tirsdag, november 21, 2006

Løsningen mot global oppvarming? (2)


Jeg har tidligere nevnt en metode for å fange opp CO2 ved hjelp av å seede havet med jern, slik at alger kan absorbere drivhusgassen. Alger kan imidlertid også benyttes ved forurensingskilden. Blant annet Isaac Berzin ved MIT har forsket på nettopp denne løsningen.

Kort fortalt kan alle utslipp som inneholder CO2 bobles gjennom en algesuppe, som vil absorbere ca. 40 prosent av CO2 gassen. Algene trekker i samme slengen ut 86 prosent av NOX gasser. Og som om ikke det er godt nok, så kan algene høstes til produksjon av biodiesel. Biproduktet av denne prosessen kan igjen brukes til produksjon av etanol, også et drivstoff.

Med andre ord kan vi med dette systemet redusere utslipp av CO2, erstatte energikrevende og arealkrevende produksjon av biodrivstoff, samtidig som vi får nyttigjort energien fra fossile drivstoff to ganger. Den ekstra energien som behøves til prosessen kommer fra sollyset, systemet bringer altså ren solenergi inn i regnskapet.

For godt til å være sant? Aldeles ikke. Og dette prosjektet har faktisk en reell mulighet til å bli satt ut i livet. Det er mulig å tjene penger på det!

Er det en løsning på global oppvarming? Overhodet ikke. En reduserer utslippene, men bruker en det produserte biobrennstoffet, slippes den oppfangede CO2 gassen ut igjen. Fordelen er altså faktisk
ikke at en fjerner utslipp, men at energien i fossilt drivstoff kan utnyttes dobbelt opp. Det hjelper imidlertid godt på i en verden som til tross for alle festtaler overhodet ikke har tenkt å slutte å utvinne og bruke fossilt drivstoff.

Problemstillingen blir imidlertid i virkeligheten den samme som før. Vi snakker om at privatpersoner skal redusere sitt marginale utslipp, samtidig som de systemmessige utslippene på grunn av våre teknologivalg i virkeligheten øker. Som før nevnt, forsking i Norge går IKKE i hovedsak på hvordan vi kan gå over til bærekraftige og fornybare energikilder, men på hvordan en skal utnytte til siste dråpe den tilgjengelige olje og gass.

Dobbeltmoralen (eller er det ren dumhet?) her til lands går så langt at selv miljøvernorganisasjoner vil bygge vindmøller, ikke for å skape ny fornybar energi, men for å fortsette utvinningen av fossilt drivstoff! Dette sannsynligvis på grunn av at helhetsbildet skjelden eller aldri vurderes. Har den politiske nytale hjernevasket alle? Lars Haltbrekken og Ingeborg Gjærum, for å gi dere det med teskje; å benytte ren energi for å kunne utvinne olje og gass er IKKE miljøvennlig. Bruken av den fossile energien skjer jo et eller annet sted uansett. Effektiviteten av utnyttelsen er også irrelevant i et miljøperspektiv så lenge vi kommer til å bruke alt til det er skåltomt uansett!

Er så algeteknologien et mulig alternativ i Norge? Overhodet ikke. Vi er mer opptatt av å kreve full rensing av gasskraftverk samtidig som vi
tenker på å implementere det (slik at vi i pur dobbeltmoralistisk ånd kan leke at vi gjør noe), mens vi i mellomtiden pumper opp olje og gass alt det vi kan. Gutteklubben grei sørger nok uansett å fordele dyre teknologiske løsninger til de statsbeskyttede monopolbedriftene. Utenlandske billige løsninger er rett og slett ikke i samsvar med norsk "fordelings" politikk. Det er nok derfor vi heller ikke har registrert at CO2 renseteknologi allerede finnes...

Eksportert olje og gass, samt utslippene fra oljeinstallasjonene står for så store mengder forurensing at ingen gasskraftrensing eller energisparing har den ringeste effekt i det lange løp. Politisk nytale istedet for handling og miljømessig korrupsjon nærmest garanterer at de virkelige løsningene aldri vil bli implementert.

Og tro meg, jeg sier ikke det fordi jeg i utgangspunktet er pessimistisk, en slik analyse er, slik jeg ser det, basert på rent empirisk grunnlag.

2 kommentarer:

Treplanter sa...

1. Treplanting
Ørkenen i Afrika går sydover med en hastighet på ca. 600 meter pr år, og dersom det ikke plantes nok trær de neste 20-30 årene vil det ikke være noe dyrkbar jord tilbake og følgelig heller ikke mange bønder. I tillegg vil massiv treplanting kunne hindre økt global oppvarming, som er et av de største problemer verden står overfor.

MÅL: Vi har som mål å plante 5 milliarder trær i Afrika innen utgangen av 2026.
Du kan også bidra med dette Se selv http://www.betterglobe.com/418

Helge Samuelsen sa...

treplanter,

Dette er jo et godt formål! Selvsagt hjelper treplanting også. Vi må alikevel kjempe mot den globale oppvarmingen på flere fronter.

I mellomtiden anbefaler jeg selvsagt på det sterkeste at alle som kan bidrar til eksisterende prosjekter, slik som dette! Outstanding!