søndag, desember 17, 2006

Fred på Jorden og andre selvbedrag"Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom noe sted".

Joda, kjekk historie det, rent bortsett fra at den historisk sett er helt feil.

Riktignok var Josef av Davids ætt, og derfor av kongelig byrd. Men Maria var en "Almah", en ung kvinne. Det Hebraiske ord for jomfru er "betulah". Som hun altså ikke var. Josef var heller ingen snekker, riktignok var han en "naggar", men det betyr lærd eller lærer. Ordet brukt på Gresk er "ho tekton", som betyr mester.

Ikke var de fra Nazareth heller. De var "Nazarene", eller Nazrie ha-Brit, som betyr Paktens Voktere, noe som knytter dem til "Esseerne" fra Qumran.
Det var heller ikke noe manntall på den tiden, så hva to kongelige reisende gjorde i den lille husklyngen Bethlehem på den dagen, kan vi bare spekulere om.

To kongelige? Ja, vi vet med sikkerhet at Jesus må ha vært arveprins i den davidiske kongeætt, fordi Marias graviditet ble sanksjonert av Zadokeer prestene med titlene "Michael" og "Gabriel". En forteelse forbeholdt den gamle blodslinjen.

Ingen stall er nevnt i noe evangelium. Tvert om står det i Matteus at de ankom et hus. Et hus, ingen stall. Jesus kan derimot godt ha blitt lagt i en krybbe, fordi det var dårlig "topos" (plass) i "kataluma" (rommet). Det var ikke uvanlig at krybber ble brukt som senger for spebarn i perioden!

Jesus ble med andre ord født i et hus der også andre var tilstede. Og tatt i betraktning datidens kunnskaper blant kvinner generelt, var det sikkert ikke vanskelig å finne en som kunne fungere som jordmor.

I dagens Norge derimot, er det vanskelig å finne jordmødre. I det hele tatt er det vanskelig å føde under kontrollerte forhold for kvinner i distriktene. Så langt har altså fremskrittet brakt oss.

Enkelte snakker om fødekaos. Til og med i hovedstaden. Vi har konstruert en så effektiv verden at gamle kunnskaper ikke lenger finnes i befolkningen, men gjør oss avhengige av dyr ekspertise.

Samtidig har vi oppnådd en svært lav barnedødelighet. Det skulle da også mangle, all den tid helsepersonell idag er godt utdannede, og har tilgjengelig teknologiske hjelpemidler som en bare kunne drømme om for bare en generasjon siden.

Samfunnet, i sin stadige iver etter effektivitet, tar imidlertid ingen menneskelige hensyn. Klart en kan spare penger på å sentralisere sykehus. Klart en kan spare penger på å sentralisere fødeavdelinger. En trenger ikke nobelpris i økonomi for å spare penger. Legge ned, sentralisere, kutte i budsjetter...trente apekatter kan gjøre den jobben.

Argumentasjonen før var at profesjonelle tjenester var mest effektivt. Selv om jordmora i bygda kunne sine saker, var kontrollerte og "vitenskapelige" omgivelser nødvendige for å best mulig beskytte samfunnets største verdier. Barna.

Tydeligvis er nå samfunnets viktigste verdier pengene. Og slik må det også være i en oljesmurt økonomi med gallopperende utgifter. Legenes lønninger stiger. Driftskostnadene ved offentlige (og private) bygninger stiger. Etc.

Kanskje må vi tilbake til en mindre effektiv, men mer menneskelig verden?

Ikke hold pusten. Det koster samfunnet enda mer i tapte inntekter enn en kan spare på helsebudsjettet. Det vil derfor ikke tillates.

Mange vil skille stat og kirke. Den er jeg også med på. Men ikke tro at årsakene fra politisk hold er et ønske om å bedre kirkens kår. Mer sannsynlig er at en gradvis vil innkassere gevinsten ved å legge mer av driftskostnadene på brukerene, samtidig som en beholder skattenivået som før.

Nå er det jo en god regel at bruker skal betale, det er ikke det, og religiøse sekter, inkludert statskirken, har levd på andre lenge nok. DET er klart.

Staten har uansett også lenge beslaglagt innbetalte pensjoner, og krever mer jobbing, mer effektivitet, av alle. Det har vi jo råd til. I all rikdommen. Og er du ikke rik, eller har god helse, så passer du altså ikke inn her.

"Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet". Yeah right!

Så kan vi atter pynte tre. Mange går nok i kirken som aldri ellers gjør det. Spiser juleribbe, pinnestek, glemmer de som lever på 20 kroner dagen. Drikker oss sanseløse på julebord. Handler som aldri før. Og feirer Jehoshua ben Yoseph, iblandet litt gammel nisseovertro. Og litt moderne nissetro. Du vet han med colaen.

Og er fornøyde fordi vi aldri har hatt større overflod. Og fordi de fleste av oss ikke føder i drosjen på vei til sentralsykehuset. Og fordi vi får lønnsforhøyelse neste år også. Ihvertfall de vellykkede av oss.

Fra Nazareth eller en Nazarene? Hvem bryr seg. Jomfrufødsel? Hvem bryr seg. Overforbruk av ressurser i velstandsrus? Hvem bryr seg. Boligboble på vei? Hvem bryr seg. Kronekursen til all time high? Hvem bryr seg.

Glade Jul
Hellige Jul
Engler daler ned i skjul...

Og jordmor Matja... Tja, om du ikke ser a lenger, ser du kanskje stjerna. Et annet sted...

Ingen kommentarer: