søndag, desember 24, 2006

Kynisme til Jul


I Stavanger kommune var det engang et konditori. Et lite, koselig, privateid konditori. Drevet av Colette Gillibert på 53 år.

Colette er nå syk. Drevet ut i fattigdom, avhengig av sosialhjelp. I følge eget utsagn i Rogalands Avis ser hun ikke lenger noen lyspunkt i tilværelsen.

Colette gikk ikke konkurs, hun ble drevet inn i konkursen. Og hennes brøde var at hun ikke hadde ressurser, var ikke viktig nok, til å bli tatt på alvor av kommunen.

For kommunen har på grunn av gravearbeider ødelagt adkomsten til konditoriet. Og som kjent, en behøver fysisk adkomst til et konditori for å handle der. Kommunen har prioritert et leilighetsprosjekt på Holmen. Dette prosjektet i hundremillionersklassen er viktigere enn en enkeltskjebne. Hverken kommunen eller utbygger har sett det nødvendig å ta hensyn til Collettes bakeri. Hun er uviktig. Ingen konsekvensanalyse ble foretatt. Ingen erstatning er diskutert. Dette er verre enn ekspropriasjon. Dette er ren overkjøring. Et privat prosjekt har, med loven i hånd, fått overkjøre et annet. Kapitalkreftene og de kommunale pampene har drept en god persons levebrød, forvist en medborger til sosialen, og drevet henne ut i depresjoner og nød. Siden mai i år har konditoriet vært stengt, og ifølge kommunen vil gravearbeidene ta enda et år.

Ikke engang juletre er å finne hjemme hos Colette og hennes sønn i år.

Colette har forsøkt å få nytt arbeid, men ikke lykkes. Terskelen i Norge er satt høyt. 53 år er mer enn noen vil satse på i Norge. Effektivitetskravet er enormt.

Ordfører i Stavanger, Leif Johan Sevland (H) synes ikke situasjonen er hyggelig.

Ikke hyggelig!? Er mannen gal? Går han på stoff?

"Det er veldig vondt og trist å høre at hun er kommet i en så vanskelig situasjon", sier han. "Kommunen har "behandlet hennes sak" (hva nå det kan bety), men kan intet gjøre fordi byggingen er offentlig godkjent".

Og en offentlig godkjenning betyr som kjent at enkeltindivider er null verdt. Mindre enn null. Selv kriminelle har større rettigheter. Selv kriminelle får julemiddag og varme rom.

Slik er virkeligheten. Systemet overkjører deg hvis det får sjansen. Uten medlidenhet. Uten anger. Uten følelser. Og systemets lakeier har heller ingen medlidenhet. Ingen anger. Ingen følelser.

Gudbedre om ordføreren eller andre beslutningstakere måtte ta menneskelige hensyn! Hvor vanskelig ville det ikke da bli å styre? Gudbedre om de måtte slite med dårlig samvittighet! Spesiellt nå, i julen!

Så, gå tilbake til julemiddagen. Glem Colette og hennes bakeri. Fortsett å tro at "verdens beste land" faktisk respekterer både deg og meg. Glem at sosialklienter og trygdede har en forhistorie. Alle som en. Så kan vi alle stemme i "Deilig er Jorden" og gå i kirken og snakke om fred på jorden, medmenneskelighet og slikt og fortsette vårt hykleri. Og være så pene og pyntelige atte... Det er, tross alt, mest behagelig. Og man skal jo ha det behagelig til jul?

8 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Jeg er sikker på at ordføreren kan tillate seg noen timers bondeanger senere i dag, men etter jul vil alt være glemt. Hadde han enda brukt illegale substanser. De fleste som gjør det er faktisk svært så menneskelige vesener.

Man blir stadig negativt overrasket av dagens verden. Uansett hvor mange slike hårreisende historier man hører blir man aldri VANT til dem.

Akkurat det, å ikke bli ødelagt av verdens elendighet, at en fortsatt har i det minste rester av sin menneskelighet tilbake, er nok en god ting.

Helge Samuelsen sa...

Det som overrasker meg er at enkeltindivider som regel er både gode og omtenksomme. Det er først når en er i en posisjon med defragmentert ansvarsforhold, med et standardisert regelverk å forholde seg til, at problemene oppstår for fullt.

Det har jeg opplevd selv i form av ansatte ved aetat som i fortrolighet tilstår de ikke lenger har tro på de ordningene de administrerer, osv.

De systemer vi har oppkonstruert, alt fra aetat, trygdekontor, sosialkontor, bygnings- og plan-etaten, politiske organer...alt har en tendens til å ikke ta menneskelige hensyn. Og alle gjemmer seg bak lover og regler som faktisk ikke i utgangspunktet er tiltenkt å skade noen.

Hvorfor blir det slik?

Hvorfor lar, som i dette tilfellet, en kommune en utbygger drive en bedrift konkurs ved å tillate stengning av adkomstveier? Hvorfor får ingen et erstatningsansvar?

Hadde noen stengt en adkomstvei uten "offentlig godkjennelse" i lengre tid ville fengselstraff vært aktuellt.

Hvorfor er det slik at desto høyere opp i beslutningsprosessene en kommer, så tas det stadig mindre hensyn? Er det en svakhet ved utdanningssystemet? Læres kynisme?

Eller er det slik at mennesker på disse nivåene er silet ut av systemet til å være de mest kyniske? Er det virkelig slik at for å "komme noen plass" i dette samfunnet, så må en nærmest oppgi sin menneskelighet?

Jeg sliter ennå med å forstå årsakssammenhengene. Som du sier, så er ofte menneskene på samfunnets laveste trinn svært så menneskelige. Kanskje vi burde hatt flere av dem inn i styre og stell?

Er det for eksempel ennå slik at maktposisjoner ikke gir rom for å vise "svakhet". Og er vårt samfunn virkelig så sykt inn i margen at å være menneskelig blir sett på som å vise svakhet?

Uansett så er samfunnet i ferd med å dreies i retning av å bli hardere mot de svakeste. Mitt lille bidrag får være å forsøke å vise at bak hver eneste sosialklient, bak hver eneste trygdede, er det et menneske. Og en historie.

Samfunnet har, slik jeg ser det, mange syke, ikke på TROSS av velferdsamfunnet slik det fungerer idag, men PÅ GRUNN av det!

Skal vi håpe at mennesker som Bjarne Håkon Hanssen en dag vil innrømme det? Eller blir det for optimistisk, selv nå ved juletider?

Amos Keppler sa...

Ja, jeg tror at makten velger de som er aller mest umenneskelige, som er mest fremmedgjort i det moderne samfunnet. Velferdsssytem eller ikke betyr lite. Det er sivilisasjonen, med sin fremmedgjøring, som fremelsker våre umenneskelige, livsfiendlige sider.

Helge Samuelsen sa...

Langt på vei er jeg enig, selv om sivilisasjon per se ikke er problemet, slik jeg ser det. Sivilisasjon kan ta mange former. Det er staten som alltid har vært problemet. Enhver statsdannelse har mer til felles med menneskets predatoriske "evner" enn dets sosiale. Alle stater har blitt til på grunnlag av et ønske om å utøve makt, eller tilrane seg territorium.

Alle staters (inkludert Norge) tilblivelse skyldes en rå maktbruk for å tilrive seg makt gjennom konfiskasjon eller ran.

Amos Keppler sa...

Vel, ikke bare staten. De forskjellige private maktkonstalasjonene er minst like ille. De fleste synes å velge mellom to onder her (jeg sier ikke at du gjør det), men jeg har for lenge siden tatt et skritt videre.

Kan siviisasjonen ta mange former? Jeg synes ikke det. Det er den som er den Maskinen du snakker så mye om, den som former menneskeheten og menneskene i sitt eget bilde.

Uten at det på noen måte bør frita det enkelte menneske for individuelt ansvar.

Ordføreren i stavanger feks er og bør holdes veldig ansvarlig.

Helge Samuelsen sa...

Jeg forstår jo godt hvordan du tenker. Og svaret her er ikke helt svart hvitt, det er ikke det jeg påstår. Men jeg mener at de fleste private "problemområder" er det bare fordi de har fått markedsmakt eller særfordeler av staten.

Privat initiativ, hvis det er basert på fri deltakelse, dvs at alt kjøp og salg av varer og tjenester er basert på fritt grunnlag er en grunntanke i kapitalismen, men har aldri fungert slik i virkeligheten. Det er fordi slik handel skjer i et nettverk av statlig styrte (eller gitte) særfordeler.

Du er jo for et samfunn basert på sjølberging, slik jeg forstår det. problemet med den tanken er at det selv i steinalder kan sees tegn etter de tidligeste former for spesialisering. Det er med andre ord i menneskets natur å drive slik. Og en kan bare stanse det med ett nytt sett med regler, som bringer nye problemstillinger inn i bildet.

Når jeg sier at sivilisasjonen kan ta mange former så refererer jeg til de faktiske forhold. Sivilisasjonen idag har faktisk mange former, selv om den i vår del av verden blir mer og mer ensrettet. Historisk sett har imidlertid hver epoke sin egen form for sivilsasjon. Ikke det at "ting var bedre før", nødvendigvis, men ting var definitivt annerledes.

Hovedproblemer i utviklingen, slik jeg ser det, er defragmentering av beslutningsapparatet, slik at "ingen" idag er ansvarlige for noe som helst, ensrettingen som foregår i det politiske spillet (partisystemet), og særfordeler gitt privat (eller for den saks skyld offentlig) næringsliv. Under dekke av "fri konkurranse" støttes faktisk monopolisering. Typisk eksempel er Statoil/Hydro idag. Denne sammenslåingen er et resultat av statlig kvoteringspolitikk mer enn noe annet. Godt eksempel er også SAS/Braathens. Eller for den saks skyld utviklingen med fire - fem butikkjeder i Norge, alle "lavpriskjeder", men dyrest i europa!

Alle disse eksemplene bryter faktisk med "Prime Directive" av kapitalisen, nemlig fri og uavhengig handel. Og denne retten til å benytte slik adferd er gitt av staten.

"Ditt" samfunn er å gå svært langt tilbake i tid, opprette nye kunstige begrensninger, og forutsette et helt annet befolkningsgrunnlag enn det som faktisk eksisterer. Gitt at det lot seg gjennomføre, tror jeg alikevel at det degenererer tilbake til dagens system i løpet av relativt kort tid.

Det betyr ikke at jeg ser på ideen som "feil". Snarere tvert imot er det positivt å fornekte totalt dagens system i utgangspunktet. Der vi er uenige er at du ser din ide som å være en videreutvikling bort fra alle andre (og det er korrekt), samtidig som du tror det vil fungere (der tror jeg du tar feil).

Samtidig er det elementer av et slikt samfunn som definitivt er langt mer MENNESKEVENNLIG enn dagens system. Der er vi 100% enige.

Anonym sa...

Har du noen gang handlet kaker hos damen?

Helge Samuelsen sa...

anonym,

Det var da måte på irrelevant spørsmål. Mener du at det er ok å behandle mennesker på denne måten fordi jeg ikke har kjøpt kaker der?

For din informasjon så bor jeg faktisk ikke i Stavanger, men er relativt godt kjent der, og kjenner til bakeriets beliggenhet. Dessuten har denne saken vært oppe i lokale media, så jeg kjenner saken så noenlunde.

Whats your point?

:O)