tirsdag, november 21, 2006

Pensjonister og melkekyr


Årdal kommune i Sogn og Fjordane vil øke husleien for de eldre på omsorgsenter for å saldere budsjettet. Går forslaget igjennom er det femte gang siden 2000 at leien økes, denne gang med hele 10 prosent.

Ordførar Arild Ingar Lægreid forstår frustrasjonen blant de eldre, og uttaler:

- Eg ser på budsjettet vårt som ein heilskap, og vi har ei stor utfordring dette året med å kome i balanse. Vi ser både på inntektene og på reduksjonar i den kommunale drifta.

Utfordringen blir altså møtt med den enkleste løsningen. Ekstraskatt for en svak gruppe. I et land der oljefondet nærmer seg totusenmilliarderkroner er fordelingspolitikken fremdeles slik at de aller svakeste blir brukt som melkekyr av kyniske politikere. Situasjonen blir ikke bedre av at Årdal kommune har
to av alt; 2 kinoer, 2 friluftsbad, 2 idrettshaller, 2 biblioteker.

På spørsmål om ikke ordføreren ser problemet i at pensjonister på omsorgsbolig blir "råka gong på gong", svarer Ingar Lægreid:

- Jau, eg ser det, og eg har forståing for det.

Et standardsvar som finnes i politikerens
store ansvarsfraskrivelsesbok. Jeg har IKKE forståing for det! Alt jeg ser er en kommune som tydeligvis lever over evne, med politikere som ikke evner å redusere utgiftsveksten, på lik linje med sine kolleger på Stortinget, og istedet sender regningen over til de svakeste.

Jeg foreslår en ny beskatning i Norge, en
IDIOTAVGIFT. Den skal betales av oss alle inntil vi velger oss menneskelige representanter.

Hvor mange styreverv sitter gjennomsnittspolitikeren i? Hvor mye penger er i omløp hos norges svar på Illuminati, politikerstanden? Og hvor lenge tillater vi galskapen?

7 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Det første politikere som skjærer ned på støtte til utsatte grupper burde vært tvunget til å gjøre, er å leve seks måneder i deres sko. Da hadde vi nok sett en ganske annen "politikk".

Helge Samuelsen sa...

Amos,

Forslaget støttes :O) I tillegg burde alle pensjoner og trygder være knyttet til lønnsveksten for politikertoppene.

Risikom sa...

Helt uenig. Pensjonister burde betale mye mer for tjenester. De er tross alt formuende. Vi kommer nakne til verden og forlater den naken. Hvorfor skal staten og de andre gruppene i samfunnet kle på pensjonistene før de dør? Generasjonsbalanser blir nøkkelordet for å balansere og omfordele mellom ulike grupper.

Helge Samuelsen sa...

Risikom,

Du mener altså at staten har en rett til å beskatte allerede beskattet eiendom? Trekker en den linjen helt ut bør alle beskatte for alle eiendeler. Mafiastat kaller jeg det. Men det har vi jo langt på vei allerede.

Problemstillingen her er at hverken staten eller andre grupper bruker en krone på pensjonister. De har allerede betalt inn pensjon i løpet av et helt arbeidsliv. Og de fleste får ikke innbetalt beløp tilbake igjen engang.

Kun kommuniststater tilraner seg penger på bakgrunn av omfordeling alene. Omfordelingen skjer allerede via skatteseddelen. Incentivet til å arbeide eller skape noe for seg selv forsvinner totalt hvis alt blir ranet av staten uavhengig av personlig innsats.

Nå er det ikke noe nytt at det finnes mennesker totalt uten respekt for privat eiendom. Heldigvis er de i mindretall.

Og hva med de pensjonistene som ikke har formue? Vil du ha fattighuset tilbake?

Risikom sa...

Hvis du går inn på nasjonalbudsjettet for 2006 ser du at det som kommer inn i skatter og avgifter fra privatpersoner ikke er i nærheten til å dekke utgiftene. Det betyr at vi spiser av formuen (olje og gass) De som spiser mest er er nettopp pensjonister og i tillegg har de størst formue.Eiendom i Norge er en skatteoase og da i forhold til alle andre sammenlignbare land. Selvfølgelig også i forhold til resten av kapitalbeskattningen. Det å se eiendomsbeskattningen i Norge isolert gir ingen mening. Det som gir mening er virkningen av eiendomsbeskattningen og sammenhengen i skattesystemet(kapitalbeskattningen). Det er meningsfullt å diskutere. Dobbeltbeskattning har alltid vært og er et meningsløst begrep. Synd at rettferighetsfølelsen din ikke strekker til å diskutere nettopp kapitalbeskattningen og virkningene av skattesystemet.

ER fartsbøtene i Norge for høye i forhold til andre straffereaksjoner? Hva da med eiendomsbeskattningen i forhold til annen kapitalbeskattning? Ser du logikken?

Helge Samuelsen sa...

Nei, jeg ser ikke logikken. Det du glemmer er at de eldre har spinket og spart (svært mange hadde det hardt i tiden etter krigen) hele sitt liv for å betale ned eiendommen sin.

Og så kommer stat og kommune i sin grådighet etter penger og legger på avgifter slik at mange ikke lenger har råd til å sitte med eiendommen de kanskje har et forhold til. Jeg har engasjert meg i denne saken, og kan fortelle deg at mange eldre i mitt lokalmiljø har blitt psykisk nedbrutt da kommunene for eksempel økte eiendomsskatten. Det ble også et lite "eldreopprør" på Forsand.

http://www.strandbuen.no/nyhet.cfm?nyhetid=2745

Det finnes de som mener at økonomien fungerer slik at hvis noen andre har bedre råd til å sitte med en eiendom, så er det bedre de får gjøre det. Da glemmes at bakgrunnen for kapitalistisk kjøp og salg er frivillighet. Alt annet er per definisjon kriminellt.

Det finnes de som mener staten har all makt til å undertrykke og plage sine undersåtter, og hvis budsjettet ikke går opp, så kan privat eiendom beskattes så høyt en vil. Endog til mennesker beskattes i hel.

Til det vil jeg påpeke at etter min rettferdighetssans er dette også kriminellt, og bør settes i bås med det diktatorer og andre politisk kriminelle gjør.

Når virkningen av skattesystemet blir at blårussaktige bønnetellere ikke gjør forskjell på reell betalingskraft og ØNSKET skatteinngang, er vi ute på viddene. Hvorfor har vi et progressivt skattesystem for lønnstakere, men ikke for huseiere?

Hvis du vil "skatteparadiset" til livs, slik at det skal beskattes mer av inntekt fra utlån av boliger, er det ikke et problem å gjøre det uten å samtidig beskatte boligen en bor i selv. Reality check: Flesteparten av dette landets slitere eier i beste fall bare en bolig!

Når moralen blir å saldere et tydelig overforbruk på budsjettet på en slik måte at det går ut over menneskers evne til å holde hus og hjem, blir det bare et maktovergrep, et klart eksempel på flertallsdiktatur. For å finansiere vårt overforbruk skal eldre skattes i hel. Right!

Ser ikke du forsjellen på å beskatte fri kapital og bundet kapital til nødvendigheter? I så fall bør du vurdere ditt totale moralske grunnlag.

Men du ønsker kanskje å ha de eldre pent stuet bort på aldershjem, ute av syne, ute av sinn, og uten å belaste økonomien slik at du kan forbruke mer?

Helge Samuelsen sa...

Et poeng til:

Selv om skatteinngangen fra privatpersoner "ikke dekker utgiftene", som du sier, så glemmer du at det er staten som definerer sitt forbruke, og at INGEN land bruker skatteinngangen fra privatpersoner alene til "å dekke forbruket". Alle land har også skatteinngang fra næringslivet.

Om staten fremdeles velger å forbruke mer enn skatteinngangen, er det statens problem, og kan ikke uten videre skyves over på enkeltgrupper i samfunnet.