fredag, november 10, 2006

Løsningen mot global oppvarming?


Alle snakker om været, men ingen gjør noe med det. Annet enn at vi pøser på med CO2 og andre veksthusgasser ut i atmosfæren. Vi er til og med stolte av det. Olje-eventyret i Norge er fremstillet som en suksess, og er grunnlag for en nasjonal stolthet uten like. Vi liker å velte oss i rikdommen. Se hva vi har!

Ulempen er selvsagt at hele prosjektet er så miljøfiendtlig som det kan være.

Det er uheldigvis lenge siden Norge ble en økonomisk olje-junkie. Vi trenger det. Vi må ha det. Det er i virkeligheten ingenting vi kan gjøre for å redusere våre bidrag til utslippene under dagens energi-regime. Å kjøre mindre, å dusje mindre, å brenne mer ved...alt dette er som å pisse i havet satt opp imot de utslipp som vår utvinning og eksport av olje og gass står for. Alikevel later den etablerte makt-struktur som om det hjelper at vi skrur av lyset på do...

Kyoto avtalen går inn for reduksjon av utslippene. Det er ikke nok. Utslipp vil fremdeles skje, og så lenge de totalt sett er større enn det naturen kan absorbere, vil den totale mengde drivhusgasser fortsette å vokse. Vi har to alternativer. Enten å redusere utslippene med 80 - 90 prosent, eller å øke naturens absorbsjonsevne. Den vanlige mann eller kvinnes personlige miljøvennlighet spiller ingen trille i dette regnskapet. Synd, men sant. Staten sviner til atmosfæren vår så mye at all verdens kartongbretting og bruk av kollektivtransport ikke har det spøtt å si. I virkeligheten. Utenfor den politiske verden av propaganda og makt-posisjonering.

Så hva kan vi gjøre? Først og fremst å kreve handling! Det blir ikke lett å få stater som er på anabole olje-steroider å slutte med dopet. Sannsynligvis umulig. Vi snakker og snakker om å være miljøvnnlige i Norge, men ingen snakker om å la noe olje og gass være igjen i nordsjøen. Med andre ord, alt skal opp. Statens miljøkredibilitet er i virkeligheten lik null.

Alternativ en er derfor nytteløst. Norge stenger aldri oljekranene før det er tomt. HVOR denne oljen blir brukt er irrelevant. Vi liker imidlertid å leke at hvis vi ikke bruker den selv er alt a-okay!

Alternativ to er altså å øke naturens absorbsjonsevne. Idag gjør vi det motsatte. Det blir stadig mindre skogsområder i verden, og regnskogen hogges ned for å gi rom for mer lønnsom virksomhet enn å bare være natur. Kapitalismens akilleshæl er at ikke alt kan måles i penger, og ingen er interessert i å betale for rent vann, ren luft, eller fri natur.

Skog er på den annen side faktisk ikke særlig effektiv til å absorbere CO2. Å plante nye trær vil ikke redde sivilisasjonen mot global oppvarming.

Så da er vi vel fortapt? Neida. Vi overlever nok en kollaps av sivilisasjonen. Vi har gjort det før. Det hadde jo imidlertid vært greit å gjøre et realt forsøk på å vise vår kollektive intelligens denne gang. Siden vi jo har oppnådd så mye annet... Sende mennesker til månen, for eksempel.

Så hva kan vi gjøre? Vi kan spre jern i havet! Alger absorberer CO2 som bare det. Og de tar karbonet med seg til havets bunn når de dør. Å "plante" alger er bedre enn å plante trær. Og vi har enorme havområder der vi kan stimulere til mer algevekst.

Algene oppstod da jorda var ung, og det fantes masser av jern i havet. Etterhvert som jernet kom i kontakt med oksygen, forsvant det som...rust. Jernoksid. Algene ble drastisk redusert, blant annet fordi jern er en viktig bestanddel i klorofyll. Det er imidlertidt kun noen få deler per million jern som skal til i vannet for å dramatisk øke algeproduksjonen igjen. Jern-fertilisasjon av deler av verdenshavene ville med andre ord føre til en dramatisk oppblomstring av alger.

Eksperimenter har allerede gitt positive resultater. Potensiellt sett kan vi faktisk derfor fjerne enorme mengder CO2 fra atmosfæren, og bringe det tilbake til havbunnen. Der det egentlig hører hjemme.

Videre forskning er påkrevet. Eventuelle negative effekter som for eksempel mindre oksygentilgang i vannet må utredes. Større mattilgang på grunn av økt biomasse kan gi uanede effekter, for eksempel større mattilgang i ALLE ledd i matkjeden. Som igjen KAN gi oss mer fisk. Resultatet av økt algevekst kan potensiellt gi uanede negative konsekvenser, men sannsynligvis ingen større enn det mennesket allerede påfører havet. Som for eksempel ved forurensing og overfiske. Gevinsten kan imidlertid være enorm. Videre forskning burde ha tilnærmet førsteprioritet.

Men ikke hold pusten. Norge kommer IKKE til å involvere seg. Vårt navlebeskuende verdensbilde garanterer at vi istedet venter på at andre skal gjøre jobben.

Slå av dolyset idag, så hjelper du til!

Tillegg:

Vi hører nå at verdenshavene blir surere på grunn av at de absorberer stadig mer CO2 fra atmosfæren. Dette kan få store konsekvenser for livet i havet. Nok en grunn til å la algene få ta seg av karbonet!

Alge + sollys = oksygen ut i atmosfæren/karbon oppfanget som fast stoff!

Større konsentrasjoner av alger betyr da også over tid mindre konsentrasjon av CO2 i vannet.

Denne effekten er også observert i Nordsjøen.

10 kommentarer:

fehode sa...

Spennende tanker...

http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_fertilization#Conclusion_and_Further_Research

Conclusion and Further Research

Advocates say that using this technique to restore ocean plankton to recent known levels of health would help solve half the climate change problem, revive major fisheries and cetacean populations, and alleviate several other urgent ocean crises[citation needed]. Critics say global warming must be solved at the source, large scale iron fertilization experiments have never been attempted, the effects could be inadequate, and/or too little is known to press ahead.[citation needed]

Critics and advocates generally agree that most outstanding questions on the impact, safety and efficacy of ocean iron fertilization can only be answered by much larger studies. Several such large scale pilot projects (covering approximately 10,000 km²) are currently being organized for 2006 and 2007 in collaboration with various ocean institutes and university laboratories. Initial reports on their findings should be available by autumn 2006.


En nærliggende innvending er selvsagt at vi kan ende opp med å ødelegge havet også, i tillegg til atmosfæren. At man lager two wrongs, som ikke gir one right.

På den annen side kan dette fungere... Det blir spennende å følge forskningen, for som du sier er det ingen grunn til å tro at fx Norge vil slutte med oljepumpingen før alt er oppe og solgt.

Helge Samuelsen sa...

Potensiellt er dette farlig, det er klart. Men her er vi heldige i og med at jernet kan distribueres i kontrollerte mengder og i nøye utvalgte havområder.

Uansett er kodeordet forskning forskning forskning!

Denne løsningen har jo uansett den fordelen at den er relativt billig! DET gjør den jo praktisk gjennomførbar, i motsetning til mange andre løsninger.

Amos Keppler sa...

Jeg er imot det fordi det er en teknologisk løsning. Det løser ikke det viktigste problemet på jorden akkurat nå: Nemlig tilstedeværelsen av selve sivilisasjonen. Selv om det skulle fungere, så nytter det ikke å løse ett enkelt problem når det finnes tusener av andre. De er alle bare symptomer på sykdommen, and sykdommen ER sivilisasjonen. Det er så enkelt og så vanskelig.

Helge Samuelsen sa...

Grenseløs,

Jeg tror det er umulig å avskaffe tenologien. På hvilket nivå skal vi tilbake til? Steinaldernivå, bronsealder, jernalder? Ingen av disse teknologiske nivåer kan opprettholde en brøkdel av verdens befolkning!

Nå vil kanskje en reduksjon av antall mennesker være positivt, i og for seg, men er knapt særlig sannsynlig eller gjennomførbart. Vi har hatt både verdenskriger og epidemier. Ingenting har begrenset menneskets vekst i særlig grad. Hvilken løsning har du?

En omlegging av det teknologiske nivået vårt må uansett til, det er jeg enig i, men vi kan ikke gå tilbake, bare forover. Det vil si, vi kan velge å utvikle mindre skadelige teknologier og samfunnssystemer, men det forutsetter at vi i mellomtiden reduserer skadevirkningene av dagens galskap. Og ikke minst, forstår at kun HANDLING, ikke bare ORD, teller. Store prosjekter kan uansett ha en samlende effekt uavhengig av eventuell nytteverdi. Det forstod allerede de gamle egyptere.

Å binde CO2 i biomasse er ikke en teknologisk løsning, per se, det er å bruke en totalt naturlig mekanisme ved å (gjen)opprette tidligere jernnivåer i havet. Per idag blir verdenshavene fertilisert gjennom naturlig tilgang på jern fra svevestøv. Vi vil med dette forslaget bare påskynde denne effekten. I tillegg har all den karbon som idag finnes i CO2 utslipp engang vært del av biomasse. Prinsippet er ikke mer teknologisk enn å plante nye trær for eksempel, bare mer effektivt.

Selvsagt burde vi SLUTTE å bruke fossile energikilder totalt, og så hurtig som mulig. Problemet er at det IKKE vil skje. Per idag øker jo Asias inkludert Kinas utslipp mer enn det den vestlige verden reduserer sine utslipp.

Løsningen ligger i ny tankegang, slik jeg ser det. Slik tankegang kan bare komme med et paradigmeskifte, først og fremst i energipolitikk. Ved å iverksette faktiske tiltak mot utslipp kan et slikt paradigmeskifte muligens komme naturlig. Ved å "leke" miljøvern, slik vi gjør idag, opprettholdes bare det eksisterende systemet.

Ved å måtte gripe inn i Jordens økologiske balanse - blir det forhåpentligvis klart for alle hvor viktig dette er.

Amos Keppler sa...

http://www.midnight-fire.net/civilization/howto.html
http://www.midnight-fire.net/civilization/tumor.html
http://www.midnight-fire.net/truecurrentevents/cocktail.html
http://www.midnight-fire.net/phoenix
http://www.midnight-fire.net/truecurrentevents/doom.html

Det er slevsagt fullt mulig «å gå tilbake». Og ikke bare det, men det er tvingende nødvendig. Det er avansert teknologi som har ført oss opp i denne situasjonen, og å bruke mer av den vil bare føre oss dypere inn i uføret.

Og skogen og villmarken er vårt hjem. Jeg føler meg i hvert fall uendelig mye bedre når jeg er der, enn i sivilisasjonen.

http://midnightfire.blogspot.com/2006/09/empire-of-technology.html
http://midnightfire.blogspot.com/2006/08/living-in-wild.html
http://midnightfire.blogspot.com/2006/07/wild-man-church.html
http://midnightfire.blogspot.com/2006/07/tailspin-suicide-run.html
http://midnightfire.blogspot.com/2006/04/not-fit-to-sustain-life.html

Helge Samuelsen sa...

grenseløs,

mange av disse tankene dine er i strid med menneskets natur, og er derfor irrelevante.

Selvfølgelig er det fritt frem å VELGE å leve uten teknologi. Men du får nok ikke mange med på det eksperimentet!

Treplanter sa...

http://www.betterglobe.com/418
Jeg tror dette er en del av løsningen vi alle kan delta i se linken over

Helge Samuelsen sa...

treplanter,

Ja, så absolutt. Treplanting i ørkenrandsoner har potensiale til å bidra til løsningen på flere problemer.

Alikevel vil slik treplanting ikke kunne løse problemet med global oppvarming alene. Trær opptar CO fra luften, det er klart, men de kan aldri ta imot mer enn sin egen biomasse, og dette karbonet slippes ut ved trehogst (enten ved forråtnelsesprosesser eller forbrenningsprosesser).

Men DET HJELPER PÅ! Mottiltak bør inkludere mindre bruk av fossile drivstoffer/CO2 rensing, treplanting, kanskje alge "planting", og helst, om vi kan klare det, en reduksjon av antallet mennesker her på jorden!

Nights_-End sa...

Bare starter litt på nytt her jeg ;P

Det finnes mange måter å utvinne fornybare energikilder, og en av dem er f.eks Bioenergi. Dette er en ganske så ubrukt kilde som trengs å gjøre noe med.

Under prosessen å lage Bioenergi vil det bli varmet opp biomasse. Gassen som biomassen da legger ut (CO2 og Metangass) vil samles i en beholder og derfra bli komprimert.
Hele prosessen skaper da CO2 som er det eneste du trenger fra varmen, resten går til nyttig bruk.
Ved å lage en "spalter" som ved mindre energibruk spalter CO2 til O2 og C vil vi ha en god sjanse til å minske forurensning alvorlig. O2 som er rent oksygen vil da slippe ut i luften, og C kan brukes til å lage evt kull noe som er pupulært i andre land.

Helge Samuelsen sa...

Hei, nights_end

Bioenergi kan så absolutt være en delløsning. Problemet er dog at å spalte ut CO2 koster en hel masse energi og penger, og jeg kan ikke se at det vil lønne seg å produsere kull. Tvert imot så vil denne prosessen - hvis den lykkes - bare medføre at karbonet slipper ut igjen når vi brenner kullet.

Andre steder har jeg beskrevet løsningen som å ligge i overgang til hydrogensamfunnet med energi basert på geotermisk varme, vannkraft, vindkraft og bølgekraft. Bioenergi kan være en del av dette, men jeg ser ikke dette som en endelig løsning på noen måte.

Å samle opp karbon i alger som jeg nevner her, er ikke en løsning i seg selv (jeg har kommet til at den overskriften var vel optimistisk), men kan bidra til å stabilisere mengden av karbondioksyd allerede sluppet ut i atmosfæren.