lørdag, juni 26, 2010

The Age of Stupid

The Age of Stupid, vil ikke bli husket fordi det var en masse skrullinger som ikke trodde på global oppvarming, men fordi de antatt ansvarlige feilet absolutt med å møte situasjonen de selv visste var en realitet.

2 kommentarer:

Jorunn sa...

De antatt ansvarlige har da også fått sitt pass påskrevet av NASA - direktør James Hansen. Han sier at det med karbonkvoter og CO2-fangst er fantasiløsninger,og at vi bør satse på CO2 avgifter og forurensningsfri energi.

Også Høyre sier at forurenser bør betale,men når det gjelder CO2 avgifter hos produsent av energien, er visst prinsippene på billigsalg - de har bare ett prinsippe som alltid gjelder, eiendomsretten,men det er til gjengjeld hellig.
Ved å ilegge energiprodusentene CO2avgifter tilsvarende skadene i naturen og i en periode bruke disse pengene til utvikling av ren energi,vil kurvene for lønnsomhet krysse hverandre i en ikke altfor fjern fremtid.

Helge Samuelsen sa...

Eksterne kostnader er faktisk et godt prinsipp innen kapitalisme, dog er det jo alltid slik at kapitalistene aldri vil påta seg disse. Det skjer bare når noenkrever sin rett.

Naturen krever ingenting, og ingen gis makt til å kreve noe på vegne av naturen, det er vår begredelige situasjon.

James Hansen har rett - men jeg er stygt redd de løsninger som velges er basert på fossilindustriens premisser. Og de er fantasiløsninger, fordi bare en energirevolusjon kan gi virkelige kutt.

Og ennå tenker Norge ikke på annet enn hvor store verdier som ligger igjen i nordområdene!