søndag, juni 03, 2018

Søviksnes - Dum, Dummere


Gass er ikke fornybart. Er Søviksnes dum? Nei, men han fronter uhemmet en politisk agenda. Han fronter oljebransjen, som kanskje nå burde hete gassbransjen. Norge produserer nå mer gass en olje. Gassprisene er imidlertid lave, og nuller ut ethvert forsøk på klimapolitikk på verdensbasis. Menneskeheten leker miljøpoliti, men er tragiske.

Tragiske. 

Søviksnes fronter ikke fornybart, han fronter kapitalen. Fossilbransjen. Altså det motsatte av fornybart.

Og så lenge kapitalen er Gud, vil ingen miljøpolitikk ha effekt. Noensinne. Vi fører hverken klimavennlig, fornybar, bærekraftig eller menneskelig politikk. Målet for menneskehetens strev er idag den mest effektive utnyttelse av kapital. Og kapital-føydalaldelen leker så lenge de kan.

Karbonfangst blir skjøvet frem som løsning, men karbonfangst blir også av Norge alltid skjøvet frem i tid. Spillet går videre. En gang skal vi være miljøvennlige. En annen gang.

Borgerskapet kan leke miljøvennlige i sine subsidierte elbiler mens avgiftene hagler om ørene på menigmann, mens storfolket ler hele veien til banken. Slik de alltid har gjort.

Vi er tragiske.

Den største bløffen i menneskehetens historie (så langt) er klimapolitikken.

SO DARK THE CON OF MAN


Gentlemen, he said
I don't need your organization, I've shined your shoes
I've moved your mountains and marked your cards
But Eden is burning, either getting ready for elimination

Or else your hearts must have the courage for the changing of the guards

His Bobness

Ingen kommentarer: