torsdag, desember 21, 2006

Bakvendtlandet og kynismen!

I bakvendtlandet Norge premieres de bedriftene som overhodet ikke tar ansvar. Selskaper som for eksempel ConocoPhillips, som i sine kommentarer til de sykdomsrammede oljearbeiderne presterer å si ting som "sykehusene må ta ansvar for de syke", får operere som de vil, uten at samfunnet reagerer. Løgn og bedrag og forfalskede måleresultater blir godtatt av systemet, helsepersonell som kritiserer blir oversett. Er det da rart at ting blir som de blir? Statoil har jo også absolutt sine svin på skogen, og en kan ikke annet enn å anta at dette farger Stortingets holdninger. En er svært opptatt av å kritisere trygdede, men snakker ALDRI om årsakene til at mange er trygdet i Norge.

Denne dobbeltmoralen blir ikke bedre av at systemet nå skal prøve å tvinge svært syke mennesker inn i arbeid. Ifølge Bjarne Håkon Hanssen er veien ut av fattigdom gjennom arbeid. En hul trøst for de som er så skadd av tidligere arbeid at de ikke har nok restarbeidsevne igjen. Alikevel skal de altså piskes ut i arbeid, eller akseptere samfunnets laveste satser for trygd. Nekter en å akseptere NAV's press om aktivitet, risikerer en regelrett å bli kastet over på sosialtrygd.

Dette altså istedet for å gjøre de ansvarlige ansvarlige!

Blant annet nordsjødykkere og oljearbeidere har lenge kjempet mot systemet. De fleste har endt opp på trygd. Med de økonomiske konsekvenser det medfører.

Min egen situasjon er at jeg gjennom tretten år kjørte sopemaskin, først for et privat selskap, deretter for Stavanger kommune. I begynnelsen var dette før en virkelig ble observant på Helse, Miljø og Sikkerhet. Før en ante omfanget av mulige skadevirkninger. Daglig eksponering av finstøv, hydraulikkdamp og dieseldamp gjorde meg etterhvert så syk at jeg ofte måtte spy under arbeid.

Svimmelhet, sviktende hukommelse, tretthet og hodepine ble etterhvert en del av arbeidsdagen. Manglende forståelse hos arbeidsgiver illustreres best ved at samtlige maskinførere hos kommunen ba om å få innstallert overtrykksvifte for friskluft i maskinene, men ble avfeid med at "dørene lekket i pakningene, så det var umulig å oppnå noe særlig overtrykk". Noe som illustrerer det dårlige nivået på materiellet, men også en faglig inkompetanse hos HMS personellet. Hele problemstillingen ligger jo i nettop slike lekkasjer, som selvfølgelig kan fikses.

Vi hadde en HMS gjennomgang av maskinene, og det ble konkludert med at maskinene behøvde et ekstra varsellys, fordi det eksisterende hadde en blindsone på noen få grader. Med andre ord en minutiøs oppfølging av ett sett regelverk, en total neglisjering av arbeidsmiljøet for de ansatte. En overtrykksvifte hadde kostet en fire-fem tusen per maskin...

Til slutt ble det for mye. Jeg måtte slutte. Det var enten det, eller å bukke under for helsa. Jeg hadde på det tidspunktet fått diagnosen KOLS. Tretthetsymptomer, osv, var det ingen lege som ville diskutere på det tidspunktet.

Jeg antok at jeg kunne få hjelp av Aetat til å orientere med i paragrafjungelen, men en forespørsel der endte i at saksbehandleren spurte om jeg kunne fylle ut meldekort. Da jeg svarte bekreftende, fikk jeg beskjeden "så får du gå hjem og fylle det ut".

!!!

På dette tidspunktet var jeg så syk at jeg ikke orket annet enn å gjøre nettopp det.

Etter en tid oppsøkte jeg igjen legen som hadde diagnostisert KOLS. Jeg håpet å kunne få en utvidet vurdering, da jeg jo hadde andre symptomer som ikke var diagnostisert. Svaret denne gang var at KOLS'en kanskje var medfødt, og at det sikkert ikke var så farlig!

Dengang, og idag, er jeg uhyre utsatt for forkjølelse. Det går nesten alltid over i noe på grensen til lungebetennelse. Jeg tåler ikke kjemikalier i luften, jeg sliter med slim i lungene, hodepine og generell tretthet. Av og til kaster jeg opp slim. Noen dager orker jeg knapt å stå opp. Uten en skikkelig diagnose fra eksperthold var det selvsagt dengang umulig å få hjelp videre. Nå skal det nevnes at min fastlege aldri har tvilt på min faktiske tilstand, og det er sannsynligvis årsaken til at jeg idag er i live. Det tok ikke lang tid i dette systemet før depresjoner gjorde seg gjeldende. Det er begrenset hvor lenge en kan stange hodet i veggen uten følgeskader....

Det har tatt syv år!!! å få presset igjennom en ny undersøkelse. Uttalelsen denne gang går på at jeg absolutt oppfyller kravene til en vurdering på arbeidsmedisinsk avdeling på Haukeland. Jeg har ennå ikke fått inkallelse, men ventetiden er visstnok opptil et halvt år.

Det skal nevnes at legen som i praksis blokkerte videre undersøkelser var samme lege som Stavanger kommune sendte meg til.

Det skal også nevnes at etter jeg sluttet, foretok Stavanger kommune målinger av innemiljøet i maskinene. Ifølge mine tidligere arbeidskamerater mens maskinen stod stille på ett sted, og en dag det regnet (mindre støv). Kort tid etter at jeg sluttet kjøpte Stavanger kommune også inn ny, og sterkt forbedret maskin, til tross for at de få måneder i forveien hevdet at de ikke så noen grunn til nettopp det, til tross for sjåførenes klager.

Så...I bakvendtlandet Norge er det altså mitt ansvar å gå runden med forsikringselskaper, advokater, leger, aetat og trygdekontor, mens det til nå har vært som å kjempe mot en fiende. En fiende tusen ganger sterkere enn meg selv. Og som har som sitt ytterste mål, ikke å gjøre meg frisk, men å sparke meg i rævva for ikke å være i arbeid.

God Jul! Ikke stol på systemet. Er du i en utsatt jobbsituasjon, ta kontakt med advokat FØR du kontakter lege! Det kan svare seg.

I bakvendtland.

3 kommentarer:

Amos Keppler sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Amos Keppler sa...

Det handler om makt, ikke om penger. Makten må utøves, ellers blir den verdiløs. En bør ikke prøve å se etter fornuft i et sinnssykt system.

Det er ikke bakvendtland. For at det skal være det må man ha en viss logikk, en viss sammenheng, og det finnes ikke, ikke annet enn Makten og dens ofre.

Dette er et system, et som dominere dagens verden, ikke bare norge, ett som skaper noe som langt overgår kynisme. Det er menneskefiendtlighet, livsfiendtlighet vi ser demonstrert overalt i dagens verden. Livet er bare stykkegods. Maskinen er det verdifulle i dag, det som alle elsker og streber etter å bli. Maskinen tenker ikke, føler ikke og handler ikke. Så lenge dens tannhjul går rundt og er godt smurt er alt i orden.

Helge Samuelsen sa...

Selvsagt har du rett, Amos Keppler!

Språket er i seg selv ett av de virkemidler som blir brukt for å skape denne surrealistiske virkeligheten, derfor kan vi "se" ting fra forskjellig synsvinkel, kalle det forskjellige ting, men alikevel være enige.

Jeg tror vi alikevel avslører dette systemet best ved å holde nettopp på logikken. Ved å avsløre at det som blir fremstillet som samfunnets "ansvarlige" og "korrekte" måter å forholde seg på, i virkeligheten gir motsatt resultat av det en sier. "Bakvendtlandet" er i så måte et meme jeg forsøker å spre for å forsterke muligheten for innsikt i dette.

Om jeg lykkes? Selvsagt ikke. Systemet blir gjennomskuet av bare noen ytterst få. Og det er jo hele poenget! Maktsystemet baserer seg på tanken om mennesket som maskin. Som et ledd i det store, uten verdi i seg selv.

Selvsagt er det ingen som SIER det. det kan faktisk til og med være få som TENKER det. Men slik er det.

Ingen i Aetat sitter med ønske om å ødelegge noen. Alikevel gjør de det. Enkeltindividet er i arbeidslivet tenkt vernet gjennom HMS løsninger og forsikringsordninger. Alikevel blir alt dette bare del av et større spill der enkeltindividet overhodet ikke teller. Fordi systemene våre faktisk ER maskiner.

Verden idag er tuftet på grunneleggende (feilaktige) tanker om at alt utvikler seg til det bedre. At både homo sapiens og dets teknologi har en stadig voksende kurve av "fortreffelighet". Bivirkningen av dette er også (som forklarer dets viktighet som propaganda) et meme om at dagens ledere og systemer representerer "det ypperste". Dagens system rerepresenterer et bedre system enn det forrige.

Og det fine med denne tankegangen er at det er lett å få folk med på den. Hvem ønsker ikke en stadig bedre verden? Hvem ønsker ikke en bedre mobiltelefon til neste år?

For i mange tilfeller er det nettop DER vi har fokus idag. På noe så uviktig som det.

Virkningen av dette memet er utrolig nok at også NESTE generasjons maktelite kan, med samme psykologiske manipulasjon, OGSÅ fremstå som "bedre" enn den forrige!

I virkeligheten er det ikke slik. Det er på mange måter, som du sier, et sinnsykt system. Men det er utrolig nok "fornuft" bak dette. Utviklingen av maktsystemer følger en darwinistisk seleksjon der begrepene og metodene stadig raffineres.

Til det idag er umulig å fremstå som enehersker uten å være "politisk ukorrekt", mens det er helt i orden å ha et ekskluderende partisystem, som under dekke av demokrati tar liten eller ingen hensyn til folkeviljen.

Ikke alle mennesker tenker slik. faktisk tenker FÅ slik. Styrken i memet viser seg i at det alikevel BLIR slik.

Penger er i dette systemet viktig. Pengeflyten er den egentlige maktbase. Selvsagt uten at penger i seg selv har en egenverdi.