fredag, april 23, 2010

Ny metode for ultradyp boring

Kompromissløse meninger har tidligere tatt opp boreteknikken til Potter Drilling som absolutt har potensiale til å muliggjøre utnyttelse av billig og evigvarende geotermisk energi.

Også andre teknikker er i fremmarsj, og vil bety at vår egen oljeteknologi og fossilenergi i fremtiden vil bli ansett som inneffektiv og utrolig forurensende. Noe denne teknologien forsåvidt (eller selvsagt) også er idag. Spørsmålet er ikke om, men når nye teknologier overtar. Og spørsmålet er hvilke nasjoner som blir med på fremtiden, og hvilke som blir igjen i fortiden.

Et stort spørsmål må imidlertid stilles ved om disse nye teknologiene kommer tidsnok til å redde verden fra klima- og energikrise, og hvorvidt det eksisterende energiregime vil kunne dra føttene lenge nok etter seg til å kunne sabotere et paradigmeskifte på energisektoren. En ting er sikkert. Vi hjelper ikke akkurat til her på berget, til tross for fagre ord og fiktive visjoner. Mye tyder på at Norge, som oljenasjon, ikke vil stå i første rekke når fremtiden stakes ut, ei heller når dividenden av investeringene i fremtiden deles ut.


Ingen kommentarer: