onsdag, februar 25, 2015

Ytterpunkter

Jagland og Sandberg er uenige i tolkningen av Islam.

I virkeligheten har begge rett. For så grå er virkeligheten når den beskrives semantisk, den er ikke svart/hvit. De fleste muslimer tolker ikke Islam slik de voldelige islamistene gjør. Men noen muslimer gjør det altså. Og det er problemet.

Religion på generellt grunnlag er slik at absolutt fanatisme uten unntak går over i uforstand, og må sammenstilles med psykose, mens jo mindre bokstavelig tolkning - jo mindre religion i religionen med andre ord - desto bedre.

Psykose: psykiatrisk betegnelse på en mental tilstand som ofte beskrives som «tap av kontakt med virkeligheten».

Bedre kan ikke tro på allmektige usynlige vesener som trosser alle kjente naturlover beskrives.  Kast inn tro på jomfruer som belønning for drap og tortur, og tanken om at alle som ikke tenker slik som en selv havner i evig pinsel, og psykosen avsløres også i de unaturlige vrangforestillingene den frembringer.

Ingen kommentarer: