torsdag, juni 10, 2010

Intet problem?

Det er i virkeligheten overhodet ikke noe problem å legge om fra en verden basert på fossilenergi over til fornybar energi. Ihvertfall ikke her i Norge. Vi har ressursene. (Men vi velger å bruke dem på oljeindustrien) Men når selv ikke vi gidder å gjøre det, er det en selvfølge at ingen andre vil gjøre det heller.

Alt prat om klima- og miljøsatsing er med andre ord tomprat. Det vil ikke skje noe. Vi redder litt regnskog som ikke burde vært hugget ned uansett og holder ørkesløse klimaforhandlinger der resultatet egentlig er gitt på forhånd ...

Oljeinvesteringene blir i år 139,7 milliarder. Dette er hovedsaklig investeringer i felt som allerede er i drift. Så store ressurser bruker vi altså for å tjene inn "oljepenger" som selvsagt i hovedsak ikke er del av av vår egen økonomi og settes inn i oljefondet.

Men selv de nær 45 milliardene av disse oljepengene vi faktisk tar inn i økonomien er ikke uproblematiske. De øker pengemengden, og skaper dyrtid med det resultat at vi utkonkurrerer eksportindustri, vanskeliggjør nyinvesteringer i norske foretak, legger til rette for utflagging, og undergraver totalt vår evne til å leve uten olje- eller gassinntekter.

Faktisk har vi allerede idag et strukturellt, oljekorrigert budsjettunderskudd på nesten 150 milliarder. Rikdom? Økonomisk makt?

Netto klimatiltak i Norge KAN derfor ikke skje hvis vi samtidig skal investere store beløp i fossilenergi. Omlegging av de økonomiske hovedrammer skjer ikke før vi har sugd ut alt fra Nordsjøen, og går konk. Det vil si, det er jo først og fremst almuen som vil måtte ta regningen. Unge mennesker idag burde drite i buksa i redsel for å ta opp dyre boliglån. De vil ikke ha råd til å leve i Norge i en ikke så fjern fremtid.

Pengeforbruket og det øvrige ressursforbruket innen oljebransjen (ikke minst de menneskelige ressursene) kunne imidlertid - hvis vi hadde planlagt for fremtiden samtidig som vi faktisk gadd gjøre noe med klimautslipp - ha betalt for en revolusjon i energiproduksjon. Og Norge kunne eksportert energi og tjent penger også på fornybar energi. Det gjør vi jo allerede når vi selger ut vannkraft.

Men fornuft styrer ikke den langsiktige planleggingen. For fossilmafiaen vil ha oss til å tro at vi er avhengige av dem fordi annen industri allerede er gått dukken, at vi har et energibehov som ikke kan dekkes på andre måter, og implisitt at vi derfor omtrent må gå tilbake til steinalderen når oljå tar slutt.

Det er selvsagt vås. Det er ennå tid til å legge om kursen. Men kollapset kommer nok. På GRUNN av oljeøkonomien som ennå regjerer landet med jernhånd og nekter å gi fra seg makten.

Verdens forbruk og etterspørsel etter olje øker, samtidig som det blir stadig vanskeligere å opprettholde produksjonen. Et kollaps er nært forestående, og vi har ikke tegnet forsikring.

DET er virkeligheten. Våkn opp alle bundne oljetreller!

5 kommentarer:

Admiral_Gringo sa...

Du har rett. Dessverre.

Arvid sa...

Galskap fra ende til annen. Syns noen sa det gikk med energi fra 1 fat råolje for å produsere to fat fra oljesand?
Dukket opp en interessant påstand fra en kommentator et eller annet sted; Oljen representerer en del av naturen og har som misjon å være "smøring" for jordoverflaten. Vet ikke helt hva jeg skal tro om dette, men HVIS det er riktig, driver vi i tillegg til alt annet å suger fettet ut av våre hjullager?!

Helge Samuelsen sa...

Ja, dessverre er ordet, Gringo. Hater å ha rett, fordi jeg spår jo bare død og fordervelse :)

Arvid,

Det er helt riktig at oljesand gir meget lite ny energi. I tillegg brukes gass som er sterkt subsidiert til å drive dette. Galskap er nesten et svakt uttrykk om dette.

Oljen er neppe smøring for noe i naturen, men et resultat av at jorden tidligere hadde for høye konsentrasjoner av CO2, dette ble tatt ut av atmosfæren av plankton for millioner av år siden, som sank til bunns og ble til olje og gass når det ble dekket av sedimenter. Dette skapte forhold som var levelige for dagens arter.

Det karbonet som dengang ble "låst ned" jobber vi altså med full iver for å slippe ut igjen, noe som bare kan føre til en ting - forholdene den kjemiske sammensetningen av atmosfære og surheten i havet orandrer seg.

http://memg.ocean.dal.ca/memg/pubs/Katz.etal.2007.preprint.pdf

Dette er kjemiske prosesser som naturen normalt bruker millioner av år på å håndtere, mens vi gjør det samme på under hundre år.

En sak som media IKKE tar opp - og heller ingen andre snakker om - er at forbrenning av fossilenergi nødvendigvis binder opp oksygen (karbonforbindelser blir til CO2 og H2O - karbonatomer binder to oksygenatomer, to hydrogenatomer binder ett oksygenatom - for hvert molekyl av hydrokarboner forbrent "mister" vi altså tre oksygenatomer)

Jordens oksygennivå var 21,4% for hundre år siden, er nå på 20,9%, men er synkende. Et nivå under 19% vil være sterkt skadelig for alle nåværende dyrearter - inkludert mennesket selvsagt.

Se bort fra reklamen på denne siden -

http://www.appliedozone.com/oxygen_deficiency_disease.html

Arvid sa...

Takker for opplysende svar! Har ikke fått sett på lenkene enda, men det kommer etterhvert.

Helge Samuelsen sa...

Langt bedre lenke om O2 problemet finner du i det nyeste innlegget mitt.