torsdag, november 09, 2006

Statkraft-smell


Vi trengte jo ikke akkurat beviser for å konstatere at strømprisen er blitt en ekstraskatt der høye strømpriser er med på å saldere budsjettet, men her er det altså:

Staten går, til tross for høye strømpriser og rekordoverskudd i Statkraft på en smell. Selv dette er ikke nok. Staten Norge blør penger...

Vi kan med andre ord vente oss enda høyere skatter, det vil si, blant annet høyere strømpriser til neste år.


Progressiv skatt er en bløff i Norge.

Som sagt, DET visste vi vel det fra før...

Interessant er det også å se hvordan statkraft presenterer seg selv på hjemmesidene:

Med en samlet kraftproduksjon på 42 TWh er Statkraftkonsernet Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. (kilde: www.statkraft.no)

De produserer med andre ord fornybar energi. DET visste vi jo også. Mon tro hvorfor Staten Norge ikke vil at vi skal bruke denne type energi da?

På den annen side, så bruker vi jo ikke nok. Inntektene er tydeligvis ikke store nok.

Jeg får vondt i hodet av denne logikken!

Ingen kommentarer: