søndag, februar 15, 2015

Pengesystemet snart din herre

Den som har øre, han høre!, Friheten er som luften. Først når en ikke har den, merker en hva den betyr.

Adgang og tilgang til livet - kjøp og salg, fri ferdsel - er snart kontrollert av Old World Order. Det er ingen konspirasjon - det har til alltid vært i herskernes makt å kontrollere plebeierne. Dette er ingen ny verdensorden, men en forlengelse av den gamle, forbedret av ny teknologi. Og jublende lar massene seg innskrive.

Ingen kommentarer: