser gir makt utenfor demokratisk kontroll.

At offentlige dokumenter forsøkes hemmeligholdt burde i et fritt samfunn skape store bølger, og avskjedigelse av alle de som er involvert i dette udemokratiske hemmelighold.

Dette vil ikke skje. Fordi Norge ikke er et fritt samfunn. Norge er et korrupt samfunn styrt av pressgrupper og særinteresser. I et slikt samfunn er den største faren at enkeltindividet ofres uten tanke for annet enn å opprettholde status quo for maktforholdene.

Ingen kommentarer: