tirsdag, juni 12, 2018

Norges forsvar - en skandale


Dette er galskap. Norge viser her at vi ikke makter å sikre egne territorier, det er en skandale og en skam i seg selv.

Å gå bort fra vår politikk om å ikke stasjonere faste amerikanske styrker i Norge er allerede uthulet, og dette nye vil selvsagt bli kritisert av Russland. Med rette. For det er selvsagt bare i politiker-logikk at dette ikke er et alvorlig brudd på vanlig norsk praksis. Uavhengig av hva politikere tillater seg av tullespråk er dette klart i strid med det norske vedtaket fra 1949 om "å ikke åpne baser for fremmede lands stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep". Norge går altså inn i et nytt forsvarsparadigme helt uten debatt.

Russland vil svare med nye styrker rettet mot Norge, inkludert kraftige radarstasjoner som kan overvåke Stealth-fly - og vi vil påstå at vi ikke skjønner hvorfor.

Siden amerikanerne også har atomvåpenkapasitet, må vi anta at våre nordlige baser blir utpekt som førsteslagsområder ved en eventuell storkrig. Altså, at de på fast basis blir utpekt som atomvåpenmål. Dette er logisk, og forståelig, men neppe i norsk interesse.

Så kan vi jo bare konstatere at det også er slik at norges største forsvarsinvestering noensinne, F-35, ikke er hensiktsmessig. Det er jo tydelig at hverken Norge eller USA mener dette vil gi Norge kapasitet nok til å sikre nordflanken. Når vi husker at amerikanerne selv definerer F-35 som et angrepsfly (bomb-truck), og ikke et jagerfly og spesiellt ikke et som er hensiktsmessig å bruke til avskjæringer, så blir jo dette forståelig. Men dessverre bekrefter dette det som mange har påstått, at F-35 er Norges største feilinvestering noensinne.

Nå begår Norge nok et feilskjær av dimensjoner - å i stadig større grad gjøre oss avhengige av amerikanske styrker for vårt forsvar. Dette er skammelig, og også totalt imot norske interesser. Vi er i ferd med å miste kontroll ikke bare over egen forsvarsevne, men også kontroll over hvordan vårt forsvar skal implementeres. Dette skyldes jo i høy grad norsk inkompetanse/manglende vilje til å opprettholde eget forsvar, men denne løsningen avhjelper egentlig ingenting av dette.

Sannheten bør nå snart begynne å gå opp for oss - USA vil bedrive sin politikk i våre nordområder, vi har tapt den retten. Spørsmålet som kan stilles er om dette bare skyldes total inkompetanse fra Norges side (absolutt en mulighet), eller er ledd i en ønsket politikk.

Ingen kommentarer: