lørdag, mai 15, 2010

Realistiske Klimarealister etterlyses!

Dette er en kommentar til «klimarealisten» Trond Vivelstads innlegg «Rakryggede klimapolitikere etterlyses».

Navnet Klimarealistene, eller "Climate realists" som de kaller seg i USA, er egentlig et oksymoron. Fordi Klimarealistene er jo ikke realister, og avslører gang på gang at de heller ikke har kunnskap.

Istedet kjører de på med påstander som er hentet rett i fra propagandaministeriet til fornektere av menneskeskapt global oppvarming. Jeg har forsåvidt tatt opp de fleste vrangforestillingene før, uten å få annen respons enn at den forvrengte sannheten blir gjentatt. Forsåvidt greit nok, fordi det er jo ganske så avslørende.

Først og fremst: Det er ikke politikere som har påvist antropogen global oppvarming, men forskere. Hverken Al Gore, Gro Harlem Brundtland eller andre politikere har oppfunnet begrepet. Men det er jo tydelig at Klimarealistene ønsker politikere som overser fakta og heller bedriver synsepolitikk. Dem om det.

Punkt 1: Påstand - «... vanndamp og skyer står for mer enn 96% og CO2 for mindre enn 2% av den atmosfæriske drivhuseffekten?»

Glimrende illustrasjon på at her har man ikke forstått hva man snakker om. Vanndamp og skyer står for mer enn 96% av drivhuseffekten. Feil. Vanndamp står for ca 50%, og skyer for ca 25% - det blir 75%. CO2 står for 20%. Alikevel domineres jo drivhuseffekten av vanndamp og skyer? Jada, men disse elementene er ikke pådrivere. Forutsatt konstant temperatur er de konstante, og varmer opp atmosfæren vår slik at den i det hele tatt blir beboelig. Vi ville hatt evig istid uten vanndamp. Denne effekten er i balanse. CO2 og utslipp av andre drivhusgasser (først og fremst metan) øker imidlertid temperaturen utover dette.

Med økt temperatur øker også mengden vanndamp. Målinger fra satelitt viser en trend som vil bety at mengden vanndamp i troposfæren vil dobles innen 2100. Hvis vanndamp står for 75% (eller mer som Klimarealistene påstår) blir altså dette katastrofalt. Og ja – det er slike sammenhenger som forskere regner på. Den naive og lettvinte forståelsen at CO2 alene er problemet viser bare at man ikke har satt seg inn i faglitteraturen. Menneskelige utslipp av CO2 og metan gir en direkte temperaturøkning, som igjen gir sekundære effekter. Altså: Vanndamp gir en konstant drivhuseffekt i seg selv. Utslipp av klimagasser gir økt temperatur som igjen driver mengde vanndamp i været – som mangedobler effekten. Dette er ikke ny kunnskap.

Punkt 2: Påstand - «naturen selv står for mer enn 96% av CO2-omsetningen og forbrenning av fossilt brennstoff for mindre enn 4%».

Her blander man kortene. CO2 omsetningen i naturen er (før utslipp av nytt karbon fra fossile lagre) en evig syklus der samme karbon brukes om og om igjen. Forbrenning av fossilt brennstoff slipper nytt karbon inn i denne sykelen, og selv noen få prosent ekstra per år blir ganske mye over flere tiår. Hint – den ene prosessen her er sirkulerende, den andre er adderende.

Punkt 3: Påstand - «... forbrenning av fossilt brennstoff står for mindre enn 1 promille (0.02 x 0.04 = 0.0008) av drivhuseffekten».

Forstår man punkt nummer en ser man at det ikke stemmer. CO2 står for 20% av drivhuseffekten allerede, selv om det dreier seg om små mengder i luften. At Klimarealistene gang på gang påpeker at det dreier seg om deler per million (part per million – ppm) forandrer ikke på dette. Mer CO2 gir en større effekt - logisk nok. Gjennom store naturlige klimasykler (de tre siste istider) har mengden CO2 ikke vært over 300 ppm. Vi er nå på god vei mot 400 ppm (389 og raskt stigende). Dette har effekt. Logisk nok.

Punkt 4: Påstand - «CO2 har en logaritmisk absorbsjon av varmestrålene fra jorda, slik at en økning fra 0-20 ppm (parts pr. million) betyr mye, mens en økning fra 380-400 (dagens nivå er ca. 388ppm) er betydningsløs».

At konsentrasjonen av CO2 har økt med over en ppm siden Klimarealistene sist sjekket er et poeng i seg selv. Hovedpoenget er imidlertid at påstanden er feil. CO2 har ikke en logaritmisk absorbsjon av varmestråler.

Les gjerne:

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/06/a-saturated-gassy-argument/

Dette er en forklaring egnet for nybegynnere. Og kom ikke med argumentet igjen at Realclimate er partisk. Dette er forskere. Hvem vil dere ha data fra? Sveiseeksperter? Tidligere påstod jo de norske Klimaealistene at CO2 var «ferdig» med absorbsjonen i 20 meters høyde over bakken. Og hadde ikke hørt om reemittering. Har dere forandret synspunkt? Og hva er kilden for dette nye synspunktet?

Punkt 5: Påstand: - «Hva med betydningen av havstrømmene PDO og AMO, 60-års sykluser og fenomenene El Nino og La Nina i Stillehavet, er det kjent stoff? ».

Ja, hva med disse? Dette er selvsagt kjent stoff. Dette er er imidlertid ikke 60 års sykluser (sjekk fakta), men det er forsåvidt en nesten irrelevant unøyaktighet. Poenget er at målinger av globale temperaturer over flere slike sykluser viser en økende temperatur, hvis PDO/AMO er ansvarlige for «global oppvarming» er dette en umulighet.

Punkt 6: Spørsmål: - «... CO2 er fargeløs, uten lukt og smak og er ca. 1.52 ganger så tung som luft, slik at dere ikke tror det er CO2 dere ser når dere ser bilder av tykk, svart og forurensende røyk som stiger opp fra fabrikkpiper?»

Ingen har vel sagt at sort røyk er CO2? Alikevel slipper altså industri ut mye CO2 og andre drivhusgasser. Media velger å illustrere dette med bilder av røyk fra industri istedet for med bilder av en fargeløs gass? Er dette er argument? Tror dere politikere eller forskere velger bilder for media? Quelle conjuration!

Punkt 7: Spørsmål: - «... At vi mennesker (også politikere!) puster ut luft som har over 100 ganger så mye CO2 som den vi puster inn, er kanskje kjent, men vet dere at verdens befolkning puster ut 50 ganger så mye CO2 som Norges totale utsliupp?»

Hadde Klimarealistene forstått punkt 2, så hadde de ikke prøvd seg med punkt 7. Mennesker resirkulerer samme karbon som allerede er i karbonsykelen. Vår pust bringer derfor ikke mer karbon inn i kretsløpet uansett hvor mange vi er. Forbrenning av fossile kilder slipper ut karbon som er tatt ut av denne sykelen for millioner av år siden. Dengang dette karbonet var fritt og hovedsaklig fantes bundet med oksygen som CO2 i atmosfære, hav og biomasse hadde jorden ikke is på polene om sommeren, og klimaet ville tatt knekken på moderne sivilisasjon.

Sitter du i et badekar og drikker vann, samtidig som du pisser, stiger ikke vannet. Åpner du vannkranen stiger cannet.

Punkt 8: Påstand - «... CO2 som kommer fra forbrenning av olje, kull og gass er akkurat den samme gassen som vi puster ut etter forbrenningen i cellene i kroppen vår, samt at CO2-nivået i lufta har vært mange ganger så høyt som i dag om vi går et stykke bakover i historien».

Hvor langt tilbake i historien vil dere gå? Viktigere, hvordan var klimaet da – og ønsker dere dette klimaet tilbake? Se ellers punkt 7. CO2 gassen er den samme (dog isotopmessig forskjellig), men mer gass er ikke det samme som resirkulering av gass.

Punkt 9: Påstand - «Michael Mann og hans hockeykølle er kanskje kjente begreper, men vet dere at han ”glemte” den varme middelalderen og den lille istiden?».

Feil. Når skal det gå opp for Klimarealistene at «hockeykølla» er stadfestet av en rekke andre forskerteam og at alle som faktisk har forsket på dette istedet for å synse er enige i konklusjonen? Mann «glemte» heller aldri noen epoker. En studie av Mann et al bemerket «... the MWP shows "warmth that matches or exceeds that of the past decade in some regions, but which falls well below recent levels globally»

Michael Mann har faktisk også forsket på nettopp den varme middelalderperioden, så å «glemme» den? – beviselig ikke. Det er også typisk for Klimarealistene å forenkle saker til det absurde. Det er ikke slik at «hockeykølla» gir en rett strek for så å svinge oppover. Det finnes registrerte naturlige svingninger, men poenget er at «oppsvinget» er en radikal ny trend helt ulik de naturlige svingningene. Og denne trenden fortsetter altså på en global skala selv idag til tross for påstander om det motsatte fra fornektersiden.

Punkt 10: Spørsmål - «Har dere hørt om variasjoner i jordaksens vinkel i forhold til jordas baneplan og variasjoner i jordas avstand til sola (Milancovic), om variasjonene i solflekkaktiviteten, vulkanenes betydning og kosmisk stråling (Svensmark)?»

Ja. Det er jo nettopp poenget at alle disse effektene er luket ut som pådrivere for den observerte globale oppvarmingen. Vi snakker ikke om astrologi eller alkymi, men prosesser som kan identifiseres. Det var første skritt på veien mot å sikte seg inn mot CO2 som syndebukk å eliminere disse. Når det gjelder Svensmark så forutsetter hans teori for eksempel en korrelasjon mellom kosmisk stråling og observert temperatur. Det finnes ikke. Selv om mange ønsker at det var slik, eller tror det er slik.

Jeg anbefaler Klimarealistene å være mer realistiske og kritiske til egne kilder. Climate Realists og andre fornekterorganisasjoner har for eksempel noe bias. Det var ironi. Til alle andre kan jeg si at klimavitenskap er mer å sammenlikne med et puslespill enn et korthus. Et korthus faller sammen om en del faller bort. Fornekterne vil ha oss til å tro at slik er også klimavitenskap. Men vitenskap handler imidlertid som regel om å finne mest mulig biter, og å sette dem sammen. Bitene i klimapuslespillet forteller oss at vi har et problem. Et menneskeskapt problem.

Det er flott å være skeptisk og realistisk. Men Klimarealistene er ikke skeptiske eller realistiske. De slenger ut ville påstander nettopp uten å være skeptiske til egne kilder. Klimarealistene forteller oss i virkeligheten ufrivillig at de hverken har lest pensum eller forstått spørsmålet. Det gir som regel strykkarakter.

6 kommentarer:

Fred Rune Rahm sa...

Lang og grundig redegjørelse. Og teknisk. Kanskje også så vanskelig at mange faller fra?

Helge Samuelsen sa...

Nå synes jeg jo selv at dette var såpass lite teknisk at det var på grensen til å være grundig nok.

Dog illustrerer det vel problemstillingen. Politikere og media fremstiller nettopp global oppvarming såpass lite teknisk at et utall av "feil" kan påberopes fra "skeptikerne".

Min forutsetning er uansett at de som har dette som religion (klimarealistene og andre) ikke bryr seg med tekniske ting, men at det faktisk kan være på sin plass å ihvertfall indikere for andre at dette faktisk er mer komplisert enn de fleste tror.

Nivået som "skeptikerne" legger seg på er sikkert like effektivt. Men fordummende.

Fred Rune Rahm sa...

Problemet er at "Det enkleste er ofte det beste", og når en usannhet gjentas ofte nok, vil mange oppfatte den som sann, - særlig dersom budskapet er fremstilt på enkel måte. Det er vel politikernes lykke, så som klimaskeptikernes lykke, men det er den seriøse debattens endepunkt (som Hjorthen uriktig sier om sin blogg. Demagoger vil alltid vinne fram, helt til vi står i problemene til knes.
Og da er det ingen som vil ta ansvar, da vil alle peke på de samme politikerne som de selv valgte for å berolige seg.

Virker jeg desillusjonert, er det ikke helt tilfeldig.

Helge Samuelsen sa...

Vel, jeg er vel strengt tatt desillusjonert også.

Men - jeg er ikke helt sikker på at det enkleste alltid er det beste. Norsk politikk har stort sett gått på at man med enkle løsninger skal løse problemet. Det vet alle at ikke fungerer. Troverdigheten til karbonfangst, kvoter og avgifter er vel heller liten.

Slik jeg ser det er det hele holdningen til det politiske miljø som forenkler saker slik at man tilslutt ender opp med at for mange tilslutt tror at alt kan forklares enkelt.

Dette åpner igjen opp nettopp for demagogisk enkel (og ofte feil) retorikk for alle pressgrupper. Jeg tror rett og slett at stormannsgalskapen idag har tatt slik ovedrhånd at "alle" tror de kan løse alle spørsmål selv - og som regel med sin egen personlige bias som utgangspunkt.

Dette utnytter selvsagt organiserte lobbygrupper maksimalt.

kurt sa...

Meget god debunking! ser at "realistene" prøver seg på ABC der dette også ligger. Enhver med litt vett ser at det går i din favør!

jeg tror dette er oppskriften på å sakte men sikkert avsløre propagandaen til skeptikerne.

Helge Samuelsen sa...

Det spørs hvor skeptiske folk er selvsagt, og hvor mye de tenker selv. Men la oss håpe det, ja.