tirsdag, februar 10, 2015

Pengesystemet kollapser


Det har vel gått opp for de fleste at verdens pengesystem er totalt ustabilt. Det må det være, når særinteresser eier det, og når målet ikke er å opprettholde et stabilt betalingsmiddel, men å legge til rette for den pengesterke elite. Rex mundi, de egentlige eiere av verden.

Kvantitative lettelser er løsningen på uføret. Et uføre skapt av selve kjernen i det fraksjonsbaserte banksystemet. Basert på gjeld. Som er problemet. Som skal løses med mer gjeld.

The humanity!

Man kan velge om man skal le eller gråte. Le, fordi mennesket er en narr som lar seg lure, eller gråte, fordi menneskeheten allerede er lurt - med alle de implikasjoner det innebærer.

Kvantitative lettelser øker pengevolumet, det vil si, skaper inflasjon. Og stjeler dermed kjøpekraft. Sparing blir da mindre lønnsomt. Spesielt siden systemet også reduserer rentenivået (Krishnamurthy, Vissing-Jørgensen 2011). Dobbel whammy, penger blir mindre verdt over tid, og rentene du får blir mindre.

I tillegg blåses børsverdien talt i "penger" opp, slik at det tilsynelatende "går bedre". I virkeligheten går stadig flere av småfolket konkurs, arbeidsløsheten stiger, desperasjonen øker, og verden står nok en gang på kanten av det økonomiske stupet. Joda, vi er bedre skjermet enn de fleste i petrostaten, men ustabiliteten vil til slutt også nå oss.

Og har det allerede. Systemet er usunnt. Det eneste sunne er det som eksisterer utenfor systemet. Så som "real estate" - fast eiendom. Eller reell verdi. Satt opp mot den illusoriske. Som blant annet forklarer den såkalte "boligboblen". Vi har ingen boligboble. Vi har bare utvannede penger.

Målet til systemet er å berike seg selv ved å kjøre systemet suksessivt  i dass, for så å redde systemet (seg selv) ved å beskatte vanlige mennesker. Interessant nok, fordi det er den vanlige arbeider som allerede systematisk tappes for ressurser for å betale for elitens pengebinger. Private pengebinger, vel og merke, slik som Fedreral Reserve og Bank of International Settlements eksempelvis. Følg pengene.

En ny desperat (men dog frivillig) beskatning er få deg med på aksjegaleien. Rentene er jo allerede superlave, så å ha penger i banken er det reneste tap. Som igjen fyrer opp om det gjeldsbaserte systemet. Du vil ikke spare - du vil helst låne. Og med all kreditt tilgjengelig du låne. For å konkurrere med alle de andre som låner. Og for at systemet skal overleve.  Imidlertid er det knapt mulig for den vanlige arbeider å tjene penger på ponzi-svindelen i the end-game. Verdens pengesystem må snart erstattes med en ny svindel. Verdensøkonomien vakler av gjeldsbyrden, få land kan betjene sine fremtidige forpliktelser, og også Europa står på kanten av stupet

Interessant nok er du uansett allerede eid av systemet, fordi statsobligasjonsgjeld - selve bærebjelken i ponzi-svindelen - er knyttet opp til staters fremtidige skatteinntekter. Som er en grunn til at skatter totalt vokse. Det er en matematisk sikkerhet i dette. En nesten pervers sannhet. Like pervers som at våre politikere faller for fristelsen til å basere sine illusoriske drømmeslott på samme lest som pengeadelen. Det er for god en illusjon til ikke å tro på. Men intet vokser inn i himmelen. Evig vekst er ikke mulig. Alle ponzi-svindler må kollapse. Men av og til stikker svindleren av med pengene. Og det gjør skyggenes brorskap alltid. Det ligger i sakens natur.

Utrolig nok er det relativt nylig at ellers intelligente mennesker fant ut at banker faktisk skaper penger ut av intet. Når blir resten av svindelen avslørt?

Det mest interessante er på mange måter med hvilken beregnende utspekulert finesse alt dette gjennomføres. Basert på intet annet enn menneskelig psykologi. Mennesker handler som de gjør ikke basert på umiddelbar tvang, men i troen på å ta egne selvstendige valg. Menneskets natur brukt mot oss. Man må beundre kløkten.

Dette er ingen konspirasjonsteori. Bare virkeligheten er virkelig.

Ingen kommentarer: